siepoliczymy.pl

Jeżeli Państwa danych nie widać jeszcze w Sumach, proszę mailować na shork@ruchkontroliwyborow.pl lub do swojego koordynatora. W mailu proszę podać „ścieżkę” do komisji, czyli województwo-powiat-gminę.
Dostajemy bardzo dużo fotografii i zgłoszeń nieprawidłowości, to nas tak absorbuje, że nie nadążamy z akceptowaniem wyników.
Taki mail znacznie przyspieszy akceptację.