Pilnujmy wyborów! Fasada demokracji

System organizacji wyborów w Polsce daje wiele możliwości fałszowania. Mechanizmy „poprawiania” wyniku zostały opracowane z rozmysłem i są utrzymywane od lat. Wysiłek Wolontariuszy  Ruchu Kontroli Wyborów, zmierzający do poprawy i uszczelnienie systemu wyborczego rozbija się o brak należytej reakcji centralnych organów wyborczych.  Z niepokojem przyjęliśmy termin – po 25 października 2015 r.  – wskazany  przez Krajowe Biuro Wyborcze na  wprowadzenie  zmian proponowanych przez RKW. Wiele rozwiązań  można i należy wprowadzić natychmiast.

 

Wybory parlamentarne w październiku będą swoistym pojedynkiem systemu oraz determinacji Polaków. Potrzebna jest ogromna aktywizacja społeczna.

W wyborach prezydenckich „poprawienie” wyniku o kilka procent nie miało znaczenia finalnie dzięki sporej, faktycznej przewadze zwycięzcy. W wyborach parlamentarnych ważne może okazać się nawet kilka głosów. Katalog ułatwień w fałszowaniu wyborów jest bogaty. Ja ograniczyłam się do omówienia najważniejszych, możliwych do wykorzystania dzięki postawie organów odpowiedzialnych za organizację wyborów.

 

Demokracja kończy się w komisji obwodowej   

Należyta i pełna kontrola działania komisji przez mężów zaufania jest możliwa wyłącznie w komisjach obwodowych. Możliwości kontrolne MZ na wyższych poziomach mają charakter fasadowy.

Mężowie zaufania skierowani do komisji okręgowych wskazywali na trudności w należytym wykonaniu  czynności kontrolnych. Kuriozalny jest przykład Komisji Okręgowej w Warszawie, gdzie podczas referendum Pani Komisarz zażądała od Męża Zaufania opłaty 1400 zł za komplet kopii protokołów wszystkich komisji obwodowych we właściwościach okręgu. Natychmiastowe otrzymanie kopii jest konieczne do sprawdzenia prawidłowości sumowania wyników i ustalenia danych do protokołu komisji okręgowej. Funkcja Męża zaufania jest społeczna, a żądanie opłaty za potrzebne dokumenty jest skandaliczne.

LISTA KONTROLNA podstawowych czynności członków obwodowych komisji wyborczych

Przekazujemy listę kontrolną (tzw. check-list) dla członków OKW i mężów zaufania, która zawiera wszystkie czynności jakie powinny zostać zrealizowane przed, w trakcie i po głosowaniu.

Lista jest pomocą w prawidłowym przeprowadzeniu pracy w komisjach wyborczych.

Zdecydowanie polecamy wydrukowanie jej i korzystanie zaangażowanym proces wyborczy w najbliższy weekend.

Błąd na stronie MSZ: Polonio, jeszcze możesz się rejestrować

Błędny komunikat w aplikacji eWybory.

Otrzymaliśmy informację z Paryża, że aplikacja MSZ (https://eWybory.msz.gov.pl) przez jakiś czas nie działała i pojawiał się wprowadzający w błąd komunikat:

„Rejestracja wyborców do głosowania za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 została zakończona”.

Informujemy, że nie jest to prawdą – rejestracja zostanie zakończona w czwartek (22 października 2015 r.) o północy – zatem jest jeszcze 60 godzin na rejestrację.

Postaramy się wyjaśnić u źródła (MSZ) dlaczego pojawił się taki błąd.

Poniżej zrzut z ekranu:

image002

Ostatnie przed wyborami spotkanie Ruchu Kontroli Wyborów w Warszawie pt .”Pytania i odpowiedzi – o uczciwych wyborach”

Jeśli masz wątpliwości, dotyczące procedur wyborczych i zadań wolontariusza RKW, przyjdź i pytaj. 

