„Sowiecki sąd do Sowieckiego Sojuza”. Demonstracja ws. odwołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego

W najbliższą środę przed Sejmem odbędzie się demonstracja. Jej inicjatorzy – Stowarzyszenie Solidarni 2010 oraz warszawski Klub GP – będą domagać się podczas niej dymisji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreśliła Ewa Stankiewicz, sędziowie Trybunału „wbrew prawu napisali ustawę w swojej sprawie, w konsekwencji poszerzając swoją władzę, czym przygotowali grunt pod obalenie demokratycznie wybranych władz”.
Demonstracja przed Sejmem odbędzie się pod hasłem „Sowiecki sąd do Sowieckiego Sojuza”. Rozpocznie się o godz. 11.00 [uwaga, nastąpiła zmiana godziny!] w najbliższą środę, 2 grudnia. Organizatorzy zapraszają do wzięcia w niej udziału wszystkich chętnych.

Dzień później 3 grudnia 2015 r. odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku grupy posłów na Sejm, sygn. akt K 34/15; początek rozprawy – godz. 9:00. Również zapraszamy wszystkich chętnych (aleja Jana Chrystiana Szucha 12A). Trybunał będzie sędzią we własnej sprawie; warto zachęcić go do przestrzegania standardów.

 

Więcej na: http://solidarni2010.pl/32225-8222sowiecki-sad-do-sowieckiego-sojuza8221-demonstracja-ws-odwolania-sedziow-trybunalu-konstytucyjnego.html

Rozprawy ws. wyborów samorządowych – przyjdź do sądu!

 

Nie cichnie sprawa ubiegłorocznych wyborów samorządowych nie tylko za sprawą polityków, ale także za sprawą wymiaru sprawiedliwości – Sąd Okręgowy Warszawa – Praga dopiero 30 listopada br. (!) rozpatrzy cztery protesty dotyczące wyborów samorządowych z 2014 r.

Oto informacja, jaką otrzymaliśmy:

ZAWIADOMIENIE. W dniu 30 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga (Al. Solidarności 127) będzie rozpatrywał moje 4 protesty wyborcze przeciwko ważności wyborów samorządowych z 2014 r. W protestach zarzucam rażące naruszenie przepisów Kodeksu Wyborczego, związanych z nieprawidłową kartą do głosowania oraz brak opublikowania na stronie PKW szczegółowych wyników głosowania i wyborów.

Wokandy rozpoczynają się:

godz. 9:15 – sygn. akt II Ns 153/15 sala 4011,

godz. 9:30 sygn. akt – II Ns 150/15 sala 362 bądź 252a,

godz. 9:45 sygn. akt II Ns 151/15 sala 4011

godz. 10:00 sygn. akt Ns 152/15 sala 4011.

W dniu rozprawy w gablocie przy sali 4011 (sekretariat wydziału) zostaną ogłoszone właściwe sale rozpraw. Będą to dopiero pierwsze rozprawy, gdyż sąd przeciągnął rozpatrywanie protestów zarzucając składającemu skargi na przebieg wyborów domniemane uchybienia formalne oraz zobowiązał go do wskazania wszystkich przewodniczących komisji wyborczych wraz z adresami zamieszkania i złożeniu zaświadczenia, że był wpisany do stałego rejestru wyborców. Po złożonych zażaleniach sprawa została jednak wygrana w Sądzie Apelacyjnym, a po dwukrotnym podtrzymaniu woli złożenia protestów sąd wyznaczył podane powyżej terminy rozpraw.

Zjazd Ruchu Kontroli Wyborów – relacja

 

 

W niedzielę 22 listopada 2015 r. w Warszawie odbył się Zjazd Ruchu Kontroli Wyborów, podsumowujący dotychczasowe działania i wytyczający kierunki dalszej aktywności. Relacja video wkrótce.

