MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI I SOLIDARNOŚCI- Warszawa, Plac Trzech Krzyży, 13 grudnia, godz. 13

13 grudnia, już po raz kolejny, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ulicami Warszawy przejdzie  Marsz Niepodległości i Solidarności.
NASZA OBECNOŚĆ BĘDZIE WYRAZEM POPARCIA DLA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY I RZĄDU PIS.
marsz1
WZYWAMY  WOLONTARIUSZY RUCHU KONTROLI WYBORÓW DO UDZIAŁU W MARSZU!
NIE MOŻE NAS TAM ZABRAKNĄĆ !!!
ZBIÓRKA RKW do godz. 12.45 NA WPROST INSTYTUTU GŁUCHYCH – PL.TRZECH KRZYŻY 4/6.
PROSIMY O ZABRANIE BANNERÓW I FLAG NARODOWYCH.

Protestujemy przeciw rozpętaniu oszczerczej kampanii nienawiści dyskredytującej obecną władzę oraz przeciw szkalowaniu obywateli, którzy w wolnych wyborach prezydenckich i parlamentarnych dokonali swego wyboru.

Rozprawy ws. wyborów samorządowych – przyjdź do sądu!

 

Nie cichnie sprawa ubiegłorocznych wyborów samorządowych nie tylko za sprawą polityków, ale także za sprawą wymiaru sprawiedliwości – Sąd Okręgowy Warszawa – Praga dopiero 30 listopada br. (!) rozpatrzy cztery protesty dotyczące wyborów samorządowych z 2014 r.

Oto informacja, jaką otrzymaliśmy:

ZAWIADOMIENIE. W dniu 30 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga (Al. Solidarności 127) będzie rozpatrywał moje 4 protesty wyborcze przeciwko ważności wyborów samorządowych z 2014 r. W protestach zarzucam rażące naruszenie przepisów Kodeksu Wyborczego, związanych z nieprawidłową kartą do głosowania oraz brak opublikowania na stronie PKW szczegółowych wyników głosowania i wyborów.

Wokandy rozpoczynają się:

godz. 9:15 – sygn. akt II Ns 153/15 sala 4011,

godz. 9:30 sygn. akt – II Ns 150/15 sala 362 bądź 252a,

godz. 9:45 sygn. akt II Ns 151/15 sala 4011

godz. 10:00 sygn. akt Ns 152/15 sala 4011.

W dniu rozprawy w gablocie przy sali 4011 (sekretariat wydziału) zostaną ogłoszone właściwe sale rozpraw. Będą to dopiero pierwsze rozprawy, gdyż sąd przeciągnął rozpatrywanie protestów zarzucając składającemu skargi na przebieg wyborów domniemane uchybienia formalne oraz zobowiązał go do wskazania wszystkich przewodniczących komisji wyborczych wraz z adresami zamieszkania i złożeniu zaświadczenia, że był wpisany do stałego rejestru wyborców. Po złożonych zażaleniach sprawa została jednak wygrana w Sądzie Apelacyjnym, a po dwukrotnym podtrzymaniu woli złożenia protestów sąd wyznaczył podane powyżej terminy rozpraw.

Zjazd Ruchu Kontroli Wyborów – relacja

 

 

W niedzielę 22 listopada 2015 r. w Warszawie odbył się Zjazd Ruchu Kontroli Wyborów, podsumowujący dotychczasowe działania i wytyczający kierunki dalszej aktywności. Relacja video wkrótce.

