Obwody głosowania za granicą – projekt rozporządzenia MSZ

10 września 2015 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt „Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą” (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276505)

Wiadomo zatem jakie komisje (numery) i gdzie (miejscowości) najprawdopodobniej zostaną utworzone na nadchodzące wybory. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie projektu przez PKW. Właśnie złożyłem prośbę do PKW o uwzględnienie w opinii projektu rozporządzenia MSZ wniosków Polaków o utworzenie obwodu głosowania w Limerick w Irlandii). MSZ, zgodnie z zapowiedzią, zaproponowało utworzenie za granicą 250 obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt rozporządzenia (do pobrania – 30MB): Projekt rozporządzenia MSZ w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą

Przypomnę, że w wyborach Prezydenta RP było utworzonych 229 obwodów głosowania, a w niedawnym referendum – 189 obwodów.

Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Wyborach do parlamentu 2015

Udostępniamy formularz zgłoszenia kandydatów na członków OKW w wyborach do parlamentu 25.10.2015
Formularze są również dostępne w zakładce „Pliki”

PDF, 181 kB, 3 str. A4 (wersja Adobe Acrobat 6.0)
DOC, 100 kB, 3 str. A4 (wersja MS Word)

Źródło: http://parlament2015.pkw.gov.pl/wzory_dokumentow /6_Zgloszenie_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych