Rusza nasza kampania referendalna w TVP i PR – video

W imieniu Stowarzyszenia Solidarni 2010 informujemy o rozpoczęciu w dniu jutrzejszym – 21.08 – kampanii referendalnej Ruchu Kontroli Wyborów – Solidarnych2010 w mediach ogólnopolskich i lokalnych!

Kilkanaście różnych klipów referendalnych w reżyserii Ewy Stankiewicz
będą mogli obejrzeć widzowie publicznej telewizji w ciągu nadchodzących 2 tygodni w TVP 1, TVP 2, TVP Polonia i kilkunastu ośrodkach regionalnej TV!
Kilka różnych audycji radiowych – w programach Polskiego Radia w programach: 1, 2, 4 i w lokalnych rozgłośniach radiowych!

Audio do odsłuchania
Audycja referendalna RKW-Solidarni2010

Materiał filmowy
Klip referendalny Solidarni2010 v.4

Informujemy w nich przede wszystkim o naszym niezależnym systemie liczenia głosów siepoliczymy.pl!
Posłuchaj i zobacz!
Poleć audycje referendalne z naszym udziałem!

RKW-Solidarni2010

Zostań Mężem Zaufania z ramienia RKW

Drodzy Wolontariusze RKW!

Już teraz każdy, kto wyraża chęć obserwowania przebiegu referendum w Obwodowych Komisjach ds. Referendum, Okręgowych Komisjach ds. Referendum (pracy Komisarza ds. Referendum), a także w Państwowej Komisji Wyborczej, może zgłosić się do pełnienia funkcji Męża Zaufania.

W tym celu należy wypełnić i skontaktować się z koordynatorem RKW dla Twojego rejonu, który skieruje Cię do komisji referendalnej! Lista koordynatorów pod linkiem: http://ruchkontroliwyborow.pl/koordynatorzy/. Jeśli nie dnajdujesz swojego powiatu, skontaktuj się z Krajowym Koordynatorem Sieci RKW –
koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Po okazaniu tych dokumentów przewodniczącemu OKR, Mąż Zaufania ma prawo obserwować wszystkie czynności komisji w trakcie przebiegu referendum, z zastrzeżeniem, że w danej komisji, w jednym czasie może przebywać tylko jeden Mąż Zaufania z ramienia danego komitetu referendalnego, natomiast dozwolone są zmiany, zastępstwa.

Swoją kontrolę Mąż Zaufania może rozpocząć (bez zapowiedzi) w
dowolnym momencie od rozpoczęcia prac komisji, tj. ok. godz. 05:00 (na godzinę przed rozpoczęciem głosowania) do ok. godz. 21:55 (na 5 min. przed zamknięciem lokali referendalnych). Mąż Zaufania powinien pozostawać w lokalu wyborczym również w trakcie liczenia głosów, transmisji danych do systemu elektronicznego, itd., aż do zakończenia wszelkich prac komisji. Oznacza to, że Mąż Zaufania
może być obecny również podczas dostarczenia wszystkich dokumentów
wyborczych do Komisji Okręgowych, oraz że jeśli konieczne jest ponowne zwołanie komisji, celem wprowadzenia poprawek do protokołu, Mąż Zaufania może w nim uczestniczyć.

UWAGA: W przypadku komisji referendalnych w obwodach zamkniętych
(szpitale, więzienia, itp.) godziny rozpoczęcia i zakończenia prac
komisji mogą być inne, niż w obwodach otwartych (należy sprawdzić
regulacje PKW w tej sprawie, albo przeczytać informację wywieszoną na
obwodzie zamkniętym w przeddzień głosowania).

Pracę Męża Zaufania regulują:

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Dz.U.2015.318

oraz

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 wraz z późn. zm.

Wnioski do pobrania na str. 2 i zakładce pliki do pobrania

RKW: 5. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborow

Dotyczy zbierania podpisów poparcia dla Komitetów Wyborczych i ich kandydatów.

4. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Stanowisko Ruchu Kontroli Wyborów w sprawie zbierania podpisów poparcia dla Komitetów Wyborczych i ich kandydatów

Ruch Kontroli Wyborów jest społeczną i niepartyjną organizacją, której celem jest zapewnienie zgodnego z prawem (prawidłowego), rzetelnego przebiegu wyborów tak, aby ich wynik w pełni odzwierciedlał wolę wyborców wyrażoną w demokratycznie przeprowadzonym głosowaniu.
Dlatego RKW nie prowadził i nie będzie prowadzić  akcji zbierania podpisów na rzecz jakiegokolwiek kandydata w żadnych wyborach, natomiast chce współpracować ze wszystkimi zarejestrowanymi komitetami wyborczymi (referendalnymi) na rzecz prawidłowych wyborów, w tym  na rzecz przestrzegania praw tych Komitetów (i poszczególnych kandydatów) na wszystkich szczeblach komisji wyborczych. W tym celu i ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące zgłaszania członków komisji wyborczych i mężów zaufania, RKW podejmuje przed wyborami współpracę z Komitetami Wyborczymi (referendalnymi) na rzecz uzyskania od nich odpowiednich upoważnień dla wolontariuszy RKW.
RKW nie jest organizacją hierarchiczną i nie wpływa na ewentualną działalność polityczną jego wolontariuszy, w tym na zbieranie podpisów poparcia dla kandydatów czy Komitetów Wyborczych w ich imieniu.

Hanna Dobrowolska Krajowy Koordynator RKW
Józef Orzeł Krajowy Koordynator RKW

Warszawa, 15 sierpnia 2015

NASZ HIT – RKW: Konferencja „Nieprawidłowości wyborcze…”- relacja i prezentacje

Fałszerstwa, arogancja władzy, zepsute prawo, nonszalancja urzędników i manipulacje medialne, czyli konferencja RKW o wyborach w Polsce!

