4. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

poz. 1043), ogłoszona 28 lipca 2015 r., obowiązująca od 12 sierpnia 2015 r. z wyłączeniem

art. 1 pkt 2 w zakresie art. 15 § 2–4, pkt 5, 6, 20, 21 lit. a, pkt 22–25 i art. 3, które wchodzą w

życie z dniem 1 stycznia 2016 r., a także art. 1 pkt 8 i 10, które wchodzą w życie z dniem 1

lipca 2016 r

 

Hanna Dobrowolska Krajowy Koordynator RKW

Józef Orzeł Krajowy Koordynator RKW

Warszawa, 31 lipca 2015 r.