List otwarty do Rodaków zaangażowanych w działalność Ruchu Kontroli Wyborów

List otwarty do Rodaków  kierują założyciele  Ruchu Kontroli Wyborów.
Ewa Stankiewicz apeluje o aktywność każdego z nas!
ZAPROSZENIE na Zjazd powyborczy Ruchu Kontroli Wyborów 22.11 w Warszawie
Drodzy Wolontariusze i Koordynatorzy!
Członkowie komisji wyborczych i Mężowie Zaufania wszystkich szczebli!
Wszyscy, którzy swoją bezinteresowną pracą, modlitwą i wsparciem finansowym udowodniliście, że Nasza Polska może na nowo stać się państwem obywatelskim!
Przeszliśmy razem długą drogę – od trudnych początków po gwałtowny rozwój Ruchu Kontroli Wyborów. Nie mieliśmy czasu na długie przygotowania, brakowało środków finansowych, z trudem przełamywaliśmy wrogość albo obojętność mediów i partii politycznych.
Praca dla dobra Ojczyzny jest zaszczytem – to jednak również trud i chwile zwątpienia. Nagrodę stanowi poczucie dobrze wypełnionego obowiązku i możliwość poznania wspaniałych ludzi we wspólnym działaniu.
Nasza solidarna wielomiesięczna praca przyniosła efekty; nie mamy co do tego wątpliwości. Zakończyły się czasy fałszowania wyników podczas nocy wyborczej, olbrzymiej liczby tzw. głosów „nieważnych”, zdumiewających wyników głosowań, jak 100% oddanych głosów na jedną słuszną partię. Tak było jeszcze niedawno – podczas wyborów samorządowych w 2014 r.
To niewątpliwa zasługa Ruchu Kontroli Wyborów, który wprowadził elementy kontroli obywatelskiej na każdym etapie głosowania i liczenia głosów, a tym samym zachwiał dotychczasowym całkowitym poczuciem bezkarności organów odpowiedzialnych za przebieg wyborów. Czym innym było bowiem ujawnianie przez wielu odpowiedzialnych obywateli jednostkowych przypadków fałszerstw i naruszeń wyborczych, a czym innym siła organizacji, która je wszystkie gromadzi i kataloguje, interweniuje i stara się im przeciwdziałać, ujawniając cały system fałszerstw i zaniedbań. Razem, to nie to, co każdy z osobna!
Chcemy Wam najserdeczniej podziękować za trud i ofiarność okazane w najważniejszym dla Polski i Polaków czasie. Zaszczytem była dla nas możliwość współpracy z tak licznym gronem najszlachetniejszych patriotów, którzy czynem dowiedli gotowości bezinteresownej pracy dla dobra Ojczyzny, Naszej Polski.
Ruch Kontroli Wyborów wykazał, że demokracja wymaga zaangażowanej osobistej postawy każdego. Inaczej słowo „demokracja” staje się tyko etykietą, wykorzystywaną do zasłaniania arogancji władzy. Zapamiętamy tę lekcję. Powinni o niej także pamiętać Ci, których Polacy wybrali w najuczciwszych po 1989 roku wyborach.
Nasza praca się nie zakończyła. O naprawdę uczciwe wybory nadal trzeba zabiegać. Naprawić fałszerstwa wyborów z 2014r. można tylko wybierając ponownie władze samorządowe, tym razem uczciwie. Mamy zamiar rozliczyć urzędy odpowiedzialne za fatalny stan organizacji procesu wyborczego na poziomie centralnym – Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, władze lokalne oraz MSZ i placówki dyplomatyczne, w wypadku głosowania Polaków za granicą. Konieczna jest kontynuacja działań zmierzających do wprowadzenia niezbędnych zmian w prawie wyborczym – Kodeksie Wyborczym i przepisach wykonawczych. Jesteśmy przekonani, że każdy obywatel powinien mieć nieograniczone prawo do kontroli przebiegu wyborów oraz procesu liczenia głosów, tak jak jest to przyjęte w wielu krajach.
Tradycja obywatelska, która stała u podstaw I Rzeczpospolitej i Odrodzonej II Rzeczpospolitej, to zobowiązanie także dla nas, gdy po latach komunistycznej opresji, z wielkim trudem i wobec nowych zagrożeń, stopniowo odzyskujemy podmiotowość. Powinniśmy jednak pamiętać, że przeciwdziałanie systemowi, który doprowadził do degeneracji ledwie rodzącej się w Polsce nowoczesnej demokracji, musi trwać latami i opierać się na powszechnej edukacji obywatelskiej. Trzeba wychować nowe pokolenie Patriotów świadomych swych praw i obowiązków.
Zapraszamy każdego z Państwa do dalszej współpracy.
Mamy nadzieję na wspólną dyskusję o przyszłości podczas Zjazdu Ruchu Kontroli Wyborów, który odbędzie się w Warszawie w dniu 22 listopada 2015r.
Jesteśmy przekonani, że nasz piękny całkowicie niezależny oddolny ruch obywatelski, którego jesteśmy współtwórcami, powinien nadal istnieć dla dobra Naszej Ojczyzny!
Sygnatariusze – założyciele Ruchu Kontroli Wyborów
Hanna Dobrowolska, Kongres Mediów Niezależnych
Ewa Stankiewicz, Stowarzyszenie Solidarni 2010
Józef Orzeł, Klub Ronina
Warszawa 29 października 2015r.