Apel w sprawie zmian prawa wyborczego

Paweł Zdun
przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów

Hanna Dobrowolska
Koordynator Krajowy

Tomasz Hubert Cioska wiceprzewodniczący
Krajowej Rady Koordynatorów

Arkadiusz Nowakowski
Koordynator Krajowy

Krzysztof Jabłonka wiceprzewodniczący
Krajowej Rady Koordynatorów

Józef Orzeł
Koordynator Krajowy

Piotr Wolter
Koordynator Krajowy

do wiadomości: Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP
Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów RP
Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP
Ryszard Terlecki, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości