W obwodach zamkniętych też wolno nagrywać

Zgodnie z nowym Kodeksem Wyborczym Mężowie Zaufania mają prawo nagrywać prace komisji przed otwarciem lokalu wyborczego dla wyborców i po zakończeniu głosowania za pomocą własnego sprzętu nagrywającego.
Przepis ten dotyczy także obwodów zamkniętych – także zakładów karnych. Prezentujemy stosowne pismo od PKW.

PKW – Nagrywanie w obwodach zamkniętych

Szkolenia PKW – uzupełnienia RKW i szkolenie RKW

PKW udostępniła na swojej stronie dwa pliki instrukcji dla OKW w formie prezentacji:

1440497828_SZKOLENIE PKW_Wybory_2015_Sejm_Senat

1440497874_PORADNIK PKW dla OKW Sejm_Senat_2015

polecamy lekturę ze zwróceniem uwagi na nasze komentarze:

Uwagi RKW do Poradnika PKW dla OKW

oraz naszą instrukcją dla OKW:

RKW_Parlament_2015_Instrukcja dla czlonkow OKW i MZ-SLAJDY

oraz w wersji do druku: RKW_Parlament_2015_Najważniejsze zadania czlonków OKW i MZ_Do druku