RKW WZYWA: WŁĄCZ SIĘ W PILNOWANIE WYBORÓW PREZYDENCKICH!

Zachęcamy koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów z lat ubiegłych do szybkiego potwierdzenia swojej aktywności na adres: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Apelujemy do wolontariuszy RKW, by zgłaszali się do pracy w Obwodowych Komisach Wyborczych – jako członkowie komisji, do pełnienia funkcji mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych.

Czytaj dalej

10 maja 2020 roku wybory Prezydenta RP

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek dnia 5 lutego 2020 r. zarządziła, że wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w niedzielę 10 maja 2020 roku.

Postanowienie Marszałka RP z dn. 5 lutego 2020 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw poz. 184 o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP wraz z kalendarzem czynności wyborczych. DzUst184_05022020