Uwagi szczegółowe RKW do projektu ustawy

21 listopada 2017 r.

Uwagi szczegółowe
Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
w sprawie projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateliw procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych złożonego 10 listopada 2017 r. przez grupę posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość

Krajowa Rada Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów podtrzymuje swoje stanowisko z Uchwały KRK RKW z dnia 12 listopada 2017 r. uznające Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001 z dnia 10 listopada 2017 r.) za krok wnioskodawców idący w dobrym kierunku, tj. zwiększenia transparentności
i lepszej kontroli procesu wyborczego, zawierający szereg słusznych rozwiązań (m.in. zniesienie głosowania korespondencyjnego i częściowe rozszerzenie zakresu uprawnień mężów zaufania), jednocześnie w załączeniu przedstawia swoje krytyczne uwagi do niektórych postanowień Projektu.
Największy nasz sprzeciw budzi pozostawienie niezmienionego składu Państwowej Komisji Wyborczej aż do wyborów w 2019 r., a co za tym idzie brak realnych zmian w strukturze kluczowego organu dla organizacji i przeprowadzenia wyborów, pozostawienie decyzyjnych stanowisk w strukturze wyborczej w rękach środowiska sędziowskiego, prawniczego oraz urzędniczego.

Mamy nadzieję, że na etapie prac legislacyjnych Projekt Ustawy z druku sejmowego 2001 zostanie zmieniony tak, by jego treść w pełni oddawała to, co jest zapowiedziane w nazwie – tj. uspołecznienie i transparentność. Oczekujemy na dialog z Wnioskodawcami na temat szczegółowych zapisów w poprawionym Kodeksie Wyborczym dla wypracowania poprawionego kształtu Ustawy.

za Krajową Radę Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów:
Paweł Zdun, przewodniczący