Życzenia dla Ruchu Kontroli Wyborów

Wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom Ruchu Kontroli Wyborów życzę zdrowych, radosnych, rodzinnych i błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!
Oby Nowonarodzony Jezus miał nad wszystkimi pieczę, błogosławił i obdarzał wszelkimi potrzebnymi łaski! Życzę wszystkim uwewnętrznienia Tajemnicy Wcielenia Boga, Syna Jednorodzonego, by każde serce mogło być grotą, w której rodzi się Jezus Chrystus!
Oby nowy 2019 rok przybliżył nas do wolnej, niepodległej i suwerennej Polski!

Oby Polska odrodzić się w pełni zdołała jako uczciwa i sprawiedliwa najmilsza Matka, Ojczyzna nasza!

Warszawa, Boże Narodzenie 2018 r.

Paweł Zdun