Zostań komisarzem wyborczym! Zgłoś się do 16 lutego!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór kandydatów na komisarzy wyborczych. Jeśli skończyłeś prawo, możesz zostać komisarzem wyborczym.  Aby ułatwić procedurę obsługi zgłoszeń kandydatów na komisarzy wyborczych, MSWiA na swojej stronie internetowej zamieściło kwestionariusz aplikacyjny.

Czytaj dalej

Wieczór z Ruchem Kontroli Wyborów w Amicusie – transmisja on-line

Klub Ronina zaprasza: Wieczór RKW 8 stycznia (poniedziałek) o 20.00 w Domu Pielgrzymkowym Amicus [parafia św.St.Kostki w Warszawie, Hozjusza 3, 1 piętro] z udziałem Piotra Łukasza Andrzejewskiego,  Koordynatorów Krajowych RKW: Hanny  Dobrowolskiej,  Krystyny Łazor, Ewy Stankiewicz oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Koordynatorów RKW Pawła Zduna i Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Jabłonki.

Czytaj dalej

Sprzeciw wobec planów przywrócenia głosowania korespondencyjnego

Warszawa, 21 grudnia 2017 r.

List Otwarty Wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów


Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Jacek Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Wojciech Hermeliński
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

 

Szanowni Panowie!

Wolontariusze Ruchu Kontroli Wyborów z zadowoleniem przyjęli likwidację powszechnego głosowania korespondencyjnego, wprowadzonego nowelizacją Kodeksu Wyborczego w 2014 r. Nadal pozostajemy przeciwnikami tej formy głosowania. Słuszność naszych obaw potwierdzają wydarzenia nie tylko w Polsce, ale w innych krajach. Przypominamy, że nieprawidłowości związane z głosowaniem korespondencyjnym było przyczyną nieprawidłowości Wyborów Prezydenckich w Austrii.

Nasze doświadczenie i praca w komisjach upoważnia nas do stwierdzenia, że powszechne (tj. także dla zdrowych osób) głosowanie korespondencyjne stanowi doskonałą furtkę na „wydobywanie” kart do głosowania poza lokale wyborcze, tj. bez należytej kontroli Członków Komisji Obwodowej. Poważną wadą tej formy głosowania jest także powszechne łamanie Kodeksu Wyborczego za wiedzą i przyzwoleniem Członków Państwowej Komisji Wyborczej i Kierownictwa Krajowego Biura Wyborczego. Karty do głosowania korespondencyjnego były stemplowane i wysyłane przez urzędników samorządowych – nie członków Komisji Obwodowych, tj. osoby nieuprawnione według Kodeksu Wyborczego. Wolontariusze Ruchu Kontroli Wyborów zgłaszali opisany problem przed Wyborami Parlamentarnymi w 2015 r.

Wobec powyższego nasuwają się oczywiste pytania:

 1. Które wytyczne PKW zakazują stemplowania i wysyłania kart do głosowania osobom nieuprawnionym – urzędnikom samorządowym, niepowołanym do Komisji Obwodowych? My takich wytycznych nie znaleźliśmy.

 2. Czy jakieś Sprawozdanie PKW porusza ten problem? My nic o tym nie wiemy.

Wolontariusze RKW wskazali także przedstawicielom PKW i KBW sposoby na kontrolowanie i ograniczenie ewentualnego nieuczciwego wykorzystania kart do głosowania uzyskanych w trybie korespondencyjnym. Zaproponowaliśmy dwa rozwiązania:

Wywiad Pawła Zduna dla Fronda.pl

Luiza Dołęgowska, fronda.pl: Czy zmiany w ustawie Kodeks wyborczy idą w dobrym kierunku i czy jest szansa na to, że kolejne wybory będą przeprowadzone uczciwie?

Paweł Zdun, Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów:  Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że pomimo ogólnie korzystnego kierunku obecnie procedowanej  ustawy nowelizującej Kodeks Wyborczy – kierunek autopoprawek składanych przez wnioskodawców jest taki, że pojawiają się poważne zagrożenia dla najbliższych wyborów.

Co jest najważniejsze wśród tych zagrożeń?

Uczestniczyłem w obradach Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, sprawa dotyczyła zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (NPW). Fatalnie się stało, że komisja, czyli większość PiS przyjęła nagle, przed drugim czytaniem wiele autopoprawek, które ”wycofują” projekt w stronę uwzględnienia dużej części postulatów Państwowej Komisji Wyborczej. Tymczasem my, jako Ruch Kontroli Wyborów zwracamy uwagę na to, że omnipotencja sędziów, a zwłaszcza obecnego składu PKW jest ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wyborów. Nasz najważniejszy postulat to wykreślenie karencji dla obecnego składu PKW na po wyborach w 2019 roku, ponieważ uważamy, że Państwową Komisję Wyborczą trzeba zmienić jak najszybciej.