Pełna sala, toczące się dyskusje, wymiana poglądów i opinii. W Domu Pielgrzyma „Amicus” zebrali się patrioci skupieni w obywatelskim ruchu, chcący wspólnie uczcić zakończenie pewnego etapu w działaniach Ruchu Kontroli Wyborów oraz zastanowić się, co robić dalej.
Nie zabrakło ważnych gości: modlitwę poprowadził ksiądz Stanisław Małkowski, a przedstawiciele Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, odczytali specjalne pismo skierowane do członków Ruchu Kontroli Wyborów oraz przedstawili stanowisko Marszałka w obszernym wystąpieniu. Był z nami również Maciej Świrski, szef Reduty Dobrego Imienia, oraz aktor Jerzy Zelnik.
Na uwagę zasługuje stanowisko Marszałka Sejmu. Wyraził zdecydowaną wolę przeprowadzenia zmian w prawie wyborczym, uwzględniających postulaty obywateli. To bardzo dobry prognostyk, budzący nadzieje na realizację najważniejszych postulatów RKW.
Pierwsza część spotkania poświęcona została raportom. Ze względu na ograniczenia czasowe (5-7 minut na wystąpienie) stanowiły one skrótowe przedstawienie najważniejszych działań.
Pełna treść raportów: TUTAJ
Po przerwie miały miejsce wystąpienia programowe Ewy Stankiewicz [por. video] i Józefa Orła. Padło wezwanie do zorganizowania wielkiej manifestacji poparcia dla wprowadzanych reform i rządu (Ewa Stankiewicz) oraz rozwoju obywatelskiej aktywności znajdującej wsparcie w ramach Ruchu Kontroli Wyborów (Józef Orzeł).
Uczestnicy Zjazdu przegłosowali szereg ważnych uchwał, które zostały przytoczone poniżej. Pierwsza z nich wysuwała żądanie uniewinnienia trzech osób oskarżonych o wejście do siedziby PKW, wobec których wciąż toczy się postępowanie – w ten sposób Ruch Kontroli Wyborów nawiązał do początków swojego powstania, okazując solidarność z oskarżonymi i jednocześnie ukazując ciągłość swoich działań.
Uchwały w dużym stopniu wytyczały kierunek dalszych wysiłków. Doprowadzenie do zmian w prawie czy żądanie do skrócenia kadencji samorządów oraz przeliczenia głosów z ostatnich wyborów samorządowych są konkretnymi postulatami, wymagającymi zaangażowania wielu ludzi. Wyłonione zostały zespoły: prawny, medialny, d/s manifestacji itd., które będą prowadzić dalsze działania.
Po wypowiedziach gości Zjazdu nastąpiło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Czas podsumowań: przedstawiamy raporty RKW

Przedstawiamy prezentowane na dzisiejszym Zjeździe raporty końcowe Ruchu Kontroli Wyborów.

Aby przeczytać raport należy kliknąć na jego nazwę i pobrać plik:

 

Ogólne zgłoszenia nieprawidłowości:

RAPORT NIEPRAWIDLOWOSCI RKW z 25.10.2015

Mężowie Zaufania w komisjach różnych szczebli:

Raport Mężów Zaufania

Raport systemu informatycznego:

System informatyczny siepoliczymypl

Raport z zagranicy:

Raport_Polonia_25.X.2015

Struktury RKW:

RKW struktury

RKW i media:

Raport z działalności RKW w zakresie informacji i mediów

 

 

34 Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

W kolejną rocznicę ogłoszenia przez reżim komunistyczny, niezgodnego nawet z ich prawem „stanu wojennego”, spotykamy się tym razem w Konstancinie-Jeziornej, przy ulicy Niecałej 8 o godzinie 19:00 12.12.2015r. Dojazd autobusami nr. 700/710 (wysiadamy na przystanku „Plac Sportowy”. Ul Niecała znajduje się 250-300m od przystanku.

Idziemy pod dom Urbana.

Byliśmy pod domem Jaruzelskiego – umarł.
Później pod domem Kiszczaka.
Teraz #kolejnaurbana

urban

 

 

PROGRAM Zjazdu powyborczego Ruchu Kontroli Wyborów – 22 XI 2015, Warszawa

Zapraszamy wszystkich koordyntorów i wolontariuszy na powyborczy zjazd Ruchu Kontroli Wyborów. Podsumujemy dotychczasową działalność i zastanowimy się nad tym, co robić dalej.
Miejsce i czas: 22 listopada (niedziela) 2015 r., Warszawa, Parafia św. Stanisława Kostki, Dom Pielgrzyma „Amicus”, sala na I p., ul. Kardynała S. Hozjusza 2.
Program:
10:00 Msza święta w kościele parafialnym
11:00 – 16:30 Zjazd RKW: podsumowanie działalności RKW i dyskusja o przyszłości
 

Program obrad Zjazdu RKW

11 – 11.30 – rejestracja i odbiór dyplomów; zapisywanie się do dyskusji
11.30 – rozpoczęcie
Powitanie Gości i przedstawienie porządku – Hanna Dobrowolska
Przewodniczenie obradom Zjazdu – Natalia Tarczyńska
Wystąpienia-podziękowania:

– Zaproszeni Goście
– Ewa Stankiewicz Solidarni2010
– Józef Orzeł Klub Ronina

11.50 Raporty [5-7 min.]:

– Piotr Wolter – siepoliczymy.pl i forum
– Arek Nowakowski – Sieć koordynatorów
– Krystyna Łazor – Dział prawny i reprezentacja w PKW i MZ w KO
– Wojciech Rawski – Współpraca z Polonią
– Mira Wszelaka – Biuro interwencji i mobilni MZ
– Hanna Dobrowolska – Media
– Przedstawiciel Działu szkoleń
– Paweł Zdun – Współpraca w ramach Krajowej Rady Koordynatorów

12.50 Wystąpienia programowe [10-20 min.]:

– Ewa Stankiewicz oraz Solidarni2010
– Józef Orzeł

Dyskusja ogólna [ wystąpienia 3-5 min. wg kolejności zgłoszeń]

Nie dziękujmy PKW! Odpowiedź Ruchu Kontroli Wyborów Prezydentowi Andrzejowi Dudzie

Publikujemy reakcję na wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy w sejmie w dn.12.11.2015r. [list został przesłany na adres kontakt@prezydent.pl] oraz wypowiedź Józefa Orła w TVRepublika

Szanowny Panie Prezydencie!