Pełna sala, toczące się dyskusje, wymiana poglądów i opinii. W Domu Pielgrzyma „Amicus” zebrali się patrioci skupieni w obywatelskim ruchu, chcący wspólnie uczcić zakończenie pewnego etapu w działaniach Ruchu Kontroli Wyborów oraz zastanowić się, co robić dalej.
Nie zabrakło ważnych gości: modlitwę poprowadził ksiądz Stanisław Małkowski, a przedstawiciele Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, odczytali specjalne pismo skierowane do członków Ruchu Kontroli Wyborów oraz przedstawili stanowisko Marszałka w obszernym wystąpieniu. Był z nami również Maciej Świrski, szef Reduty Dobrego Imienia, oraz aktor Jerzy Zelnik.
Na uwagę zasługuje stanowisko Marszałka Sejmu. Wyraził zdecydowaną wolę przeprowadzenia zmian w prawie wyborczym, uwzględniających postulaty obywateli. To bardzo dobry prognostyk, budzący nadzieje na realizację najważniejszych postulatów RKW.
Pierwsza część spotkania poświęcona została raportom. Ze względu na ograniczenia czasowe (5-7 minut na wystąpienie) stanowiły one skrótowe przedstawienie najważniejszych działań.
Pełna treść raportów: TUTAJ
Po przerwie miały miejsce wystąpienia programowe Ewy Stankiewicz [por. video] i Józefa Orła. Padło wezwanie do zorganizowania wielkiej manifestacji poparcia dla wprowadzanych reform i rządu (Ewa Stankiewicz) oraz rozwoju obywatelskiej aktywności znajdującej wsparcie w ramach Ruchu Kontroli Wyborów (Józef Orzeł).
Uczestnicy Zjazdu przegłosowali szereg ważnych uchwał, które zostały przytoczone poniżej. Pierwsza z nich wysuwała żądanie uniewinnienia trzech osób oskarżonych o wejście do siedziby PKW, wobec których wciąż toczy się postępowanie – w ten sposób Ruch Kontroli Wyborów nawiązał do początków swojego powstania, okazując solidarność z oskarżonymi i jednocześnie ukazując ciągłość swoich działań.
Uchwały w dużym stopniu wytyczały kierunek dalszych wysiłków. Doprowadzenie do zmian w prawie czy żądanie do skrócenia kadencji samorządów oraz przeliczenia głosów z ostatnich wyborów samorządowych są konkretnymi postulatami, wymagającymi zaangażowania wielu ludzi. Wyłonione zostały zespoły: prawny, medialny, d/s manifestacji itd., które będą prowadzić dalsze działania.
Po wypowiedziach gości Zjazdu nastąpiło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.

Czas podsumowań: przedstawiamy raporty RKW

Przedstawiamy prezentowane na dzisiejszym Zjeździe raporty końcowe Ruchu Kontroli Wyborów.

Aby przeczytać raport należy kliknąć na jego nazwę i pobrać plik:

 

Ogólne zgłoszenia nieprawidłowości:

RAPORT NIEPRAWIDLOWOSCI RKW z 25.10.2015

Mężowie Zaufania w komisjach różnych szczebli:

Raport Mężów Zaufania

Raport systemu informatycznego:

System informatyczny siepoliczymypl

Raport z zagranicy:

Raport_Polonia_25.X.2015

Struktury RKW:

RKW struktury

RKW i media:

Raport z działalności RKW w zakresie informacji i mediów

 

 

Nie dziękujmy PKW! Odpowiedź Ruchu Kontroli Wyborów Prezydentowi Andrzejowi Dudzie

Publikujemy reakcję na wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy w sejmie w dn.12.11.2015r. [list został przesłany na adres kontakt@prezydent.pl] oraz wypowiedź Józefa Orła w TVRepublika

Szanowny Panie Prezydencie!

Przed dwiema godzinami wysłuchałem Pańskiego przemówienia inaugurującego obrady Sejmu VIII kadencji. Dziękuję za wiele cennych myśli i wezwania do wspólnej pracy Parlamentu. Z jednym nie umiem się pogodzić, a przez szacunek dla Pana Prezydenta i Urzędu, który Pan piastuje, muszę się podzielić moimi refleksjami.

Podziękował Pan Prezydent Państwowej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych. Nie umiem ukryć swojego zdumienia, tym bardziej, że doceniając prace PKW (która moim zdaniem nie wywiązała się ze swoich zadań) ani słowem nie wspomniał Pan Prezydent o dziesiątkach tysięcy osób, które pomagały ograniczyć skalę fałszerstw i nieprawidłowości wyborczych, ludzi pracujących zarówno w Korpusie Ochrony Wyborów Prawa i Sprawiedliwości jak i wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów. Czyżby dlatego, że byliśmy niechcianymi kontrolerami działań PKW i organów jej podległych?!

Jako ważne uznaję, że nie powiedział Pan Prezydent: „za sprawne i uczciwe przeprowadzenie wyborów”. Doceniam pominięcie tego tak ważnego czynnika w podziękowaniu dla PKW. Wybory tegoroczne uczciwymi w pełni nazwać nie sposób. Ogłoszeni zwycięzcy są faktycznymi zwycięzcami, ale faktyczna skala ich zwycięstwa była prawdopodobnie większa. Ruch Kontroli Wyborów wielokrotnie sygnalizował złą pracę PKW oraz informował o skali fałszerstw i nieprawidłowości wszystkich procesów wyborczych w tym roku.

