Apel w sprawie zmian prawa wyborczego

22 czerwca 2017 r.
Szanowny Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
ulica Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Apel w sprawie zmian prawa wyborczego

Ruch Kontroli Wyborów dnia 22 grudnia 2016 r., w trosce o wprowadzenie rzeczywistych standardów zapewniających uczciwość i transparentność procesu wyborczego, na podstawie doświadczeń z obserwacji wyborów w roku 2015, przekazał Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzejowi Dudzie (do wiadomości Marszałków Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS) (zob. http://ruchkontroliwyborow.pl/pilne-list-do-rzadzacych-polska)
list z Koncepcją Systemu Prawa Wyborczego. Niestety, mimo upływu sześciu miesięcy, żaden z adresatów nie odpowiedział. Dlatego dziś domagamy się od Adresatów naszego listu pilnej publicznej odpowiedzi na następujące pytania:

• Czy uważają obecne prawo wyborcze za niewymagające zmian, a składające się wyłącznie
z sędziów Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, nie podlegające
żadnej realnej kontroli, za instytucje rzeczywiście gwarantujące prawidłowy przebieg
i uczciwość wyborów?
• Czy chcą dalej utrzymywać sytuację, w której władze samorządowe zarządzają procesem
wyborczym, w którym wybierani są jej reprezentanci (np. wójt kontroluje wybór wójta
poprzez przedstawicieli delegowanych przez gminę do komisji wyborczych)?
• Czy widzą potrzebę uspołecznienia procesów wyborczych oraz wysłuchiwania
i odpowiadania na istotne sygnały pochodzące od społeczeństwa?

Z poważaniem

PILNE! Ważna konferencja prasowa RKW – 4.01 o 12.00 w Centrum Prasowym Foksal

Ruch Kontroli Wyborów zaprasza na konferencję prasową dotyczącą Listu RKW skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwyższych władz Państwa na temat Koncepcji reformy systemu wyborczego RKW.

Konferencja odbędzie się w środę 4 stycznia o godzinie 12:00 w Centrum Prasowym Foksal przy Foksal 3/5 (Sala A).
W konferencji wezmą udział sygnatariusze Listu do Prezydenta RP: Hanna Dobrowolska (Koordynator Krajowy RKW), Paweł Zdun (Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW) oraz autorzy koncepcji reformy systemu wyborczego – Tomasz Hubert Cioska i Piotr Wolter.
Po zreferowaniu kluczowych założeń propozycji RKW sygnatariusze listu ustosunkują się do zadawanych pytań.
Zapraszamy media oraz osoby zainteresowane tematyką wyborczą

 

W imieniu Organizatorów:
Hanna Dobrowolska
Paweł Zdun

——————————————————————————————————
Przypominamy:
Koncepcja systemu wyborczego Ruchu Kontroli Wyborów – najważniejsze postulaty

I. Uchwalenie nowego Kodeksu Wyborczego obejmującego całość problematyki wyborczej – nie ma uregulowań wyborczych poza Kodeksem Wyborczym, koniec z „prawem powielaczowym” wydawanym przez Państwową Komisję Wyborczą (PKW) i gminy!

II. Zastąpienie dotychczasowych państwowych, sądowych i samorządowych organów wyborczych – PKW, Krajowego Biura Wyborczego przy PKW (KBW) i podległych im komisji okręgowych oraz „delegatur KBW” (czyli organów de facto gminnych), przez społeczne komisje wyborcze składające się z przedstawicieli ugrupowań biorących udział w wyborach oraz, w drugiej kolejności, stowarzyszeń rejestrowych występujących w roli obserwatorów, przeprowadzające całość wyborów, przy merytorycznym nadzorze prawnym Sędziów Komisarzy.

III. Wprowadzenie Ogólnopolskiego Centralnego Spisu Wyborców z dostępem online lub przynajmniej telefonicznym w Obwodowych Komisjach Wyborczych (OKW) i aktualizacją w czasie rzeczywistym o osoby dopisywane; obowiązkowe podpis wyborcy na liście wyborców jako warunek wydania karty do głosowania.

IV. Pełna transparentność całego procesu wyborczego i kontrola społeczna na każdym jego etapie, w tym wgląd Informatycznych Mężów Zaufania do efektywnego i w pełni bezpiecznego systemu informatycznego, umożliwiającego podawanie wyników cząstkowych w miarę wprowadzania danych z protokołów głosowania z poszczególnych komisji wyborczych – obwodowych i okręgowych.

V. Głosowanie w sobotę na zasadzie jeden lokal – jedna komisja, z ciągłą rejestracją przynajmniej dwiema kamerami (również w obwodach zamkniętych), zapis z kamer przewożony i przechowywany wraz z dokumentami wyborczymi. Niezwłocznie po zakończeniu zliczania wywieszenie podpisanych, ręcznych protokołów z głosowania (frekwencji) i ich publikacja w internecie. Przewóz urn wyborczych do komisji okręgowych przez Policję z udziałem przynajmniej dwóch przedstawicieli OKW i mężów zaufania rejestrowany w sposób ciągły kamerami.