Konferencja naukowa „Nieprawidłowości wyborcze – stan badań i propozycje zmian prawnych na wybory parlamentarne”, zorganizowana przez społeczny Ruch Kontroli Wyborów, odbyła się w Warszawie 8 sierpnia (sobota) w siedzibie SDP na ul. Foksal 3/5. Transmisję bezpośrednią przeprowadziło niepoprawneradio.pl , a obszerną relację przygotowała – TV Republika.
Uczestnicy konferencji zapoznali słuchaczy z najnowszymi badaniami, które skupiły się na: mechanizmach i zjawiskach charakteryzujących wybory w Polsce [z nastawieniem na ostatnie 10 lat], preferencjach wyborczych Polaków oraz zmianach prawnych, koniecznych do wdrożenia w celu uratowania faktycznych mechanizmów demokratycznych, zagrożonych celowymi działaniami władzy oraz urzędniczą nonszalancją.
Osobnym referatem było prezentacja na temat niezależnego systemu liczącego glosy siepoliczymy.pl .
Konferencję prowadził prof. Kazimierz Rzążewski
Oto prezentacje przedstawione na konferencji. Osobno przedstawimy wkrótce relację video.
1. prof. Józef Oleński – Wybory jako proces statystyczny
2. dr Tomasz Żukowski – Wybory a zasoby administracyjne
3. Marcin Palade – Dwie Polski [referował dr Józef Orzeł, Koordynator Krajowy RKW]
4. prof. Kazimierz Rzążewski – Wybory samorządowe 2014 – nieudane doświadczenie
5. Krystyna Łazor [Koordynator Prawny RKW] – RKW: lista zmian prawa wyborczego
6. Natalia Tarczyńska [Czł. Zarządu Stow. Solidarni2010] – siepoliczymy.pl – system RKW liczący głosy wyborców
Polecamy wnioski uczestników konferencji – prelegentów i dyskutantów – kwestionujących w wielu aspektach wiarygodność wyników wyborczych na podstawie badań statystycznych i analiz naukowych oraz postulujących konieczne zmiany w zakresie: organizacji wyborów, odpowiedzialności instytucjonalnej urzędów, prawa, roli państwa, aktywności obywatelskiej, funkcjonowania mediów w zakresie informowania wyborców oraz edukacji społecznej.
Na tym tle rola Ruchu Kontroli Wyborów jawi się jako kluczowa i bezwzględnie konieczna dla odzyskania wiarygodności wyników wyborów. Podkreślano także skuteczność RKW i systemu siepoliczymy.pl dla powstrzymania [w dużym stopniu] skali fałszerstw wyborczych podczas wyborów prezydenckich 2015r.
oprac. Hanna Dobrowolska, Koordynator Krajowy RKW
Materiał filmowy

Szkolenia RKW Warszawa

stałe szkolenia dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania: we środy, 19 sierpnia i 26 sierpnia oraz 2 września od godz. 18 do 20 (lub 21), w SDP na Foksal 3/5.

Termin do wyboru spośród proponowanych.

Zapraszam !

Ireneusz Czmoch
Koordynator Szkoleń RKW
icz@ruchkontroliwyborow.com

Szkolenia RKW Lublin

18.08.2015 /wtorek/ i 20.08.2015 /czwartek/ rozpoczynamy serię szkoleń dla członków komisji referendalnych. Proszę wybrać jeden termin, bardziej odpowiadający. Zapraszam na godz. 18.00 do sali konferencyjnej Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie przy ul. Królewskiej 3.

Planujemy, aby każdy z uczestników otrzymał odpowiednie materiały, które będą pomocne w pracy całej komisji.

Do zobaczenia !

Jolanta Skowronek

Koordynator Okręgowy RKW Okręg Nr 8
tel. 607305479
imuchomorek@o2.pl

WYDARZENIE: RKW organizatorem konferencji naukowej na temat nieprawidłowości wyborczych  – 8. 08 w Warszawie

Zapraszamy na Konferencję „Nieprawidłowości wyborcze – stan badań i propozycje zmian prawnych na wybory parlamentarne 25.10.2015” m.in. z udziałem: prof. Józefa Oleńskiego oraz  prof. Kazimierza Rzążewskiego.

Konferencja „Nieprawidłowości wyborcze – stan badań i propozycje zmian prawnych na wybory parlamentarne”  odbędzie się 8 sierpnia (sobota), w SDP, Foksal 3/5, w godzinach: 11.00 – 14.00.
 
PROGRAM:

1. prof. Józef Oleński – Wybory jako proces statystyczny
2. dr Tomasz Żukowski – Wybory a zasoby administracyjne
3. Marcin Palade – Dwie Polski
4.prof. Kazimierz Rzążewski – Wybory samorządowe 2014 – nieudane doświadczenie
5. poseł Grzegorz Schreiber – Niezbędne zmiany Kodeksu Wyborczego [do potwierdzenia]
6. Krystyna Łazor – RKW: lista zmian prawa wyborczego
7. Natalia Tarczyńska – siepoliczymy.pl – system RKW liczący głosy wyborców
8. Dyskusja wokół przedstawionych zagadnień

Konferencję prowadzi prof. Kazimierz Rzążewski.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyborami oraz wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów – w ramach wyjątkowej możliwości szkolenia specjalistycznego z zakresu prawa wyborczego, procedur oraz zagrożeń nieprawidłowościami.
Ruch Kontroli Wyborów