4. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

1. Informujemy , że po wyborach prezydenckich, licząc od dnia 20 czerwca do dnia

dzisiejszego,  bardzo dynamicznie rozwinęły się struktury społecznego RKW, przyjmując  do

grona  koordynatorów 74 nowe osoby chętne do pełnienia funkcji koordynatorów

wszystkich poziomów. Dziękujemy za zgłoszenia i okazane nam zaufanie.

Cały czas zapraszamy do współpracy nowych wolontariuszy – chętnych do pracy w komisjach

lub chcących podjąć się trudu koordynowania określonego obszaru. Przypominamy, że

społeczne RKW nie stawia żadnych warunków wstępnych podjęcia aktywności przy

pilnowaniu wyborów referendalnych i parlamentarnych. Jedynym warunkiem jest Państwa

zaangażowanie i uznanie systemu siepoliczymy.pl za narzędzie mające zapewnić uczciwy

przebieg liczenia głosów, do którego należy przekazać wyniki i zdjęcia protokołów z komisji.

Rejestracja na forum www.ruchkontroliwyborow.pl lub przez zgłoszenia na

sekretariat: sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Kontakt do krajowego koordynatora sieci: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Telefon informacyjny sekretariatu: +48 534 569 592

2. Zapraszamy na Konferencję „Nieprawidłowości wyborcze – stan badań i propozycje zmian

prawnych na wybory parlamentarne 25.10.2015” z udziałem: prof. Józefa Oleńskiego, prof.

Kazimierza Rzążewskiego, Marcina Palade i Krystyny Łazor, która odbędzie się 8 sierpnia

(sobota), w Warszawie – SDP, Foksal 3/5, w godzinach: 11.00 – 14.00.

Po zakończeniu wystąpień uczestników konferencji przewidujemy możliwość dyskusji wokół

przedstawionych zagadnień.

3. Informujemy o istotnych, z punktu widzenia pracy w komisjach referendalnych i

wyborczych, zmianach Kodeksu wyborczego;  polecamy zapoznanie się z ich wykazem

http://main.ruchkontroliwyborow.pl/rkw-nowelizacja-kodeksu-wyborczego-kluczowe-zmiany/

oraz całym dokumentem :

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2015 nr 0

RKW: Nowelizacja Kodeksu wyborczego – kluczowe zmiany

Nowelizacja to projekt autorstwa B. Komorowskiego.  Sejm uchwalił nowelę, przyjmując pod koniec czerwca niektóre poprawki Senatu. Obecnie nowela została podpisana przez prezydenta.

Podkreslamy kluczowe – z punktu widzenia pracy w komisjach – przepisy.
Nowelizacja :
–  zakłada dziewięcioletnią kadencję sędziów Państwowej Komisji Wyborczej, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Ustalono też górną granicę wieku dla członka PKW – 70 lat.
przewiduje  możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji przez mężów zaufania przed rozpoczęciem głosowania np. podczas przygotowania lokalu wyborczego i po jego zakończeniu. Nagrania będą mogły być wykorzystane jedynie jako dowód w postępowaniach prokuratorskich i sądowych; a za upublicznienie nagrania prac komisji będzie grozić grzywna od 1 tys. do 10 tys. zł.
– wprowadza przezroczyste urny; ich wzór ma określić PKW. Przepis dotyczący przezroczystych urn do głosowania wejdzie w życie od 1 lipca 2016 r. ze względu na wysokie koszty i konieczność ogłoszenia przetargu. Wyborca będzie mógł włożyć kartę do głosowania do koperty; w każdym lokalu powinny być dostępne koperty uwzględniające wielkość karty do głosowania tak, aby fakt przejrzystości urny nie powodował naruszania tajności oddawania głosów.
przywraca do Kodeksu wyborczego zasadę klasyfikowania głosów nieważnych. Głos jest nieważny, m.in. jeśli wyborca nie postawi żadnego znaku X w kratce przy nazwisku kandydata lub postawi ich więcej niż jeden na jednej karcie do głosowania. Projekt ustawy nakłada nowy obowiązek na członków obwodowej komisji wyborczej. Po wyjęciu kart i przeliczeniu głosów ważnych oraz nieważnych, przy tych drugich będą musieli podawać powody nieważności.
– wprowadzona ma zostać zmiana w liczebności członków komisji w obwodach, w których liczba wyborców przekracza 2000 osób – w komisji ma się wtedy znaleźć od 8 do 10 osób.
– określa, że karta do głosowania będzie zawierać informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. W przypadku broszury taka informacja znajdowałaby się razem ze spisem treści na pierwszych stronach broszury, a na kolejnych umieszczane będą listy komitetów wyborczych.
– zmienia również definicję statku morskiego: głosowanie będzie mogło się odbywać na statku pod polską banderą z polskim kapitanem także wtedy, gdy jednostka nie należy do polskiego armatora.

WYDARZENIE: RKW organizatorem konferencji naukowej na temat nieprawidłowości wyborczych – 8. 08 w Warszawie

Zapraszamy na Konferencję „Nieprawidłowości wyborcze – stan badań i propozycje zmian prawnych na wybory parlamentarne 25.10.2015” z udziałem: prof. Józefa Oleńskiego, prof. Kazimierza Rzążewskiego, Marcina Palade i Krystyny Łazor.  

Konferencja „Nieprawidłowości wyborcze – stan badań i propozycje zmian prawnych na wybory parlamentarne 25.10.2015”  odbędzie się 8 sierpnia (sobota), w SDP, Foksal 3/5, w godzinach: 11.00 – 14.00.
Po zakończeniu wystąpień uczestników konferencji przewidujemy możliwość dyskusji wokół przedstawionych zagadnień.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyborami oraz wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów – w ramach wyjątkowej możliwości szkolenia specjalistycznego z zakresu prawa wyborczego, procedur oraz zagrożeń nieprawidłowościami.

 

Ruch Kontroli Wyborów