PROTEST PRZECIWKO REFERENDUM

W dniu 18 września 2015 r. przedstawiciel RKW złożył do Sądu Najwyższego protest przeciwko ważności wyników referendum z dnia 6 września 2015 r.

W proteście wskazano wadliwe rozwiązania systemowe, które umożliwiają uzyskanie wyniku niezgodnego z faktyczną wolą głosujących. Kwestionowane rozwiązania są stosowane w każdych wyborach i mogą być wykorzystane do zafałszowania każdego wyniku.

Do protestu załączono także opracowanie członków RKW wskazujące kwestie najpilniejsze do naprawienia przed wyborami parlamentarnymi – leżące w kompetencjach organów wykonawczych (zwłaszcza Państwowej Komisji Wyborczej) oraz nie wymagające zmian ustawowych. W opracowaniu wskazano również propozycję działań, które poprawią przejrzystość wyborów.

O pilnej potrzebie naprawy systemu wyborczego, możliwej do realizacji bez zmian ustawowych poinformowaliśmy pismem z dnia 4 września 2015 r. m.in.: Państwową Komisję Wyborczą, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu. Brak należytej reakcji organów odpowiedzialnych za organizację wyborów, w szczególności Państwowej Komisji Wyborczej zmobilizował nas do wykorzystania ostatecznej możliwości, jaką jest protest.

Na podstawie doświadczeń wcześniej składanych protestów wyborczych obawiamy się, że Sąd Najwyższy będzie bronił się przed jego merytorycznym rozpoznaniem poprzez wskazywanie kolejnych przeszkód formalnych. Pierwszą przeszkodą może być zobowiązanie do dostarczenia odpisów protestu dla wszystkich komisji obwodowych – tj. ponad 27 tys. – bo poruszone kwestie dotyczą wszystkich komisji obwodowych i okręgowych. Protest z załącznikami liczy ok. 70 stron, co oznacza koszt powielenia 1 egz. w wysokości ok. 7 zł. W razie wezwania sądu o dostarczenie 27 tys. odpisów protestu, oznaczać to będzie wydatek składających protest w kwocie ok.200.000 zł.

Obiecujemy informować na bieżąco o poczynaniach Sądu Najwyższego.