PILNE pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy

 

 

Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej

Dr Andrzej Duda

 

 

W związku z nadchodzącymi wyborami do Sejmu i Senatu zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta o pilne wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej do natychmiastowego podjęcia następujących uchwał:

 

  1. uchwały nakładającej obowiązek na Okręgowe Komisje Wyborcze publikacji na ich stronach internetowych skanów protokołów z wszystkich komisji obwodowych, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu

 

  1. uchwały nakładającej obowiązek na Okręgowe Komisje Wyborcze i PKW udostępniania na stronach internetowych cząstkowych wyników, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego PKW. Tabele z wynikami powinny być aktualizowane co 15 min.

 

  1. likwidacji w Wytycznych PKW możliwości otrzymania kart do głosowania przez wyborcę bez złożenia przez niego podpisu w spisie wyborców.

 

Wobec realnego zagrożenia sfałszowania wyników wyborów, podjęcie przez Pana Prezydenta działań na rzecz transparentności w tej mierze uważamy za niezbędne i wielkiej wagi.

Podkreślamy, że tak niewiele trzeba zrobić [i niemal bezkosztowo], a zależy od tego bardzo wiele.

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że  działalność PKW i Krajowego Biura Wyborczego  – odpowiedzialnego za organizację wyborów i przebieg liczenia głosów pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą społeczną i państwową.

 

Zwracamy się do Pana Prezydenta, jako Najwyższego Urzędu i Gwaranta demokracji, z prośbą o upomnienie się o przejrzystość procesu wyborczego w naszej Ojczyźnie.

 

Ruch Kontroli Wyborów

 

Ewa Stankiewicz

Hanna Dobrowolska

Józef Orzeł

 

13.10.2015 r.

 

Do wiadomości – Państwowa Komisja Wyborcza, Przewodniczący Wojciech Hermeliński