Warszawa – stałe dyżury koordynatorów

Informujemy o stałym dyżurze warszawskich koordynatorów społecznego RKW.

Zapraszam wszystkich chętnych do pracy w warszawskim Ruchu Kontroli Wyborów na dyżur koordynatorów Ruchu w poniedziałki w godz. 18:00 – 19:00, ul. Foksal 3/5, siedziba SDP – pierwsze piętro.

Paweł Zdun
Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW
+48 604 58 35 35

Czytaj dalej

Losowanie członków komisji

W związku z wieloma podmiotami uprawnionymi do kierowania kandydatów na członków komisji [obecnie już ponad 60] zwracamy uwagę na prawdopodobieństwo losowania składów komisji; RKW zaleca koordynatorom i wolontariuszom kierowanym do komisji:
1. Monitorowanie siedziby urzędu celem ustalenia, czy losowanie ma się odbyć. Informacja o losowaniu może zostać wywieszona przed Urzędami w dniu 7 sierpnia. Zatem należy sprawdzić, czy jest informacja w weekend 7-8 sierpnia lub w poniedziałek rano 9 sierpnia. Pierwszy możliwy termin ewentualnego losowania: poniedziałek 9 sierpnia. Ostatni termin losowania: 14 sierpnia.
2. OBECNOŚĆ NASZYCH KANDYDATÓW PODCZAS LOSOWAŃ.
3. Obecność podczas pierwszych posiedzeń komisji i kandydowanie na stanowiska przewodniczących komisji i wiceprzewodniczących.

Czytaj dalej

Kto może prowadzić kampanię referendalną? Każdy!

W związku z wątpliwościami dotyczącymi prowadzenia kampanii referendalnej, podajemy odnośne przepisy ustawy i informujemy, że każdy może prowadzić kampanię referendalną „w sprawie poddanej pod referendum”.

Ustawa o referendum ogólnokrajowym
Dz.U.2015.0.318 t.j. – Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
Rozdział 6. Kampania referendalna i jej finansowanie
Art. 37. Pojęcie kampanii referendalnej
Kampanią referendalną jest prezentowanie swojego stanowiska przez obywateli, partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty w sprawie poddanej pod referendum.

Czytaj dalej

Kalendarz wyborczy – referendum i wybory parlamentarne

Znamy najważniejsze daty związane z wyborami : Wybory Parlamentarne 25 października. Publikujemy kalendarz pomocny koordynatorom i wolontariuszom RKW, a także wszystkim zainteresowanym tematyką wyborczą. Kalendarz dostępny jest w 5 różnych formatach plików : PDF, XLS, XLSX, DOC i DOCX.

Czytaj dalej

Relacja video z Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów i Sygnatariuszy RKW

Konferencja odbyła się w Warszawie 11.07.2015 i skupiła na obradach 40 koordynatorów z całej Polski, jak również wielu działaczy społecznego RKW z sekretariatu oraz z zespołów: IT, prawnego, medialnego, organizacyjnego, d.s obserwatorów zagranicznych, oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Solidarni2010, podmiotu uprawnionego przez PKW w dn. 8 lipca 2015 do prowadzenia kampanii referendalnej oraz do desygnowania członków komisji referendalnych.

Komplet wystąpień programowych (playlista 6 filmów) dostępny na YouTube.

Czytaj dalej

3. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Dotyczy Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów i Sygnatariuszy Ruchu Kontroli Wyborów oraz powołania Rady Koordynatorów społecznego RKW.

Informujemy, że w dniu 11 lipca 2015 w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Koordynatorów i Sygnatariuszy społecznego Ruchu Kontroli Wyborów. Spotkanie przebiegło według agendy podanej wcześniej do wiadomości publicznej.

W obradach uczestniczyli koordynatorzy okręgowi i powiatowi z całej Polski, jak również działacze społecznego RKW z sekretariatu oraz z zespołów: IT, prawnego, medialnego, organizacyjnego, d.s obserwatorów zagranicznych, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Solidarni2010, podmiotu uprawnionego przez PKW w dn. 8.07 do prowadzenia kampanii referendalnej oraz do desygnowania członków komisji referendalnych.

Czytaj dalej

2. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Komunikat dotyczy statusu „podmiotu uprawnionego do prowadzenia kampanii” posiadanego od dziś przez Solidarnych 2010 i wystawiania upoważnień przez pełnomocnika.

Informujemy, że w dniu 8 lipca 2015r. Stowarzyszenie Solidarni2010, współzałożyciel i Sygnatariusz RKW, uzyskało wymagany status „podmiotu uprawnionego do prowadzenia kampanii” od Państwowej Komisji Wyborczej i w związku z tym będzie bezpośrednio przez swojego pełnomocnika kierować wskazane osoby do pracy w Obwodowych Komisjach Referendalnych. Prosimy o nawiązanie kontaktu koordynatorów okręgowych i powiatowych w sprawie upoważnień dla osób, które zechcą wziąć udział w kontrolowaniu referendum, z Krajowym Koordynatorem Sieci RKW koordynator.krajowy@ruchkontroliwybo….pl

Czytaj dalej

1. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Dotyczy poinformowania wolontariuszy i koordynatorów, obecnych i chętnych do współpracy, że RKW działa nieprzerwanie i bez zmian w poprzedniej otwartej formule obywatelskiego, ponadpartyjnego ruchu.

Informujemy wolontariuszy i koordynatorów, obecnych i chętnych do współpracy, że RKW działa nieprzerwanie i bez zmian w poprzedniej otwartej formule obywatelskiego, ponadpartyjnego ruchu.

Każda osoba pragnąca wspomóc wspólne wysiłki zmierzające do skontrolowania uczciwości wyborów może to zrobić bez jakichkolwiek warunków wstępnych ze strony Ruchu Kontroli Wyborów, którego istota opiera się na masowości i dobrowolnej współpracy wielu podmiotów, wspólnie tworzących zdecentralizowaną strukturę, nie narzucającą żadnych ograniczeń i pozwalającą zachować pełną autonomię.

Czytaj dalej