WAŻNE: Co robimy dalej? Priorytety działania

Szanowni Państwo

Kończy się etap kierowania wolontariuszy do komisji jako ich członków. Wiem, że w skali Polski były z tym ogromne problemy a bardzo wiele zależało od lokalnych znajomości. Bardzo dziękuję wszystkim za włożony w to wysiłek, niezależnie od efektów tych działań; niestety zbyt dużo zależy od kalkulacji i nastrojów liderów partii i ich pełnomocników.

Co dalej?

Przede wszystkim- naszym celem nie jest zapewnienie ludziom miejsc w komisjach jako członkowie (to tylko jedno z narzędzi, chociaż oczywiście ważne), lecz kontrola wyborów. Pracujemy dalej i skupiamy się na priorytetach:

1. Mężowie zaufania przy komisjach okręgowych.
Niezwykle ważna sprawa. Musimy mieć mężów zaufania we wszystkich czterdziestu jeden okręgach. Ich zadaniem będzie dopilnowanie prawidłowości wszystkich procedur, uzyskanie kopii/scanów wszystkich protokołów i zapobieżenie potencjalnym próbom fałszerstw.
Muszą być to osoby zaufane, zdolne do udźwignięcia zadania i zdeterminowane. Zapewniamy im szkolenie i wsparcie.
Proszę poszukać wśród osób z RKW, znajomych… Czasu jest niewiele- oprócz szkolenia musimy wszystkim zapewnić również skierowania. Potrzebne dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; zgłoszenia należy kierować na adres koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Jak zapewne Państwo wiecie, w dniu 28 września 2015 r., w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przy ul. Wiejskiej odbyło się spotkanie w którym uczestniczyła delegacja Ruchu Kontroli Wyborów w składzie: Hanna Dobrowolska – Koordynator Krajowy RKW, Krystyna Łazor – Koordynator Prawny RKW, Ireneusz Czmoch – Koordynator Szkoleń RKW oraz Jozef Orzeł – Koordynator Krajowy RKW.
W ponad godzinnej rozmowie przedstawiono Przewodniczącemu PKW sędziemu Wojciechowi Hermelińskiemu, z-cy Przewodniczącego PKW sędziemu Sylwestrowi Marciniakowi oraz Beacie Tokaj Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej podstawowe zagrożenia uczciwości i transparentności wyborów do Sejmu i Senatu w 2015r. – możliwe do likwidacji (jeszcze przed wyborami) przez KBW i PKW.
Z ubolewaniem stwierdzamy, że – poza ogólnymi stwierdzeniami o woli uwzględnienia naszych opinii i sugestii – PKW nie ma zamiaru dokonać faktycznej, głębokiej naprawy procesu wyborczego w żadnej z powyższych kwestii, pomimo że proponowane zmiany pozostają wyłącznie w jej gestii.

Całe spotkanie było oficjalnie nagrywane- szczegółowa relacja poniżej:
http://ruchkontroliwyborow.pl/rkw-9-komunikat-ruchu-kontroli-wyborow/

Kontrola pracy komisji okręgowych i PKW w tej sytuacji jest absolutnym priorytetem- proszę o pełną mobilizację w tej sprawie.