Oświadczenie Ruchu Kontroli Wyborów z dn. 7.12.2017r.

W przestrzeni medialnej pojawiają się nieprawdziwe zarzuty będące częścią kampanii dyskredytującej społeczny Ruch Kontroli Wyborów. Bezpośrednim powodem ataków jest aktywny udział RKW w pracach Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego – druki 2001 i 2023 (KNP).
Informujemy, że nic nie łączy społecznego Ruchu Kontroli Wyborów ze Stowarzyszeniem RKW Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy z prezesem Jerzym Targalskim.
Informujemy, że  Ruch Kontroli Wyborów finansowany jest wyłącznie ze środków własnych wolontariuszy. Zarzucana nam zależność od władzy, np. finansowa, jest pomówieniem mającym na celu dyskredytację naszej organizacji i obniżenie jej wiarygodności.
Informujemy, że do dnia 7.12  spośród organizacji zajmujących się w skali ogólnopolskiej kontrolą prawidłowości wyborów udział w pracach Komisji Nadzwyczajnej brał jedynie społeczny Ruch Kontroli Wyborów.
Zwracamy się z apelem o niemylenie nazw i działań obu organizacji. 
 
W imieniu społecznego  Ruchu Kontroli Wyborów
Paweł Zdun – Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW
Tomasz Hubert Cioska – Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW
Krzysztof Jabłonka – Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW
Hanna Dobrowolska – Koordynator Krajowy RKW
Piotr Wolter – Koordynator Krajowy RKW
Krystyna Łazor – Koordynator Prawny RKW
Magdalena Szuty –  Koordynator Okręgowy RKW