Zostań Mężem Zaufania z ramienia RKW

Drodzy Wolontariusze RKW!

Już teraz każdy, kto wyraża chęć obserwowania przebiegu referendum w Obwodowych Komisjach ds. Referendum, Okręgowych Komisjach ds. Referendum (pracy Komisarza ds. Referendum), a także w Państwowej Komisji Wyborczej, może zgłosić się do pełnienia funkcji Męża Zaufania.

W tym celu należy wypełnić i skontaktować się z koordynatorem RKW dla Twojego rejonu, który skieruje Cię do komisji referendalnej! Lista koordynatorów pod linkiem: http://ruchkontroliwyborow.pl/koordynatorzy/. Jeśli nie dnajdujesz swojego powiatu, skontaktuj się z Krajowym Koordynatorem Sieci RKW –
koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Po okazaniu tych dokumentów przewodniczącemu OKR, Mąż Zaufania ma prawo obserwować wszystkie czynności komisji w trakcie przebiegu referendum, z zastrzeżeniem, że w danej komisji, w jednym czasie może przebywać tylko jeden Mąż Zaufania z ramienia danego komitetu referendalnego, natomiast dozwolone są zmiany, zastępstwa.

Swoją kontrolę Mąż Zaufania może rozpocząć (bez zapowiedzi) w
dowolnym momencie od rozpoczęcia prac komisji, tj. ok. godz. 05:00 (na godzinę przed rozpoczęciem głosowania) do ok. godz. 21:55 (na 5 min. przed zamknięciem lokali referendalnych). Mąż Zaufania powinien pozostawać w lokalu wyborczym również w trakcie liczenia głosów, transmisji danych do systemu elektronicznego, itd., aż do zakończenia wszelkich prac komisji. Oznacza to, że Mąż Zaufania
może być obecny również podczas dostarczenia wszystkich dokumentów
wyborczych do Komisji Okręgowych, oraz że jeśli konieczne jest ponowne zwołanie komisji, celem wprowadzenia poprawek do protokołu, Mąż Zaufania może w nim uczestniczyć.

UWAGA: W przypadku komisji referendalnych w obwodach zamkniętych
(szpitale, więzienia, itp.) godziny rozpoczęcia i zakończenia prac
komisji mogą być inne, niż w obwodach otwartych (należy sprawdzić
regulacje PKW w tej sprawie, albo przeczytać informację wywieszoną na
obwodzie zamkniętym w przeddzień głosowania).

Pracę Męża Zaufania regulują:

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Dz.U.2015.318

oraz

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 wraz z późn. zm.

Wnioski do pobrania na str. 2 i zakładce pliki do pobrania