Zjazd Ruchu Kontroli Wyborów – relacja

 

 

W niedzielę 22 listopada 2015 r. w Warszawie odbył się Zjazd Ruchu Kontroli Wyborów, podsumowujący dotychczasowe działania i wytyczający kierunki dalszej aktywności. Relacja video wkrótce.

Pełna sala, toczące się dyskusje, wymiana poglądów i opinii. W Domu Pielgrzyma „Amicus” zebrali się patrioci skupieni w obywatelskim ruchu, chcący wspólnie uczcić zakończenie pewnego etapu w działaniach Ruchu Kontroli Wyborów oraz zastanowić się, co robić dalej.
Nie zabrakło ważnych gości: modlitwę poprowadził ksiądz Stanisław Małkowski, a przedstawiciele Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, odczytali specjalne pismo skierowane do członków Ruchu Kontroli Wyborów oraz przedstawili stanowisko Marszałka w obszernym wystąpieniu. Był z nami również Maciej Świrski, szef Reduty Dobrego Imienia, oraz aktor Jerzy Zelnik.
Na uwagę zasługuje stanowisko Marszałka Sejmu. Wyraził zdecydowaną wolę przeprowadzenia zmian w prawie wyborczym, uwzględniających postulaty obywateli. To bardzo dobry prognostyk, budzący nadzieje na realizację najważniejszych postulatów RKW.
Pierwsza część spotkania poświęcona została raportom. Ze względu na ograniczenia czasowe (5-7 minut na wystąpienie) stanowiły one skrótowe przedstawienie najważniejszych działań.
Pełna treść raportów: TUTAJ
Po przerwie miały miejsce wystąpienia programowe Ewy Stankiewicz [por. video] i Józefa Orła. Padło wezwanie do zorganizowania wielkiej manifestacji poparcia dla wprowadzanych reform i rządu (Ewa Stankiewicz) oraz rozwoju obywatelskiej aktywności znajdującej wsparcie w ramach Ruchu Kontroli Wyborów (Józef Orzeł).
Uczestnicy Zjazdu przegłosowali szereg ważnych uchwał, które zostały przytoczone poniżej. Pierwsza z nich wysuwała żądanie uniewinnienia trzech osób oskarżonych o wejście do siedziby PKW, wobec których wciąż toczy się postępowanie – w ten sposób Ruch Kontroli Wyborów nawiązał do początków swojego powstania, okazując solidarność z oskarżonymi i jednocześnie ukazując ciągłość swoich działań.
Uchwały w dużym stopniu wytyczały kierunek dalszych wysiłków. Doprowadzenie do zmian w prawie czy żądanie do skrócenia kadencji samorządów oraz przeliczenia głosów z ostatnich wyborów samorządowych są konkretnymi postulatami, wymagającymi zaangażowania wielu ludzi. Wyłonione zostały zespoły: prawny, medialny, d/s manifestacji itd., które będą prowadzić dalsze działania.
Po wypowiedziach gości Zjazdu nastąpiło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.