PILNE – karty fałszywki – do sprawdzenia

Uwaga ALERT!

W związku z licznymi doniesieniami o błędnie wydrukowanych kartach do głosowania w wyborach do Sejmu (białych książeczkach), w których m.in.

  • brakuje listy PiS [w tym miejscu umieszczono powtórnie listę PO],
  • występują błędy w liczbie kandydatów i w nazwiskach,
  • niewłaściwa jest kolejność list komitetów wyborczych,
  • karty nie wyglądają na oryginalne.

wzywamy członków OKW oraz Mężów Zaufania do przybycia  przed otwarciem lokalu wyborczego i do ponownego STARANNEGO sprawdzenia kart, zanim zostaną postawione pieczęcie OKW.

 

W razie ZNACZNEJ LICZBY NIEPOPRAWNIE wydrukowanych kart (faktycznie NIEWAŻNYCH kart) należy natychmiast zgłosić ten fakt do pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej i zażądać dostarczenia prawidłowych kart

oraz w porozumieniu z Okręgową Komisją Wyborczej podjąć decyzję o późniejszej godzinie otwarcia lokalu.

W razie znacznego opóźnienia z dostarczeniem odpowiedniej liczby WAŻNYCH kart do głosowania, należy w porozumieniu z Okręgową Komisją Wyborczą podjąć uchwałę o zmianie godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania.

 

Ponadto przypominamy wszystkim wyborcom

Przy odbiorze kart do głosowania sprawdź, czy otrzymałeś karty WAŻNE

  • czy biała książeczka z kandydatami do Sejmu zawiera wszystkie strony?
  • czy żółta karta do Senatu zawiera wszystkich kandydatów?
  • czy wszystkie strony są poprawnie wydrukowane?
  • czy kratki obok nazwisk są czyste, bez krzyżyków lub jakichkolwiek znaków?
  • czy na pierwszej stronie książeczki oraz na karcie głosowania do Senatu, w dolnym lewym rogu, znajdują się pieczęcie Twojej komisji obwodowej?

Pamiętaj, zawsze możesz poprosić członków komisji o pomoc w sprawdzeniu kart do głosowania.

UWAGA!

Jeżeli karta do głosowania okażą się NIEWAŻNA, Twój głos przepadnie!

 

Ruch Kontroli Wyborów

Dysponujesz JEDNYM głosem na posła i JEDNYM na senatora

Dlatego
Stawiasz krzyżyk tak aby linie przecinały się w kratce PRZY NAZWISKU wybranej osoby.
Nie przy nazwie komitetu. Tylko PRZY NAZWISKU.

JEDEN krzyżyk na posła i JEDEN krzyżyk na senatora

Odbierając kartę (książeczkę) do głosowania sprawdź przy komisji, czy aby ktoś już w niej nie postawił jakiegoś znaku za Ciebie i czy jest w niej kartka z nazwiskami Twoich kandydatów. Informuj nas o nieprawidłowościach.

 

Ostatnie szkolenia i możliwości grupowego naboru na mężów zaufania

Dziś, 23.10.2015 poniższych lokalizacjach i czasie WCIĄŻ można zgłosić się do pełnienia funkcji męża zaufania.

Zapraszamy Wszystkich, którzy chcą pracować na rzecz UCZCIWYCH WYBORÓW!

Warszawa, godz. 18:00 – 21:30, ul. Hozjusza 2, Dom Pielgrzyma „Amicus”

Wrocław, godz. 11.00 – 19.00, pl. Solidarności 1/3/5 sala nr 209 (szkolenia dziś [piątek] o 17:30 i jutro [sobota] 24.10.2015 o godz 11.00 i 13.00)

Lublin, godz. 18:00, ul. Królewska 3, Sala Konferencyjna NSZZ Solidarność

Zielona, Góra godz. 20:00, al. Zjednoczenia 92, Sala Nad Kotwicą

Bydgoszcz, godz. 18.00, ul. Unii Lubelskiej 4C, Aula Bydgoskiej Szkoły Wyższej (w pobliżu Dworca Głównego PKP)

Jutro [sobota] 24.10.2015
Łódź, godz. 18:00, pl. Niepodległości 1, kościół św. Faustyny po mszy świętej nabór na MZ bez szkolenia

 

Przypominamy również, że w niektórych gminach wciąż brakuje chętnych na członków obwodowych komisji wyborczych (praca za wynagrodzenie).

O więcej informacji prosimy pytać w urzędach gminnych podając hasło „Rezerwowa lista mieszkańców”.

 

Można również kontaktować z naszymi koordynatorami terenowymi (www.ruchkontroliwyborow.pl/koordynatorzy)

Apel do Rodaków na dzień wyborów

Drodzy Rodacy!

25 października musimy udowodnić, jak ważna jest dla nas nasza Ojczyzna!

Każdy swoim zaangażowaniem, odwagą i wytrwałością ma szansę odzyskać Polskę dla siebie, dla nas, dla wspólnoty chcącej żyć w normalnym, demokratycznym kraju, gdzie wola wyborców jest obowiązującym prawem i w którym władza liczy się z Narodem.

Nie pozwólmy sfałszować oddanych głosów, nie dajmy się dłużej pozbawiać prawa do uczciwych wyborów!

