PILNE! zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych

Z wielu miejsc w Kraju docierają do mnie informacje o tym, że w bardzo wielu Obwodowych Komisjach Wyborczych wciąż są vacaty. Chętni do pracy w OKW powinni w trybie ekspresowym skontaktować się z pełnomocnikami komitetów wyborczych (wielu z nich ma możliwość zgłosić kandydatów dziś przed południem)
albo bezpośrednio z urzędami gminy lub komisarzami wyborczymi (celem wpisania na listy mieszkańców chętnych do pracy w komisji wyborczej).

Święta Zmartwychpowstania Pańskiego 2019 r.

Wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom Ruchu Kontroli Wyborów życzę
jak najpełniejszego uwewnętrznienia Tajemnic Triduum Paschalnego, radości z Pustego Grobu oraz współ-z-Jezusem-zmartwychpowstania!
Oby Bóg w Trójcy Jedyny i Prawdziwy obdarzył nas umiejętnością i siłą, byśmy mogli być użyteczni przy wspólnym wydobywaniu Ojczyzny naszej z grobu zniewolenia wewnętrznego i zewnętrznego!
Oby Polska mogła zmartwychpowstać jako Państwo wolne, suwerenne, niepodległe, sprawiedliwe i uczciwe!

Warszawa, 18 kwietnia 2019 roku, Wielki Czwartek
Paweł Zdun