Warszawa: Szkolenie przedwyborcze RKW

Zapraszamy wolontariuszy i koordynatorów na szkolenie przedwyborcze
Ruchu Kontroli Wyborów. Szkolenie odbędzie się w Warszawie, ul. Foksal 3/5, sala B, sobota 26.09.2015 r., godz. 11:00.

W programie poza kwestiami procedur wyborczych m.in. omówienie aplikacji siepoliczymy.pl

Paweł Zdun
koordynator okręgu warszawskiego Ruchu Kontroli Wyborów

HIT RKW!!! Wyciąg z Ustawy Kodeks Wyborczy dla członków OKW i Mężów Zaufania

Znajomość Ustawy Kodeks Wyborczy pozwala skutecznie dochodzić swoich praw oraz dyscyplinować komisję.
Bez podstawowej wiedzy prawnej żaden członek OKW oraz mąż zaufania nie będzie w stanie sprawować efektywnej kontroli wyborów.

Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa „PIGUŁKĘ” – wyciąg z Ustawy Kodeks Wyborczy, czyli podstawy, jakie każdy członek OKW oraz mąż zaufania MUSI znać, aby prawidłowo wypełnić swoją misję.

Prosimy o dokładne studiowanie i rozpowszechnianie!

Załoga RKW

PDF, 445 kB, 8 str. A4
Wyciąg z Ustawy Kodeks Wyborczy
Autor: Magdalena Szuty