Mamy prawo do protokołu! – dokument PKW

Z powodu zgłoszeń, że komisje obwodowe już teraz zapowiadają brak możliwości wydania kopii protokołu Mężowi Zaufania / Członkowi Komisji przypominamy pismo PKW w tej sprawie. Pismo warto wydrukować i zabrać ze sobą, a w razie problemów okazać i śmiało dzwonić do swojego komisarza wyborczego prosząc o interwencję.

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefony do okręgowych komisji wyborczych można znaleźć pod linkiem:

parlament2015.pkw.gov.pl/Okregowe_Komisje_Wyborcze

 

konwerter PDF na JPG  w celu wprowadzenia danych do siepoliczymy.pl https://www.konwerter.net/pl/grafika/

PILNE – karty fałszywki – do sprawdzenia

Uwaga ALERT!

W związku z licznymi doniesieniami o błędnie wydrukowanych kartach do głosowania w wyborach do Sejmu (białych książeczkach), w których m.in.

  • brakuje listy PiS [w tym miejscu umieszczono powtórnie listę PO],
  • występują błędy w liczbie kandydatów i w nazwiskach,
  • niewłaściwa jest kolejność list komitetów wyborczych,
  • karty nie wyglądają na oryginalne.

wzywamy członków OKW oraz Mężów Zaufania do przybycia  przed otwarciem lokalu wyborczego i do ponownego STARANNEGO sprawdzenia kart, zanim zostaną postawione pieczęcie OKW.

 

W razie ZNACZNEJ LICZBY NIEPOPRAWNIE wydrukowanych kart (faktycznie NIEWAŻNYCH kart) należy natychmiast zgłosić ten fakt do pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej i zażądać dostarczenia prawidłowych kart

oraz w porozumieniu z Okręgową Komisją Wyborczej podjąć decyzję o późniejszej godzinie otwarcia lokalu.

W razie znacznego opóźnienia z dostarczeniem odpowiedniej liczby WAŻNYCH kart do głosowania, należy w porozumieniu z Okręgową Komisją Wyborczą podjąć uchwałę o zmianie godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania.

 

Ponadto przypominamy wszystkim wyborcom

Przy odbiorze kart do głosowania sprawdź, czy otrzymałeś karty WAŻNE

  • czy biała książeczka z kandydatami do Sejmu zawiera wszystkie strony?
  • czy żółta karta do Senatu zawiera wszystkich kandydatów?
  • czy wszystkie strony są poprawnie wydrukowane?
  • czy kratki obok nazwisk są czyste, bez krzyżyków lub jakichkolwiek znaków?
  • czy na pierwszej stronie książeczki oraz na karcie głosowania do Senatu, w dolnym lewym rogu, znajdują się pieczęcie Twojej komisji obwodowej?

Pamiętaj, zawsze możesz poprosić członków komisji o pomoc w sprawdzeniu kart do głosowania.

UWAGA!

Jeżeli karta do głosowania okażą się NIEWAŻNA, Twój głos przepadnie!

 

Ruch Kontroli Wyborów