Bieżące wytyczne dla koordynatorów i wolontariuszy RKW

Szanowni Państwo, Przekazuję garść podstawowych informacji dla koordynatorów oraz wolontariuszy RKW. 

Cele

  1. Głównym celem działania jest przypilnowanie prawidłowego przebiegu procesu wyborczego [głosowania i liczenia] i uzyskanie kopii protokołu OKW (najlepiej wersji ręcznej) oraz sprawdzenie jego zgodności z protokołem wywieszonym na lokalu wyborczym. W momencie pojawienia się skanów protokołów i wyników na stronie PKW, należy porównać posiadane wyniki z oficjalnymi.

W razie wystąpienia jakichkolwiek zastrzeżeń do przebiegu głosowania lub liczenia oraz rozbieżności wyników należy natychmiast podjąć działania, które zostaną Państwu przedstawione w dalszym trybie.