Referendum warszawskie

Ruch Kontroli Wyborów realizując swoją misję przywracania standardów uczciwych wyborów apeluje do koordynatorów i wolontariuszy Ruchu o włączenie się w akcję kontroli referendum warszawskiego w dn. 26 marca 2017 r.
Jednocześnie podkreślamy, że nie oznacza to wezwania do udziału w samym akcie głosowania.

Hanna Dobrowolska

Arkadiusz Nowakowski

Ewa Stankiewicz

Paweł Zdun

Warszawa, 20 lutego 2017 r.