 

więcej na
http://www.fronda.pl/a/pawel-zdun-dla-frondy-czy-pis-nie-chce-wziac-wladzy-w-samorzadach,104026.html

Stanowisko Ruchu Kontroli Wyborów po zakończeniu prac w komisji sejmowej

Warszawa, 8 grudnia 2017 r.

Stanowisko Ruchu Kontroli Wyborów
w związku z zakończeniem prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw
z zakresu prawa wyborczego nad drukiem sejmowym nr 2001 – poselskim projektem grupy posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości Ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych

Doceniając szereg pozytywnych zmian zawartych w projekcie ustawy, z przykrością odnotowujemy, że Komisja Sejmowa uwzględniła niewiele poprawek zgłaszanych przez nas w trakcie jej prac.
W szczególności, nasz niepokój budzą poniższe kwestie, wielokrotnie przez nas podnoszone,
a stwarzające – w razie ich nieuwzględnienia na dalszych etapach prac legislacyjnych nad projektem ustawy – bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i transparentności kolejnych wyborów:

 1. Przedłużenie obecnej kadencji Państwowej Komisji Wyborczej do końca kadencji obecnego Sejmu, co oznacza, że obecny jej skład przeprowadzi wybory samorządowe w roku 2018
  i parlamentarne w roku 2019
  ;
 2. Powołanie szefa Krajowego Biura Wyborczego o kompetencjach znacznie zwiększonych
  w stosunku do dotychczasowych na siedmioletnią kadencję przez obecny skład PKW;
 3. Rozpatrywanie protestów wyborczych przez sądy okręgowe, zamiast postulowanego przez nas jednego sądu rozpatrującego całokształt spraw wyborczych, np. Sądu Najwyższego;
 4. Brak karalności większości naruszeń prawa i procedur wyborczych;
 5. Brak centralnego rejestru fałszerstw i fałszerzy wyborczych;
 6. Brak centralnego elektronicznego spisu wyborców – pozostają spisy tworzone przez gminy;
 7. Brak obowiązku przedstawiania przez wyborców ważnego dowodu tożsamości z PESELem;
 8. Brak jakichkolwiek zabezpieczeń kart do głosowania;
 9. Dopuszczenie kart do głosowania w formie książeczek;
 10. Utrzymanie urn przezroczystych, naruszających tajność wyborów – w miejsce postulowanych przez nas urn półprzezroczystych;
 11. Brak wymogu natychmiastowej publikacji w internecie skanów papierowych wersji protokołów
  i cząstkowych wyników wyborów ze wszystkich komisji obwodowych.
 12. Brak zakazu pełnienia funkcji członków PKW, Szefa i pracowników KBW, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych dla funkcjonariuszy i współpracowników tajnych komunistycznych służb wojskowych i cywilnych.

Oświadczenie Ruchu Kontroli Wyborów z dn. 7.12.2017r.

W przestrzeni medialnej pojawiają się nieprawdziwe zarzuty będące częścią kampanii dyskredytującej społeczny Ruch Kontroli Wyborów. Bezpośrednim powodem ataków jest aktywny udział RKW w pracach Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego – druki 2001 i 2023 (KNP).
Informujemy, że nic nie łączy społecznego Ruchu Kontroli Wyborów ze Stowarzyszeniem RKW Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy z prezesem Jerzym Targalskim.
Informujemy, że  Ruch Kontroli Wyborów finansowany jest wyłącznie ze środków własnych wolontariuszy. Zarzucana nam zależność od władzy, np. finansowa, jest pomówieniem mającym na celu dyskredytację naszej organizacji i obniżenie jej wiarygodności.
Informujemy, że do dnia 7.12  spośród organizacji zajmujących się w skali ogólnopolskiej kontrolą prawidłowości wyborów udział w pracach Komisji Nadzwyczajnej brał jedynie społeczny Ruch Kontroli Wyborów.
Zwracamy się z apelem o niemylenie nazw i działań obu organizacji. 
 
W imieniu społecznego  Ruchu Kontroli Wyborów
Paweł Zdun – Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW
Tomasz Hubert Cioska – Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW
Krzysztof Jabłonka – Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW
Hanna Dobrowolska – Koordynator Krajowy RKW
Piotr Wolter – Koordynator Krajowy RKW
Krystyna Łazor – Koordynator Prawny RKW
Magdalena Szuty –  Koordynator Okręgowy RKW