Definitywne oddalenie Protestu Wyborczego

1. 21 października 2018 r. odbyły wybory samorządowe w Polsce. Wolontariusze i koordynatorzy Ruchu Kontroli Wyborów pracowali w komisjach wyborczych różnych szczebli w całym Kraju. W Sztabie Ruchu Kontroli Wyborów zbieraliśmy sygnały o licznych nieprawidłowościach i naruszeniach Kodeksu Wyborczego podczas tych wyborów. Zgłoszenia po przeanalizowaniu i opracowaniu posłużyły do sformułowania Protestów wyborczych.
2. 7 listopada 2018 r. złożono Protest Wyborczy (Sygn. akt II Ns 75/18) przeciwko ważności wyborów samorządowych na terenie m.st. Warszawy w dniu 21 października 2018r. (obok innych) przez Pawła Zduna do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy. Dodatkowy wniosek o jawność rozpatrywania Protestu złożono 22 listopada 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
3. 26 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie SSO Małgorzata Mączkowska (przewodniczący), SSO Eliza Kurkowska i SSR del. Anna Bonkowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym (mimo wniosku o rozpoznanie w trybie jawnym) Protestu z 7 listopada 2018 r. potraktował go jako protest przeciwko ważności wyborów na urząd Prezydenta m.st. Warszawy (przeciwko wyborowi określonej osoby) i postanowił pozostawić protest bez dalszego biegu.
4. 21. grudnia 2018 r. złożono Zażalenie na Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 listopada 2018 r. 16 stycznia 2019 r. SO w Warszawie przekazał Zażalenie do rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.
5. 6 lutego 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w składzie SSA Bogdan Świerczakowski (przewodniczący), SSA Edyta Jefimko (spr.) i SSA Marzena Miąskiewicz na posiedzeniu niejawnym wydał Postanowienie (Sygn. akt V ACz 77/19), by oddalić Zażalenie z 21 grudnia 2018 na Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 listopada 2018 r. i utrzymać postanowienie SO w Warszawie z 26 listopada 2018 r. o pozostawieniu Protestu bez dalszego biegu.
Tym Postanowieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie zamknął sprawę Protestu wyborczego z 7 listopada 2018 r..
Z jednej strony orzeczenia Sądów w tej sprawie pokazują, jak bardzo hipotetyczną jest procedura Protestu Wyborczego, a drugiej strony będzie okazją do dalszej profesjonalizacji działań Ruchu Kontroli Wyborów. Nie wolno pozostawić organizacji najważniejszego aktu demokratycznego, jakim są wybory, do wyłącznych kompetencji organów państwa, uczciwość których mamy prawo stawiać w wątpliwość. Sam zaś Kodeks Wyborczy wymaga gruntownych zmian, a może nawet derogacji. Zawarta w nim procedura wyborczo-protestowa w praktyce uniemożliwia złożenie skutecznego protestu, a wręcz ułatwia wyborcze fałszerstwa, de facto przestępstwa przeciwko Państwu. Narasta uzasadnione przekonanie, że obóz „dobrej zmiany” boleśnie może się o tym przekonać najpierw w maju, potem jesienią 2019 r.” Paweł Zdun
SA_06022019_1
SA_06022019_2
SA_06022019_3
SA_06022019_4
SA_06022019_5