Przyłącz się do forum, znajdź swojego koordynatora

Zachęcamy do zarejestrowania się na naszym Forum, gdzie po wpisaniu kodu pocztowego (dla Polski w formacie XX-XXX) zostaniesz przydzielony do swojego rewiru i będziesz otrzymywał informacje od twojego lokalnego koordynatora.

Koordynatora możesz również odnaleźć na liście, w menu Koordynatorzy i skontaktować się z nim telefonicznie lub mailowo.

Załoga RKW