ALARM RKW: Dodruk kart? „Dostosowywanie” protokołów?

Do RKW docierają informacje, że obecnie w kilku komisjach okręgowych protokoły są „dostosowywane” i „uzgadniane”, gdyż z urn poszczególnych komisji obwodowych wyciągano więcej kart, niż zostało tam wrzuconych przez wyborców.
DLATEGO APELUJEMY: NIE USTAWAJMY W ZBIERANIU ZDJĘĆ PROTOKOŁÓW I WPISYWANIU ICH DO SYSTEMU SIEPOLICZYMY.PL !

Protokoły w punktach zbiórek zostały odcięte od możliwości obywatelskiej kontroli. Z niektórych urn wyciągano więcej głosów niż ich wydano; głosy nieważne najprawdopodobniej niszczono. Wygląda na to, że obóz władzy rozpoczął desperacką walkę o przetrwanie. Żądamy natychmiastowej i konkretnej odpowiedzi ze strony PKW!
Ważą się losy wyborów, zwyżkuje lewica i PSL. Od ostatecznych wyników zależy podział mandatów i możliwość samodzielnych rządów przez zwycięską partię. Zmiany wyniku wyborów od lat są takie same: na sile zyskuje szeroka koalicja, mająca na celu utrzymanie obecnego stanu rzeczy. W przypadkowość tego stanu rzeczy mogą uwierzyć tylko naiwni.
Ruch Kontroli Wyborów walczy. Zdjęcia protokołów i niezależna kontrola wyników to najważniejszy sposób dopilnowania uczciwości- nie możemy pozwolić na fałszerstwa wyborcze! Dodawajmy wyniki i zdjęcia na siepoliczymy.pl , docierajmy do wywieszonych protokołów, zgłaszajmy nieprawidłowości– to od Was, koordynatorów i wolontariuszy RKW, tak wiele zależy.
Do Państwowej Komisji Wyborczej zostały złożone trzy pisma, w których domagamy się odpowiedzi oraz udzielenia zgody w trzech kluczowych obszarach:
– gdzie i jak długo są przechowywane papierowe protokoły komisji obwodowych, które po zakończenia głosowania zostały przekazane do komisji okręgowych
– wydanie wytycznych (Uchwała PKW), umożliwiających przeprowadzenie kontroli powyborczej dokumentów przekazanych do depozytu wójta; zabezpieczenie w/w dokumentów, w szczególności kart do głosowania w celu wykonania kontroli.
– przekazanie raportu uwzględniającego dane z liczbą wygenerowanych poprawek wniesionych do protokołów wszystkich komisji obwodowych
Brak współpracy ze strony PKW oznaczać będzie otwartą wojnę ze społeczeństwem. Na razie jednak róbmy swoje i zbierajmy wszystkie niezbędne materiały. Wciąż trwa praca mężów zaufania przy komisjach okręgowych, gromadzimy i selekcjonujemy zgłoszenia nieprawidłowości, interweniujemy w najbardziej koniecznych przypadkach. Na odpoczynek jeszcze za wcześnie. Musimy mieć pewność, że wynik wyborów jest zgodny z wolą obywateli.
Poniżej pełna treść pism skierowanych do PKW:
—————————————————————-

Wobec ogromnej liczby nieprawidłowości związanych z kartami do głosowania, zgłoszonych przez Wyborców do Ruchu Kontroli Wyborów w trakcie wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. wnoszę o:

– wydanie wytycznych (Uchwała PKW), umożliwiających przeprowadzenie kontroli powyborczej dokumentów przekazanych do depozytu wójta;

– zabezpieczenie w/w dokumentów, w szczególności kart do głosowania w celu wykonania kontroli.

Powyższe uzasadnia ogromna liczba zgłoszeń dotyczących:

– nieprawidłowego zabezpieczenia kart do głosowania;

– nieprawidłowości przy stemplowaniu kart do głosowania;

– błędów drukarskich i braków stwierdzonych w wydawanych kartach;

– wydawanie pojedynczych kart, zamiast książeczek, w głosowaniu do sejmu;

– nadmierna liczba kart w urnach, które po otwarciu były wyrzucane i nie uwzględnianie w protokołach.

Wskazane wyżej nieprawidłowości nie pozwalają na uznanie oficjalnie ogłoszonego wyniku za zgodny z faktyczną wolą głosujących.

Zwracam uwagę, że kwestia zabezpieczenia powyższych dokumentów nie jest precyzyjnie ustalona w Kodeksie Wyborczym. Jednocześnie Ustawa nie upoważnia żadnego podmiotu do podjęcia decyzji o zniszczeniu w/w dokumentów wyborczych.

—————————————————————-

Wobec wątpliwości wobec wiarygodności wyniku wyborów parlamentarnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem systemu informatycznego w dniu 25 października 2015 r. wnoszę o przekazanie raportu uwzględniającego dane z liczbą wygenerowanych poprawek wniesionych do protokołów wszystkich komisji obwodowych. Raport powinien uwzględniać informacje o:

– rodzaju zmian;

– osobach (np. przewodniczący komisji, pełnomocnik komisji okręgowej, itp.) wprowadzających zmiany;

– numery komisji obwodowych, których protokoły były poprawiane po ich podpisaniu przez członków komisji.

Bardzo proszę o przygotowanie danych w formie elektronicznej.

 

Noc cudów? Kwitnie koniczyna

Mamy noc cudów, koniczyna kwitnie…

Apelujemy o składanie wniosków o natychmiastowe zabezpieczenie kart do głosowania. Docierają do nas informacje, że z urn wyciągano więcej kart niż wydano!

Prawdopodobnie głosy nieważne niszczono. Mężów zaufania zachęcano do zakończenia pracy i odpoczynku…

Protokoły były wywieszane później i wielokrotnie poprawiane. To poprawianie powinno być widoczne w systemie informatycznym, bo po każdej poprawce nadawany jest inny kod. Powinna być też historia poprawek.

To jest być albo nie być PSL, a także większości w Sejmie

Do wpisujących wyniki do siepoliczymy.pl

System przyjmuje zdjęcia w formie JPG, nie w PDF.
Proszę użyć konwertera https://www.konwerter.net/pl/grafika// albo wpisać dane, a zdjęcia wysłać na sekretariat RKW.
Liczba kart ważnych, to LICZBA KART WAŻNYCH z pola oznaczonego numerem 11 Liczba głosów ważnych wylicza się sama i musi być ustawowo zgodna z sumą wszystkich głosów ważnych. Ostrzeżenie, które się pokazuje, służy przyciągnięciu waszej uwagi i sprawdzeniu czy ta pierwsza liczba jest równa liczbie głosów ważnych.
Proszę nie wysyłać zawiadomienia o błędzie!

Nadal prosimy o fotografie protokołów, jeżeli ich nie ma wywieszonych, należy się ich domagać, a o nieprawidłowościach informować RKW.

 

Kompromitacja PKW! Nie potrafi odpowiedzieć na proste i kluczowe pytania Ewy Stankiewicz

Całkowita kompromitacja PKW, która nie chce odpowiedzieć na pytania Ewy Stankiewicz – odpowiedzi są nie na temat lub ogólnikowe. Dołożywszy do tego kolejne zawalenie wyborów pod względem organizacyjnym (wadliwe karty wyborcze do Sejmu)
Wniosek jest jeden: PKW do likwidacji!