Święta Zmartwychpowstania Pańskiego 2019 r.

Wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom Ruchu Kontroli Wyborów życzę
jak najpełniejszego uwewnętrznienia Tajemnic Triduum Paschalnego, radości z Pustego Grobu oraz współ-z-Jezusem-zmartwychpowstania!
Oby Bóg w Trójcy Jedyny i Prawdziwy obdarzył nas umiejętnością i siłą, byśmy mogli być użyteczni przy wspólnym wydobywaniu Ojczyzny naszej z grobu zniewolenia wewnętrznego i zewnętrznego!
Oby Polska mogła zmartwychpowstać jako Państwo wolne, suwerenne, niepodległe, sprawiedliwe i uczciwe!

Warszawa, 18 kwietnia 2019 roku, Wielki Czwartek
Paweł Zdun