Przed dwiema godzinami wysłuchałem Pańskiego przemówienia inaugurującego obrady Sejmu VIII kadencji. Dziękuję za wiele cennych myśli i wezwania do wspólnej pracy Parlamentu. Z jednym nie umiem się pogodzić, a przez szacunek dla Pana Prezydenta i Urzędu, który Pan piastuje, muszę się podzielić moimi refleksjami.

Podziękował Pan Prezydent Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych. Nie umiem ukryć swojego zdumienia, tym bardziej, że doceniając prace PKW (która moim zdaniem nie wywiązała się ze swoich zadań) ani słowem nie wspomniał Pan Prezydent o dziesiątkach tysięcy osób, które pomagały ograniczyć skalę fałszerstw i nieprawidłowości wyborczych, ludzi pracujących zarówno w Korpusie Ochrony Wyborów Prawa i Sprawiedliwości jak i wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów. Czyżby dlatego, że byliśmy niechcianymi kontrolerami działań PKW i organów jej podległych?!

Jako ważne uznaję, że nie powiedział Pan Prezydent: „za sprawne i uczciwe przeprowadzenie wyborów”. Doceniam pominięcie tego tak ważnego czynnika w podziękowaniu dla PKW. Wybory tegoroczne uczciwymi w pełni nazwać nie sposób. Ogłoszeni zwycięzcy są faktycznymi zwycięzcami, ale faktyczna skala ich zwycięstwa była prawdopodobnie większa. Ruch Kontroli Wyborów wielokrotnie sygnalizował złą pracę PKW oraz informował o skali fałszerstw i nieprawidłowości wszystkich procesów wyborczych w tym roku.

Bagatelizowanie współodpowiedzialności organów Państwa, w tym szczególnie PKW i KBW, za (co najmniej) stworzenie sprzyjających warunków dla fałszerstw i nieprawidłowości wyborczych z jednej strony oraz niedocenienie pracy dziesiątek tysięcy wolontariuszy, którzy swoją pracą ograniczyli skalę wykroczeń i przestępstw przeciwko wyborom z drugiej strony jest moim zdaniem więcej niż krótkowzroczne. Gdyby nie poświęcenie społeczników m.in. z Ruchu Kontroli Wyborów, to ogłoszone wyniki tegorocznych wyborów byłyby znacznie mniej korzystne zarówno dla Pana Prezydenta jak i dla Prawa i Sprawiedliwości. Niezrozumiałe i niesprawiedliwe jest dla mnie, że w taki sposób podsumował Pan Prezydent nieoceniony udział wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w pilnowaniu przestrzegania prawidłowości przebiegu procesów wyborczych z jednej strony oraz faktyczne sabotowanie reguł demokracji przez PKW z drugiej.

Jestem przekonany, że pominięcie w Pańskim wystąpieniu udziału wspomnianych społeczników w obronie demokracji towarzyszące (niezasłużonym) podziękowaniom dla PKW jest wynikiem tego, że Pańscy współpracownicy niewystarczająco poinformowali Pana Prezydenta o złożoności przebiegu całego procesu wyborczego w Polsce.

W najbliższe dwie niedziele wspomniani (niedoinformowani) doradcy Pana Prezydenta będą mieli dobre okazje, by zapoznać się z doświadczeniami wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów i naszym stosunkiem do pracy Państwowej Komisji Wyborczej. 15. listopada w godz. 10:00-13:00 w budynku SDP przy ul. Foksal 3/5 odbędzie się spotkanie warszawskich wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów (link do opisu wydarzenia TUTAJ).

22. listopada o 10.00 – Msza święta w kościele parafialnym św. St. Kostki, a następnie w godz. 11:30-16:00 Zjazd powyborczy Ruchu Kontroli Wyborów w Domu Pielgrzyma „Amicus”, sala na I piętrze ul. Kard. S.Hozjusza 2 (link do opisu wydarzenia TUTAJ).

Z wyrazami najwyższego szacunku i życzeniami opieki Bożej oraz wszelkich potrzebnych dla Pana Prezydenta łask Boga w Trójcy Jedynego i Prawdziwego, Paweł Zdun koordynator okręgu warszawskiego Ruchu Kontroli Wyborów, prywatnie wyborca Pański oraz Prawa i Sprawiedliwości

——————————————————————————————————————————————————-