Nabór na członków OKW w Wyborach Parlamentarnych

Drodzy Członkowie i Sympatycy RKW!

To już ostatnie 3 dni (termin upływa w ten piątek 2.10.2015) na zgłoszenie się do pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej.

Wiemy, że w niektórych regionach Polski są oni wciąż poszukiwani.

W celu zgłoszenia się prosimy o pilny kontakt koordynatorem RKW w Państwa powiecie. Lista koordynatorów tu: http://ruchkontroliwyborow.pl/koordynatorzy/

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorem przez forum. 
Tu wideo-instrukcja: https://www.youtube.com/watch?v=uXGizYsBfQ0&list=PLF3MWH9BpIfC-IggnZTUqKeF34pcbR8Am&index=3


Jeśli w Państwa powiecie nie ma koordynatora, prosimy o bezpośredni kontakt z pełnomocnikami wyborczymi. Szczególnie

KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże" w 13 następujących okręgach:

Wrocław
Lublin
Sieradz
Kraków
Tarnów
Siedlce
Opole
Krosno
Rzeszów
Częstochowa
GLIWICE
Rybnik
Kielce

Kontakty do pełnomocników na stronie: http://www.grzegorzbraun2015.pl/okregi-wyborcze/


KWW "Kukiz'15"
Kontakty do pełnomocników na stronie: https://ruchkukiza.pl/kandydaci/Oczywiście wszelkie inne sposoby na wejście do OKW (i inne komitety) jeśli skuteczne, są pożądane.

Mamy trzy dni, w ciągu których można jeszcze wiele osiągnąć dla uczciwych wyborów w Polsce!


Życzymy powodzenia i serdecznie pozdrawiamy!

Załoga RKW

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Obywatele polscy, którzy chcą oddać swój głos w wyborach do Sejmu i Senatu RP w jednym z obwodów wyborczych za granicą, mogą od 28 września 2015 roku rejestrować się poprzez internetowy portal ewybory.msz.gov.pl. Zagłosować w wyborach parlamentarnych można osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie.

Dla obywateli polskich, którzy chcą głosować za granicą w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku utworzono 250 obwodów wyborczych. Wyborcy Ci będą głosować na kandydatów do Sejmu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie oraz na kandydatów do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w Warszawie.

 

Aby zarejestrować się w systemieewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty (w przypadku chęci głosowania w obwodzie utworzonym w państwie członkowskim UE lub innym, na terytorium którego można wjechać na podstawie tego dokumentu).

 

Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Po udanej rejestracji można pobrać ze strony ewybory.msz.gov.plpotwierdzenie w formacie PDF. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Obwody wyborcze, w których można oddać swój głos, zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra SZ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Warszawa: Szkolenie przedwyborcze RKW

Zapraszamy wolontariuszy i koordynatorów na szkolenie przedwyborcze
Ruchu Kontroli Wyborów. Szkolenie odbędzie się w Warszawie, ul. Foksal 3/5, sala B, sobota 26.09.2015 r., godz. 11:00.

W programie poza kwestiami procedur wyborczych m.in. omówienie aplikacji siepoliczymy.pl

Paweł Zdun
koordynator okręgu warszawskiego Ruchu Kontroli Wyborów

HIT RKW!!! Wyciąg z Ustawy Kodeks Wyborczy dla członków OKW i Mężów Zaufania

Znajomość Ustawy Kodeks Wyborczy pozwala skutecznie dochodzić swoich praw oraz dyscyplinować komisję.
Bez podstawowej wiedzy prawnej żaden członek OKW oraz mąż zaufania nie będzie w stanie sprawować efektywnej kontroli wyborów.

Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa „PIGUŁKĘ” – wyciąg z Ustawy Kodeks Wyborczy, czyli podstawy, jakie każdy członek OKW oraz mąż zaufania MUSI znać, aby prawidłowo wypełnić swoją misję.

Prosimy o dokładne studiowanie i rozpowszechnianie!

Załoga RKW

PDF, 445 kB, 8 str. A4
Wyciąg z Ustawy Kodeks Wyborczy
Autor: Magdalena Szuty

PROTEST PRZECIWKO REFERENDUM

W dniu 18 września 2015 r. przedstawiciel RKW złożył do Sądu Najwyższego protest przeciwko ważności wyników referendum z dnia 6 września 2015 r.

W proteście wskazano wadliwe rozwiązania systemowe, które umożliwiają uzyskanie wyniku niezgodnego z faktyczną wolą głosujących. Kwestionowane rozwiązania są stosowane w każdych wyborach i mogą być wykorzystane do zafałszowania każdego wyniku.

Do protestu załączono także opracowanie członków RKW wskazujące kwestie najpilniejsze do naprawienia przed wyborami parlamentarnymi – leżące w kompetencjach organów wykonawczych (zwłaszcza Państwowej Komisji Wyborczej) oraz nie wymagające zmian ustawowych. W opracowaniu wskazano również propozycję działań, które poprawią przejrzystość wyborów.

O pilnej potrzebie naprawy systemu wyborczego, możliwej do realizacji bez zmian ustawowych poinformowaliśmy pismem z dnia 4 września 2015 r. m.in.: Państwową Komisję Wyborczą, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu. Brak należytej reakcji organów odpowiedzialnych za organizację wyborów, w szczególności Państwowej Komisji Wyborczej zmobilizował nas do wykorzystania ostatecznej możliwości, jaką jest protest.

Na podstawie doświadczeń wcześniej składanych protestów wyborczych obawiamy się, że Sąd Najwyższy będzie bronił się przed jego merytorycznym rozpoznaniem poprzez wskazywanie kolejnych przeszkód formalnych. Pierwszą przeszkodą może być zobowiązanie do dostarczenia odpisów protestu dla wszystkich komisji obwodowych – tj. ponad 27 tys. – bo poruszone kwestie dotyczą wszystkich komisji obwodowych i okręgowych. Protest z załącznikami liczy ok. 70 stron, co oznacza koszt powielenia 1 egz. w wysokości ok. 7 zł. W razie wezwania sądu o dostarczenie 27 tys. odpisów protestu, oznaczać to będzie wydatek składających protest w kwocie ok.200.000 zł.

Obiecujemy informować na bieżąco o poczynaniach Sądu Najwyższego.

Współpraca z Prawem i Sprawiedliwością oraz Klubami Gazety Polskiej

Ruch Kontroli Wyborów będzie kontynuował współpracę z Prawem i Sprawiedliwością oraz Klubami Gazety Polskiej.

Prezentujemy komunikaty sygnowane przez Józefa Orła z ramienia Ruchu Kontroli Wyborów oraz Marka Kuchcińskiego (PiS) i Ryszarda Kapuścińskiego (Kluby GP)

Kluby GP - Ruch Kontroli Wyborow

Kluby GP – Ruch Kontroli Wyborow

Obwody głosowania za granicą – projekt rozporządzenia MSZ

10 września 2015 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt „Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą” (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276505)

Wiadomo zatem jakie komisje (numery) i gdzie (miejscowości) najprawdopodobniej zostaną utworzone na nadchodzące wybory. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie projektu przez PKW. Właśnie złożyłem prośbę do PKW o uwzględnienie w opinii projektu rozporządzenia MSZ wniosków Polaków o utworzenie obwodu głosowania w Limerick w Irlandii). MSZ, zgodnie z zapowiedzią, zaproponowało utworzenie za granicą 250 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt rozporządzenia (do pobrania – 30MB): Projekt rozporządzenia MSZ w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą

Przypomnę, że w wyborach Prezydenta RP było utworzonych 229 obwodów głosowania, a w niedawnym referendum – 189 obwodów.

Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do parlamentu 2015

Udostępniamy formularz zgłoszenia kandydatów na członków OKW w wyborach do parlamentu 25.10.2015
Formularze są również dostępne w zakładce „Pliki”

PDF, 181 kB, 3 str. A4 (wersja Adobe Acrobat 6.0)
DOC, 100 kB, 3 str. A4 (wersja MS Word)

Źródło: http://parlament2015.pkw.gov.pl/wzory_dokumentow /6_Zgloszenie_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych