Rozprawy ws. wyborów samorządowych – przyjdź do sądu!

 

Nie cichnie sprawa ubiegłorocznych wyborów samorządowych nie tylko za sprawą polityków, ale także za sprawą wymiaru sprawiedliwości – Sąd Okręgowy Warszawa – Praga dopiero 30 listopada br. (!) rozpatrzy cztery protesty dotyczące wyborów samorządowych z 2014 r.

Oto informacja, jaką otrzymaliśmy:

ZAWIADOMIENIE. W dniu 30 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga (Al. Solidarności 127) będzie rozpatrywał moje 4 protesty wyborcze przeciwko ważności wyborów samorządowych z 2014 r. W protestach zarzucam rażące naruszenie przepisów Kodeksu Wyborczego, związanych z nieprawidłową kartą do głosowania oraz brak opublikowania na stronie PKW szczegółowych wyników głosowania i wyborów.

Wokandy rozpoczynają się:

godz. 9:15 – sygn. akt II Ns 153/15 sala 4011,

godz. 9:30 sygn. akt – II Ns 150/15 sala 362 bądź 252a,

godz. 9:45 sygn. akt II Ns 151/15 sala 4011

godz. 10:00 sygn. akt Ns 152/15 sala 4011.

W dniu rozprawy w gablocie przy sali 4011 (sekretariat wydziału) zostaną ogłoszone właściwe sale rozpraw. Będą to dopiero pierwsze rozprawy, gdyż sąd przeciągnął rozpatrywanie protestów zarzucając składającemu skargi na przebieg wyborów domniemane uchybienia formalne oraz zobowiązał go do wskazania wszystkich przewodniczących komisji wyborczych wraz z adresami zamieszkania i złożeniu zaświadczenia, że był wpisany do stałego rejestru wyborców. Po złożonych zażaleniach sprawa została jednak wygrana w Sądzie Apelacyjnym, a po dwukrotnym podtrzymaniu woli złożenia protestów sąd wyznaczył podane powyżej terminy rozpraw.