Bagatelizowanie współodpowiedzialności organów Państwa, w tym szczególnie PKW i KBW, za (co najmniej) stworzenie sprzyjających warunków dla fałszerstw i nieprawidłowości wyborczych z jednej strony oraz niedocenienie pracy dziesiątek tysięcy wolontariuszy, którzy swoją pracą ograniczyli skalę wykroczeń i przestępstw przeciwko wyborom z drugiej strony jest moim zdaniem więcej niż krótkowzroczne. Gdyby nie poświęcenie społeczników m.in. z Ruchu Kontroli Wyborów, to ogłoszone wyniki tegorocznych wyborów byłyby znacznie mniej korzystne zarówno dla Pana Prezydenta jak i dla Prawa i Sprawiedliwości. Niezrozumiałe i niesprawiedliwe jest dla mnie, że w taki sposób podsumował Pan Prezydent nieoceniony udział wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w pilnowaniu przestrzegania prawidłowości przebiegu procesów wyborczych z jednej strony oraz faktyczne sabotowanie reguł demokracji przez PKW z drugiej.

Jestem przekonany, że pominięcie w Pańskim wystąpieniu udziału wspomnianych społeczników w obronie demokracji towarzyszące (niezasłużonym) podziękowaniom dla PKW jest wynikiem tego, że Pańscy współpracownicy niewystarczająco poinformowali Pana Prezydenta o złożoności przebiegu całego procesu wyborczego w Polsce.

W najbliższe dwie niedziele wspomniani (niedoinformowani) doradcy Pana Prezydenta będą mieli dobre okazje, by zapoznać się z doświadczeniami wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów i naszym stosunkiem do pracy Państwowej Komisji Wyborczej. 15. listopada w godz. 10:00-13:00 w budynku SDP przy ul. Foksal 3/5 odbędzie się spotkanie warszawskich wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów (link do opisu wydarzenia TUTAJ).

22. listopada o 10.00 – Msza święta w kościele parafialnym św. St. Kostki, a następnie w godz. 11:30-16:00 Zjazd powyborczy Ruchu Kontroli Wyborów w Domu Pielgrzyma „Amicus”, sala na I piętrze ul. Kard. S.Hozjusza 2 (link do opisu wydarzenia TUTAJ).

Z wyrazami najwyższego szacunku i życzeniami opieki Bożej oraz wszelkich potrzebnych dla Pana Prezydenta łask Boga w Trójcy Jedynego i Prawdziwego, Paweł Zdun koordynator okręgu warszawskiego Ruchu Kontroli Wyborów, prywatnie wyborca Pański oraz Prawa i Sprawiedliwości

——————————————————————————————————————————————————-

Zjazd powyborczy – nie może Cię zabraknąć!

zjazd RKW
ZAPROSZENIE
 
 
Zjazd powyborczy Ruchu Kontroli Wyborów
22. listopada 2015r. w Warszawie
10.00 – Msza święta w kościele parafialnym św. St. Kostki
11.30 – 16.00 – Zjazd RKW
W programie: podsumowanie działalności RKW w 2015r. i dyskusja o przyszłości
Parafia św. St. Kostki – Dom Pielgrzyma „Amicus”, sala na I piętrze
ul. Kard. S.Hozjusza 2, Żoliborz [metro Pl.Wilsona]

 

 

kontakt: sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Komisja Okręgowa – raport MZ

Publikujemy raport Męża Zaufania przy Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie – tej samej, w której policjanci blokowali Ewę Stankiewicz (przypominamy relację wideo).

ŚRÓDMIEŚCIE – Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście- ul. Nowogrodzka 43

Mąż Zaufania Okręgowej Komisji Wyborczej- J.W. (czas pobytu 23:50- 01:20)

  1. Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej – p. Zbigniew Puźniak nakazał mi natychmiastowe opuszczenie punktu odbioru protokołów.
  2. Odmówiłam opuszczenia punktu odbioru, argumentując, że jestem Mężem Zaufania Komisji Okręgowej, co daje mi możliwość działania także w miejscach objętych zasięgiem tejże Komisji (okazałam stosowne zaświadczenie). Pełnomocnik zadzwonił do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie i po rozmowie telefonicznej z dyrektor p. Anną Lubaczewską, zasłaniając się stanowiskiem Komisji Okręgowej, nakazał mi bezwzględne opuszczenie punktu odbioru.
  3. Ponownie odmówiłam opuszczenia budynku i osobiście zadzwoniłam do dyrektor Anny Lubaczewskiej, która dyżurowała na Placu Bankowym 3/5 nr tel. 22 6956057. W rozmowie pani dyrektor przekazała mi stanowisko Okręgowej Komisji Wyborczej, że Mężowie Zaufania skierowani do Komisji Okręgowej mogą działać wyłącznie w miejscu pracy tejże Komisji, czyli na Placu Bankowym.
  4. Podczas pobytu w punkcie zdążyłam zadać parę pytań osobom obsługującym stanowiska przyjmowania protokołów i worków z dokumentacją wyborczą:

