Wiec „Stop nienawiści” wobec Andrzeja Dudy – Łomianki 30.06.2020 – nasza relacja

Wiec „Stop nienawiści” zorganizowali społecznicy związani z lokalnymi strukturami PiS, pod Centrum Kultury w Łomiankach, w proteście przeciw niszczeniu bannerów wyborczych z wizerunkiem Prezydenta, przynosząc kilkadziesiąt zdjętych, zniszczonych bannerów. Masowe, systemowe niszczenie bannerów w sąsiadujących z Warszawą gminach – Łomiankach i Izabelinie – budzi najwyższy sprzeciw. Kilkadziesiąt bannerów podartych, z wyciętą głową z fotografii Andrzeja Dudy, pomazanych, z dopisanymi szkalującymi inwektywami jest dowodem na to, jak przeciwnicy Prezydenta pojmują demokrację i standardy walki wyborczej.

Jedna ręka, podobne narzędzia –  ta sama nienawiść. To wobec niej najgoręcej protestowali zgromadzeni pod przywództwem radnych powiatowych PiS Powiatu warszawskiego-zachodniego – Anny Rudzkiej i Roberta Dudy.
Oby ich apele o uspokojenie emocji i powstrzymanie agresji wywarły wrażenie na adwersarzach politycznych!
RKW

Wolontariusze – porównujcie wyniki wyborów w swoich OKW!

W związku z zamieszczeniem danych z 27168 na 27230 obwodów głosowania (99,77%) na stronie PKW https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/pl

zachęcamy do porównywania wyników z Państwa protokołami, jakie pozyskaliście w komisjach lub możecie je zobaczyć wywieszone na lokalach wyborczych.W razie dostrzeżonych nieprawidłowości, powinniście Państwo niezwłocznie wnieść „Zastrzeżenia do Protokołu OKW nr…” i skierować je do Okręgowej Komisji Wyborczej – właściwej dla tego okręgu wyborczego; lista tu: Czytaj dalej

Pismo do PKW w sprawie niezwłocznego zamieszczenia skanów protokołów

W przededniu wyborów Ruch Kontroli Wyborów skierował do Państwowej Komisji Wyborczej pismo nawiązujące do postulatu ponawianego przez RKW od lat i kluczowego dla transparentności i uczciwości wyborów – natychmiastowej publikacji skanów protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych w Internecie.
Treść pisma upubliczniamy poniżej, oczekując od PKW realizacji postulatu i szybkiej odpowiedzi.

Czytaj dalej

Telefony alarmowe RKW na wybory prezydenckie

W niedzielę 28 czerwca 2020 roku, w dniu wyborów Prezydenta RP, w godz. 08:00 – 21:15 Ruch Kontroli Wyborów uruchamia telefony alarmowe. Prosimy zgłaszać wszystkie przypadki naruszenia prawa wyborczego na numery:
728 299 623,
782 186 717,
782 579 729,
782 597 077,
792 079 890.
Zgłoszenia dotyczące prawa wyborczego numer: 506 430 028 [w godz. 12:00 – 22:00 (z ew. przerwami)]

Proszę o cierpliwość i w razie braku połączenia z jednym numerem próbować dzwonić na pozostałe. Dla naszych wolontariuszy to jest też dzień uczestnictwa we Mszy Św. i w wyborach. Wymieniamy się, ale reduta nie będzie opuszczona. Dziękuję za zrozumienie.

Zgłoszenia nieprawidłowości i naruszeń prawa wyborczego podczas wyborów Prezydenta RP z terenu Warszawy i okolic oraz z zagranicy także na: pawel.zdun@ruchkontroliwyborow.pl
Zgłoszenia z pozostałych rejonów Kraju na: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl
Przypominamy, by dokumentować (najlepiej filmować lub fotografować – do celów procesowych) wszelkie naruszenia prawa wyborczego. Zgłoszenie zwłaszcza przestępstw wyborczych warto móc wesprzeć materiałem dowodowym. Proszę zgłaszać nam wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji i jej ewentualnego wykorzystania. Warto też zapisać kontakty do ewentualnych świadków przestępstw wyborczych i innych naruszeń prawa wyborczego
Jak zgłaszać Protest Wyborczy do Sądu Najwyższego (tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów przez PKW)

Ruch Kontroli Wyborów życzy wszystkim wolontariuszom, koordynatorom i sympatykom udanej misji pilnowania spraw Polski!

Złożenie protestu wyborczego do Sądu Najwyższego jest prawem wyborcy

Uwaga! Każdy wyborca umieszczony w spisie wyborców w uzasadnionych przypadkach może złożyć protest wyborczy. Poniżej wzór protestu wyborczego oraz przepisy Kodeksu Wyborczego i Kodeksu Karnego.
Na podstawie art. 321 § 1 i 3 k.wyb. protest przeciwko wyborowi Prezydenta RP wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

Czytaj dalej

Środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków komisji wyborczych

UWAGA! Przestrzegamy członków komisji wyborczych oraz wolontariuszy RKW przed uleganiu plotkom związanym z przepisami sanitarnymi, które mają jakoby ograniczać prawo do kontroli procesu wyborczego.
Nie dajmy się odsunąć od kontroli wyborów!
Mamy do tego prawo!
Przepisy w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym zawarte są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia [poniżej]
Kontrola wyborów przez mężów zaufania i obserwatorów oraz praca komisji w pozostałym zakresie nie uległa zmianie!

Niezbędnik członka komisji wyborczej, męża zaufania i obserwatora

OBOWIĄZKOWO zapoznaj się z kluczowymi przepisami zawartymi w uchwałach PKW, zanim rozpoczniesz pracę w komisji [w charakterze jej członka, męża zaufania lub obserwatora]. Istotne przepisy wydrukuj, by podczas pracy komisji dysponować nimi na bieżąco.
Przestrzegaj tych zasad i pilnuj ich przestrzegania przez innych!
W razie łamania zapisów uchwał PKW – wnieś uwagi do protokołu OKW, zgłoś fakt komisarzowi wyborczemu, pełnomocnikowi komitetu wyborczego, RKW lub w razie potrzeby – wezwij policję!

 Uchwała – wytyczne dotyczące sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej

wraz ze zmianą:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 163/2020 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. poz. 521) w pkt I.1. uchyla się ppkt 11.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1593009515_uchwala-wytyczne-w-sprawie-zgodnosci-arytmetycznej-zmiana.pdf

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-p20-r/uchwala-nr-1342020-pkw-z-dnia-3-czerwca-2020-r-w-sprawie-wzorow-protokolow-glosowania-i-protokolu-o-

 

PILNY APEL! Zostań obserwatorem społecznym w wyborach!

Jeśli nie jesteś Mężem zaufania z ramienia zarejestrowanego komitetu wyborczego,  możesz zostać Obserwatorem społecznym z ramienia np. Stowarzyszenia Solidarni 2010.

Pilnie wyślij zgłoszenie na mejla:

koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Zgłoś się z zaświadczeniem bezpośrednio do komisji w dniu wyborów.

PILNUJMY WYBORÓW!