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Ruchu Kontroli Wyborów, przyjdź, zgłoś się i włącz do działania. 

miejsce:  Dom Pielgrzyma „Amicus”, ul. Hozjusza 2 (przy kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu)

czas: piątek, 23.X.2015 r. godz., 18:00-21:30.

Zapraszam serdecznie,
Paweł Zdun
koordynator okręgu warszawskiego Ruchu Kontroli Wyborów

UWAGA! Dopisanie do spisu wyborców – tylko do jutra!

Pamiętaj o możliwości dopisania się do listy wyborców w miejscu w innej miejscowości. Jeżeli nie jesteś zameldowany w mieście, w którym mieszkasz, wciąż możesz głosować. Czas masz tylko do jutra, do 20 października.

Należy udać się do urzędu gminy i wypełnić wniosek o dopisanie do listy wyborców. Można też wcześnie go wydrukować i przyjść do urzędu już z wypełnionym wnioskiem. Należy pamiętać, aby w urzędzie mieć przy sobie dowód osobisty.

Nie musi być to adres, pod którym jesteśmy zameldowani – nie jest wymagane w tej kwestii zameldowanie ani stałe ani czasowe!

 

OBOWIĄZKOWO! ABC wolontariusza RKW – wideo-szkolenie

17 października 2015 r., w Warszawie odbyło się szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania w wyborach parlamentarnych rozpisanych na dzień 25 października 2015 r.

Szkolenie swoim zakresem kompleksowo obejmuje całą działalność obwodowych komisji wyborczych, a także obsługę systemu siepoliczymy.pl

W drugiej części szkolenia zaprezentowaliśmy pytania jego uczestników i odpowiedzi prowadzących.

PROSIMY O OBEJRZENIE W CAŁOŚCI I ROZPOWSZECHNIANIE WŚRÓD WSZYSTKICH, KTÓRZY WEZMĄ UDZIAŁ KONTROLOWANIU GŁOSOWANIA.

 

ABC wolontariusza RKW – szkolenie

 

ABC wolontariusza RKW – pytania i odpowiedzi

WAŻNE! Zmiana czasu w dniu wyborów

Termin tegorocznych wyborów parlamentarnych zbiega się ze zmianą czasu z letniego na zimowy. W noc z soboty na niedzielę (25.10.2015) cofamy wskazówki zegara o godzinę, co oznacza, że jeśli ktoś zapomni tego uczynić, a zechce głosować z samego rana może zastać lokal wyborczy zamknięty.

Przykład: komisje rozpoczynają pracę o godz. 7:00 według „nowego” czasu. Jeśli ktoś nie cofnie zegarka i o 7:00 „starego” czasu zjawi się przed komisją zastanie ją zamkniętą!

Może to mieć decydujący wpływ na udział w głosowaniu osób starszych, którzy z powodu utrudnionego poruszania się nie będą w stanie ponownie wybrać się na głosowanie.

Dlatego pamiętajmy o zmianie czasu, informujmy i przypominajmy o tym starszym członkom rodziny, znajomym, sąsiadom.

Jeśli znamy taką osobę, odwiedźmy ją dzień wcześniej i upewnijmy się, że nazajutrz jej zegarek będzie wskazywał poprawny czas.

Szkolenia dla mężów zaufania we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

We Wrocławiu odbędzie się jeszcze 5 szkoleń dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych oraz Mężów Zaufania.

1 w środę 21.10.2015 o godz. 17.30 

2. w czwartek 22.10.2015 o godz 17.30

3. w piątek 23.10.2015 o godz. 17.30

4 i 5 w sobotę 24.10.2015 o godz 11.00 i 13.00

Wszystkie szkolenia odbędą się przy pl. Solidarności 1/3/5 sala nr 105

Oprócz szkoleń od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 19.00 również przy pl. Solidarności 1/3/5 w sali nr 209 będziemy przyjmować kandydatów na Mężów Zaufania.

Zapraszam wszystkich serdecznie

Pozdrawiam

Magdalena Szuty

Koordynator RKW okręgu wrocławskiego