RKW bierze udział w pracach komisji

30.11 o  22:43 przystąpiono do procedowania KODEKSU WYBORCZEGO! przedstawiciele RKW – Paweł Zdun i Tomasz Cioska – są na sali non stop podczas kolejnego dnia obrad. Koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów domagają się natychmiastowego odwołania Państwowej Komisji Wyborczej!

Ruch Kontroli Wyborów rekomenduje poprawki proponowane przez posłów PiS! Na bieżąco włączają się w procedowane kolejno artykuły. o godzinie 00:18 w dniu 1. grudnia zakończono obrady. Wznowienie o godz. 10.00.

————————————————————————————————

Dziś – 30.11- wznawia obrady Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (NPW) z udziałem strony społecznej, w tym przedstawicieli Ruchu Kontroli Wyborów. Polecamy transmisję sejmową z obrad on-line od 10:30 :

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp#

SZEF PKW WALCZY ZE ZMIANAMI!

Szef PKW  SĘDZIA Hermeliński w obszernej wypowiedzi skrytykował projekt zmian w prawie wyborczym. Oto garść cytatów niepozostawiających złudzeń dla intencji obrony obecnego status quo:

„WYRUGOWANIE SĘDZIÓW KOMISARZY”, „‚WYŁOM W SYSTEMIE SĘDZOWSKIM”, , „NASZA NIEZALEŻNOŚĆ UWIERA WNIOSKODAWCÓW”, „WNIOSKODAWCY CHCĄ POWOŁYWAĆ KOMISARZY NIE MAJĄCYCH PRZYMIOTÓW NIEZAWISŁOŚCI I NIEPOLITYCZNOŚCI”, ZA 2 LATA BĘDZIE UPOLITYCZNIENIE PKW”, „PLANOWANY JEST SYSTEM PARTYJNO-RZĄDOWY”, „POZBAWIA SIĘ ORĘŻA I PRAWEJ RĘKI” [POPRZEZ ZMIANĘ ZASADY POWOŁYWANIA SZEFA KBW], „NIE WIDZIMY MOŻLIWOŚCI NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ BEZ ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA „[NOWEGO SZEFA KBW], „NOWA OSOBA BĘDZIE CHCIAŁA MIEC NOWYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW”.

i NA KONIEC: „TO GROZI DESTABILIZACJĄ!”