RKW: 5. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborow

Dotyczy zbierania podpisów poparcia dla Komitetów Wyborczych i ich kandydatów.

4. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Stanowisko Ruchu Kontroli Wyborów w sprawie zbierania podpisów poparcia dla Komitetów Wyborczych i ich kandydatów

Ruch Kontroli Wyborów jest społeczną i niepartyjną organizacją, której celem jest zapewnienie zgodnego z prawem (prawidłowego), rzetelnego przebiegu wyborów tak, aby ich wynik w pełni odzwierciedlał wolę wyborców wyrażoną w demokratycznie przeprowadzonym głosowaniu.
Dlatego RKW nie prowadził i nie będzie prowadzić  akcji zbierania podpisów na rzecz jakiegokolwiek kandydata w żadnych wyborach, natomiast chce współpracować ze wszystkimi zarejestrowanymi komitetami wyborczymi (referendalnymi) na rzecz prawidłowych wyborów, w tym  na rzecz przestrzegania praw tych Komitetów (i poszczególnych kandydatów) na wszystkich szczeblach komisji wyborczych. W tym celu i ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące zgłaszania członków komisji wyborczych i mężów zaufania, RKW podejmuje przed wyborami współpracę z Komitetami Wyborczymi (referendalnymi) na rzecz uzyskania od nich odpowiednich upoważnień dla wolontariuszy RKW.
RKW nie jest organizacją hierarchiczną i nie wpływa na ewentualną działalność polityczną jego wolontariuszy, w tym na zbieranie podpisów poparcia dla kandydatów czy Komitetów Wyborczych w ich imieniu.

Hanna Dobrowolska Krajowy Koordynator RKW
Józef Orzeł Krajowy Koordynator RKW

Warszawa, 15 sierpnia 2015