Oświadczenie RKW z dn. 1.12.2017

Ruch Kontroli Wyborów jako czynnik społeczny bierze udział w procedowaniu w sejmie pakietu ustaw dotyczących wyborów pod nazwą „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)”  w ramach prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Stanowczo protestujemy wobec pomówieniom posłów – członków komisji – należących do partii opozycyjnych, a zarzucających RKW upolitycznienie naszych działań.

Oświadczamy, że powszechny społeczny woluntarystyczny Ruch Kontroli Wyborów skupia osoby o różnych poglądach politycznych, których jedynym celem jest dbałość o uczciwość procesów wyborczych w Polsce i o jakość stanowionego w tym względzie prawa.

 

Jednocześnie, kierując się tym celem, wzywamy posłów Sejmu RP o ustanowienie prawa uniemożliwiającego decydowanie o organizacji i przebiegu wyborów od 2018r. urzędnikom oraz sędziom, wobec których w  wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z marca 2015r.  [druk: KBF – 4114-004-01/2014 I/14/006 ] po przeprowadzonej kontroli w Krajowym Biurze Wyborczym  skierowane zostały imiennie konkretne zarzuty lub sformułowane zostały oczekiwania w formie wniosków pokontrolnych, jakie nie zostały zrealizowane od tamtej pory do dnia dzisiejszego.

 

Krajowa Rada Koordynatorów RKW

Paweł Zdun – przewodniczący

Tomasz Hubert Cioska – wiceprzewodniczący

 

Koordynatorzy Krajowi RKW:

Hanna Dobrowolska

Ewa Stankiewicz

Józef Orzeł

 

Koordynator Prawny

Krystyna Łazor

RKW bierze udział w pracach komisji

30.11 o  22:43 przystąpiono do procedowania KODEKSU WYBORCZEGO! przedstawiciele RKW – Paweł Zdun i Tomasz Cioska – są na sali non stop podczas kolejnego dnia obrad. Koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów domagają się natychmiastowego odwołania Państwowej Komisji Wyborczej!

Ruch Kontroli Wyborów rekomenduje poprawki proponowane przez posłów PiS! Na bieżąco włączają się w procedowane kolejno artykuły. o godzinie 00:18 w dniu 1. grudnia zakończono obrady. Wznowienie o godz. 10.00.

————————————————————————————————

Dziś – 30.11- wznawia obrady Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (NPW) z udziałem strony społecznej, w tym przedstawicieli Ruchu Kontroli Wyborów. Polecamy transmisję sejmową z obrad on-line od 10:30 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#

SZEF PKW WALCZY ZE ZMIANAMI!

Szef PKW  SĘDZIA Hermeliński w obszernej wypowiedzi skrytykował projekt zmian w prawie wyborczym. Oto garść cytatów niepozostawiających złudzeń dla intencji obrony obecnego status quo:

„WYRUGOWANIE SĘDZIÓW KOMISARZY”, „‚WYŁOM W SYSTEMIE SĘDZOWSKIM”, , „NASZA NIEZALEŻNOŚĆ UWIERA WNIOSKODAWCÓW”, „WNIOSKODAWCY CHCĄ POWOŁYWAĆ KOMISARZY NIE MAJĄCYCH PRZYMIOTÓW NIEZAWISŁOŚCI I NIEPOLITYCZNOŚCI”, ZA 2 LATA BĘDZIE UPOLITYCZNIENIE PKW”, „PLANOWANY JEST SYSTEM PARTYJNO-RZĄDOWY”, „POZBAWIA SIĘ ORĘŻA I PRAWEJ RĘKI” [POPRZEZ ZMIANĘ ZASADY POWOŁYWANIA SZEFA KBW], „NIE WIDZIMY MOŻLIWOŚCI NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ BEZ ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA „[NOWEGO SZEFA KBW], „NOWA OSOBA BĘDZIE CHCIAŁA MIEC NOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW”.

i NA KONIEC: „TO GROZI DESTABILIZACJĄ!”