Propozycja zmian w Kodeksie Wyborczym – dla każdego głosowanie korespondencyjne

UWAGA PROJEKT ZMIAN ZOSTAŁ ZGŁOSZONY W SEJMIE 31.03.2020!

Ustawa z dnia …………… w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Art.1. Ustawa określa  szczególne zasady przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powołano Okręgowe Komisje Wyborcze – kalendarz wyborczy jest realizowany zgodnie z wymogami prawa

UCHWAŁA NR 93/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na podstawie art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. Nr 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: § 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. powołuje się okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1-49 do uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak

 

Pełny wykaz członków Okręgowych KW znajduje się pod linkiem:

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2020-r/uchwala-nr-932020-pkw-z-dnia-23-marca-2020-r-w-sprawie-powolania-okregowych-komisji-wyborczych-w-cel

Wybory uzupełniające 22 marca – bez zakłóceń

W niedzielę 22 marca odbyły się samorządowe wybory uzupełniające do rad: gminy Pątnów (łódzkie), gminy Strzelce Wielkie (łódzkie), gminy Smyków (świętokrzyskie) oraz rady miejskiej w Białej Piskiej (warmińsko-mazurskie), a także wybory przedterminowe wójtów gminy Wierzchlas (łódzkie) i gminy Jarosław (podkarpackie).

Dodatkowo w gminach: Górno i Łączna (świętokrzyskie) wybory do rady odbyły się, ale nie zostało przeprowadzone głosowanie, ponieważ zgłosiło się tam po jednym kandydacie.

Rzecznik PKW Tomasz Grzelewski poinformował, że wybory przebiegały bardzo spokojnie, nie odnotowano incydentów.

W związku z epidemią koronawirusa członkowie obwodowych komisji wyborczych byli wyposażeni w środki higieny – rękawiczki oraz maski. Ponadto, w lokalach wyborczych znajdowały się płyny dezynfekujące, a wyborcy korzystali z jednorazowych długopisów. Podczas głosowania przestrzegano, by w lokalach nie znajdowało się zbyt dużo osób, a wyborcy zachowywali bezpieczny odstęp od siebie – podał rzecznik PKW.

Bieżące wytyczne dla koordynatorów i wolontariuszy RKW

Szanowni Państwo, Przekazuję garść podstawowych informacji dla koordynatorów oraz wolontariuszy RKW. 

Cele

  1. Głównym celem działania jest przypilnowanie prawidłowego przebiegu procesu wyborczego [głosowania i liczenia] i uzyskanie kopii protokołu OKW (najlepiej wersji ręcznej) oraz sprawdzenie jego zgodności z protokołem wywieszonym na lokalu wyborczym. W momencie pojawienia się skanów protokołów i wyników na stronie PKW, należy porównać posiadane wyniki z oficjalnymi.

W razie wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń do przebiegu głosowania lub liczenia oraz rozbieżności wyników należy natychmiast podjąć działania, które zostaną Państwu przedstawione w dalszym trybie.