Za fasadą demokracji kryje się zdeterminowana grupa „trzymająca władzę”, która za wszelką cenę będzie chciała nas okraść z naszych głosów, z naszej wolności. Udało się jej to już wielokrotnie w poprzednich latach, gdy nie działaliśmy razem.
25 października nie dopuśćmy do zwycięstwa wyborczych fałszerzy. Patrzmy im na ręce! Kontrola wyborów, głosowania i liczenia głosów jest możliwa!
Każdy Polak powinien:

– patrzeć na ręce komisji wyborczej,
– wprowadzić wyniki do niezależnego systemu liczenia głosów siepoliczymy.pl i przesłać tam zdjęcia protokołów.

Podczas wyborów prezydenckich 2015 udowodniliśmy, że jest w nas siła zdolna przeciwstawić się złu.

Udowodnijmy to ponownie za dwa dni!
Razem zwyciężymy dla Polski i dla nas!

Ruch Kontroli Wyborów
Hanna Dobrowolska
Ewa Stankiewicz
Józef Orzeł

23.10.2015

25 X uruchamiamy Biuro interwencyjne RKW

Telefon sekretariatu RKW – 534 569 592 – czynny jest codziennie w godz. 10.00 – 18.00

Biuro interwencyjne RKW będzie czynne w dniu 25 X w godz. 7:00 – 2:00

 

Telefony alarmowe:

 

Mira 534 569 592 czynny już teraz od 10 do 20

Agnieszka 737 476 799

Barbara 737 488 064

Bogusława 883 198 661

Maria 509 970 797

Teresa 535 376 174 od czwartku

Jerzy 530 379 426, rezerwowy 733 003 048

Piotr 787 159 403, rezerwowy 787 166 473

 

Przyjmujemy zgłoszenia zaistniałych nieprawidłowości wyborczych.
Udzielamy odpowiedzi na wątpliwości i zapewniamy porady prawne.
W razie skomplikowanych sytuacji, które nie wymagają szybkiej interwencji, prosimy o dokładne opisanie ich w mejlu i przesłanie na:
Pamiętaj o:

RKW: Ważny czy nieważny głos? – poradnik

Uznania głosu za nieważny komisja dokonuje po okazaniu karty wszystkim członkom komisji uczestniczącym w ustalaniu wyniku głosowania.

„Ustalając, czy głos na karcie jest ważny czy nieważny, komisja stosuje poniższe reguły:
– znakiem „x” postawionym w kratce są dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się obrębie kratki
– nieważne są głosy, jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawił znak „x” w kratce przy nazwiskach kandydatów z różnych list kandydatów (tj. z więcej niż jednej listy) bądź nie postawił znaku w kratce przy nazwisku kandydata na żadnej liście
– jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawił znak „x” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy, to głos taki uważa się za ważnie oddany na daną listę i zalicza kandydatowi, którego nazwisko jest umieszczone wyżej na tej liście od innych nazwisk, przy których również postawiono znak „x”.
– jeżeli znak „x” został postawiony przy nazwisku kandydata, którego okręgowa komisja wyborcza skreśliła z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów lub (oraz) unieważniła rejestrację listy kandydatów, wówczas przy ocenie, czy głos jest ważny, należy kierować się także zasadami, o których mowa w pkt 70 [poniżej];
– wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również i znak „x” postawiony przez wyborcę poza przeznaczoną na to kratką, traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu. Natomiast wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki, w tym w szczególności zamazanie kratki, przekreślenie znaku w kratce itp. powodują nieważność głosu.

RKW: Są wolne miejsca w komisjach!

Uwaga, są wolne miejsca w Obwodowych Komisjach Wyborczych w wielu gminach. Ich obsada  nie odbywa się za upoważnieniami, te bowiem obowiązywały tylko do terminu ustawowego.
Obsada vacatow odbywa się wyłącznie z ramienia gminy.
PILNIE dowiedz się, czy nie ma w twojej gminie takich vacatow i zgłoś siebie lub inne osoby na członków OKW!
„Lista mieszkańców czeka na Ciebie!”

RKW: 10 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów – pilnie do rozpowszechniania!

Misja OBWE, oddelegowana do obserwacji wyborów w Polsce, przyjmuje uwagi RKW; pilnie wzywamy PKW do upublicznienia protokołów wyborczych.
1. Informujemy, że na zaproszenie Misji OBWE [OSCE/ODIHR] delegacja RKW w osobach: H.Dobrowolska, K.Łazor, E.Stankiewicz, J.Orzeł,
odbyła w dn. 20.10.2015 rozmowę z przedstawicielem misji OBWE w Polsce, p. Simeonem Apostolov –  analitykiem wyborczym.
Podczas spotkania złożyliśmy pismo adresowane do OBWE z prezentacją kluczowych oczekiwań wobec PKW oraz 30 str. naszego raportu wcześniej przekazanego do PKW oraz do wszystkich władz w Polsce.
Podczas rozmowy p. Simeon Apostolov przyznał rację, że nasze główne oczekiwanie wobec PKW, czyli publikacja skanów protokołów wyborczych ze wszystkich komisji niezwłocznie po ich zatwierdzeniu,  jest całkowicie zasadne, a transparentność procesu wyborczego jest fundamentem realnej demokracji.
Oto treść pisma: