Telefony i maile interwencyjne podczas REFERENDUM

Telefony interwencyjne podczas REFERENDUM:
+48 534 569 592
+48 883 198 661

Telefony dedykowane są do:

– zgłoszeń na mężów zaufania,
– pytań o liczenie kart do głosowania,
– możliwości rejestrowania prac OKR
– celowości udziału w referendum
– pytań o definicję JOW

Pytania i zgłoszenia nieprawidłowości:
sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl
konsultuje.komisja@onet.pl