Czy numery plomb, którymi są plombowane worki są spisywane na osobnej liście lub przynajmniej dopisywane do pokwitowania, które otrzymuje Komisja Obwodowa?

– odpowiedź – NIE

W jaki sposób są zabezpieczane stemple Komisji Obwodowej zdawane w punkcie odbioru?

odpowiedź – NIE SĄ ZABEZPIECZANE

Uwagi i Spostrzeżenia:

  1. Miejsce odbioru i plombowania worków oraz odbioru pieczęci – dwoje młodych urzędników siedzących przy prowizorycznym stanowisku oraz dwoje pilnujących urzędników w średnim wieku.
  2. Informatycy- młodzi ludzie obsługujący 3 stanowiska komputerowe nadzorowani przez urzędnika w średnim wieku. Informatycy bardzo nerwowo reagowali na próbę zbliżenia się do nich.
  3. W głębi urzędu widziałam siedzącą i dyskutującą grupę młodych mężczyzn, którzy widząc, że są przeze mnie obserwowani zaczęli przemieszczać się po parterze urzędu lub wychodzić na zewnątrz.
  4. Pełnomocnik potwierdził, że pieczęcie zdawane przez komisje obwodowe nie są zabezpieczane. Pełnomocnik jest pracownikiem urzędu, na stanowisku kierownika referatu. Dyżur pełnił w swoim biurze na piętrze urzędu. Nie uczestniczył bezpośrednio w czynnościach odbioru dokumentów.
  5. Przed urzędem pełnili służbę w pełni uzbrojeni funkcjonariusze policji z oddziałów prewencyjnych.

 MOKOTÓW – Urząd Dzielnicy Rakowiecka 25/27 ( Wejście od Wiśniowej )

Dokończmy pracę – zgłoś nieprawidłowości

Wszelkiej maści nieprawidłowości zgłoszone do RKW umieszczone zostaną w naszym obszernym raporcie oraz wykorzystane zostaną do przygotowania propozycji zmian w prawie wyborczym Rzeczypospolitej tak, by uniknąć ich w kolejnych głosowaniach.

Wszystkim osobom zgłaszającym do nas nieprawidłowości przypominamy jeszcze o ważnej kwestii – niektóre z tych zdarzeń kwalifikują się jako przestępstwa, które na policję zgłosić powinna osoba zainteresowana, będąca świadkiem zdarzenia. W związku z tym przypominamy nasz szablon zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa – 248kk_wzor – oraz informujemy, że chcąc skonsultować się z RKW w tej kwestii należy pisać na adres sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl wpisując w temacie wiadomości [zgłoszenie przestępstwa].

 Jeżeli jednak obawiasz się czegokolwiek i nie chcesz zgłaszać oficjalnie nieprawidłowości, po prostu opisz nam swoje dni wyborów ANONIMOWO wyślij opis na skandal@ruchkontroliwyborow.pl , a my, po ukryciu informacji mogących Cię zidentyfikować, oraz po usunięciu danych osobowych, umieścimy go na portalu.

List otwarty do Rodaków zaangażowanych w działalność Ruchu Kontroli Wyborów

List otwarty do Rodaków  kierują założyciele  Ruchu Kontroli Wyborów.
Ewa Stankiewicz apeluje o aktywność każdego z nas!
ZAPROSZENIE na Zjazd powyborczy Ruchu Kontroli Wyborów 22.11 w Warszawie
Drodzy Wolontariusze i Koordynatorzy!
Członkowie komisji wyborczych i Mężowie Zaufania wszystkich szczebli!
Wszyscy, którzy swoją bezinteresowną pracą, modlitwą i wsparciem finansowym udowodniliście, że Nasza Polska może na nowo stać się państwem obywatelskim!
Przeszliśmy razem długą drogę – od trudnych początków po gwałtowny rozwój Ruchu Kontroli Wyborów. Nie mieliśmy czasu na długie przygotowania, brakowało środków finansowych, z trudem przełamywaliśmy wrogość albo obojętność mediów i partii politycznych.
Praca dla dobra Ojczyzny jest zaszczytem – to jednak również trud i chwile zwątpienia. Nagrodę stanowi poczucie dobrze wypełnionego obowiązku i możliwość poznania wspaniałych ludzi we wspólnym działaniu.
Nasza solidarna wielomiesięczna praca przyniosła efekty; nie mamy co do tego wątpliwości. Zakończyły się czasy fałszowania wyników podczas nocy wyborczej, olbrzymiej liczby tzw. głosów „nieważnych”, zdumiewających wyników głosowań, jak 100% oddanych głosów na jedną słuszną partię. Tak było jeszcze niedawno – podczas wyborów samorządowych w 2014 r.
To niewątpliwa zasługa Ruchu Kontroli Wyborów, który wprowadził elementy kontroli obywatelskiej na każdym etapie głosowania i liczenia głosów, a tym samym zachwiał dotychczasowym całkowitym poczuciem bezkarności organów odpowiedzialnych za przebieg wyborów. Czym innym było bowiem ujawnianie przez wielu odpowiedzialnych obywateli jednostkowych przypadków fałszerstw i naruszeń wyborczych, a czym innym siła organizacji, która je wszystkie gromadzi i kataloguje, interweniuje i stara się im przeciwdziałać, ujawniając cały system fałszerstw i zaniedbań. Razem, to nie to, co każdy z osobna!
Chcemy Wam najserdeczniej podziękować za trud i ofiarność okazane w najważniejszym dla Polski i Polaków czasie. Zaszczytem była dla nas możliwość współpracy z tak licznym gronem najszlachetniejszych patriotów, którzy czynem dowiedli gotowości bezinteresownej pracy dla dobra Ojczyzny, Naszej Polski.
Ruch Kontroli Wyborów wykazał, że demokracja wymaga zaangażowanej osobistej postawy każdego. Inaczej słowo „demokracja” staje się tyko etykietą, wykorzystywaną do zasłaniania arogancji władzy. Zapamiętamy tę lekcję. Powinni o niej także pamiętać Ci, których Polacy wybrali w najuczciwszych po 1989 roku wyborach.
Nasza praca się nie zakończyła. O naprawdę uczciwe wybory nadal trzeba zabiegać. Naprawić fałszerstwa wyborów z 2014r. można tylko wybierając ponownie władze samorządowe, tym razem uczciwie. Mamy zamiar rozliczyć urzędy odpowiedzialne za fatalny stan organizacji procesu wyborczego na poziomie centralnym – Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, władze lokalne oraz MSZ i placówki dyplomatyczne, w wypadku głosowania Polaków za granicą. Konieczna jest kontynuacja działań zmierzających do wprowadzenia niezbędnych zmian w prawie wyborczym – Kodeksie Wyborczym i przepisach wykonawczych. Jesteśmy przekonani, że każdy obywatel powinien mieć nieograniczone prawo do kontroli przebiegu wyborów oraz procesu liczenia głosów, tak jak jest to przyjęte w wielu krajach.
Tradycja obywatelska, która stała u podstaw I Rzeczpospolitej i Odrodzonej II Rzeczpospolitej, to zobowiązanie także dla nas, gdy po latach komunistycznej opresji, z wielkim trudem i wobec nowych zagrożeń, stopniowo odzyskujemy podmiotowość. Powinniśmy jednak pamiętać, że przeciwdziałanie systemowi, który doprowadził do degeneracji ledwie rodzącej się w Polsce nowoczesnej demokracji, musi trwać latami i opierać się na powszechnej edukacji obywatelskiej. Trzeba wychować nowe pokolenie Patriotów świadomych swych praw i obowiązków.
Zapraszamy każdego z Państwa do dalszej współpracy.
Mamy nadzieję na wspólną dyskusję o przyszłości podczas Zjazdu Ruchu Kontroli Wyborów, który odbędzie się w Warszawie w dniu 22 listopada 2015r.
Jesteśmy przekonani, że nasz piękny całkowicie niezależny oddolny ruch obywatelski, którego jesteśmy współtwórcami, powinien nadal istnieć dla dobra Naszej Ojczyzny!
Sygnatariusze – założyciele Ruchu Kontroli Wyborów
Hanna Dobrowolska, Kongres Mediów Niezależnych
Ewa Stankiewicz, Stowarzyszenie Solidarni 2010
Józef Orzeł, Klub Ronina
Warszawa 29 października 2015r.