Wolontariusze – porównujcie wyniki wyborów w swoich OKW!

W związku z zamieszczeniem danych z 27168 na 27230 obwodów głosowania (99,77%) na stronie PKW https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/pl

zachęcamy do porównywania wyników z Państwa protokołami, jakie pozyskaliście w komisjach lub możecie je zobaczyć wywieszone na lokalach wyborczych.W razie dostrzeżonych nieprawidłowości, powinniście Państwo niezwłocznie wnieść „Zastrzeżenia do Protokołu OKW nr…” i skierować je do Okręgowej Komisji Wyborczej – właściwej dla tego okręgu wyborczego; lista tu: Czytaj dalej