VI. Publiczne liczenie głosów w niedzielę w komisjach okręgowych jako Narodowe Święto Demokracji, z udziałem przedstawicieli komisji obwodowych, dostępne dla szerokiej publiczności, z pełną i otwartą rejestracją całego procesu i natychmiastową publikacją wyników głosowania i protokołów w internecie.

VII. Likwidacja głosowania korespondencyjnego w Kraju, ciszy wyborczej oraz przywiązania członka OKW do miejsca zamieszkania; wprowadzenie rotacji przydziałów do OKW oraz Sędziów Komisarzy do Okręgów; głosowanie zagranicą tylko w formie korespondencyjnej z jednym wydzielonym okręgiem wyborczym dla Polaków mieszkających zagranicą.

VIII. Zakaz pracy w komisjach wyborczych osób pozbawionych zaufania społecznego, nie dających rękojmi uczciwości, jak osoby czynnie zaangażowane w instytucjach ustroju komunistycznego oraz przestępcy wyborczy.

IX. Wprowadzenie do Kodeksu Karnego katalogu przestępstw przeciwko wyborom zagrożonych karami jak za przestępstwa przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, rozpatrywanych w trybie wyborczym.

X. Rozpatrywanie wszystkich protestów wyborczych w trybie wyborczym przez jeden sąd dla całego kraju i obowiązek powtórzenia wyborów w razie wystąpienia 5% głosów nieważnych lub istotnej liczby naruszeń procedur wyborczych.

Zobacz równiez: Pilne – List do Rządzących Polską

„Sowiecki sąd do Sowieckiego Sojuza”. Demonstracja ws. odwołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego

W najbliższą środę przed Sejmem odbędzie się demonstracja. Jej inicjatorzy – Stowarzyszenie Solidarni 2010 oraz warszawski Klub GP – będą domagać się podczas niej dymisji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak podkreśliła Ewa Stankiewicz, sędziowie Trybunału „wbrew prawu napisali ustawę w swojej sprawie, w konsekwencji poszerzając swoją władzę, czym przygotowali grunt pod obalenie demokratycznie wybranych władz”.
Demonstracja przed Sejmem odbędzie się pod hasłem „Sowiecki sąd do Sowieckiego Sojuza”. Rozpocznie się o godz. 11.00 [uwaga, nastąpiła zmiana godziny!] w najbliższą środę, 2 grudnia. Organizatorzy zapraszają do wzięcia w niej udziału wszystkich chętnych.

Dzień później 3 grudnia 2015 r. odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku grupy posłów na Sejm, sygn. akt K 34/15; początek rozprawy – godz. 9:00. Również zapraszamy wszystkich chętnych (aleja Jana Chrystiana Szucha 12A). Trybunał będzie sędzią we własnej sprawie; warto zachęcić go do przestrzegania standardów.

 

Więcej na: http://solidarni2010.pl/32225-8222sowiecki-sad-do-sowieckiego-sojuza8221-demonstracja-ws-odwolania-sedziow-trybunalu-konstytucyjnego.html

25 X uruchamiamy Biuro interwencyjne RKW

Telefon sekretariatu RKW – 534 569 592 – czynny jest codziennie w godz. 10.00 – 18.00

Biuro interwencyjne RKW będzie czynne w dniu 25 X w godz. 7:00 – 2:00

 

Telefony alarmowe:

 

Mira 534 569 592 czynny już teraz od 10 do 20

Agnieszka 737 476 799

Barbara 737 488 064

Bogusława 883 198 661

Maria 509 970 797

Teresa 535 376 174 od czwartku

Jerzy 530 379 426, rezerwowy 733 003 048

Piotr 787 159 403, rezerwowy 787 166 473

 

Przyjmujemy zgłoszenia zaistniałych nieprawidłowości wyborczych.
Udzielamy odpowiedzi na wątpliwości i zapewniamy porady prawne.
W razie skomplikowanych sytuacji, które nie wymagają szybkiej interwencji, prosimy o dokładne opisanie ich w mejlu i przesłanie na:
Pamiętaj o:

RKW: Są wolne miejsca w komisjach!

Uwaga, są wolne miejsca w Obwodowych Komisjach Wyborczych w wielu gminach. Ich obsada  nie odbywa się za upoważnieniami, te bowiem obowiązywały tylko do terminu ustawowego.
Obsada vacatow odbywa się wyłącznie z ramienia gminy.
PILNIE dowiedz się, czy nie ma w twojej gminie takich vacatow i zgłoś siebie lub inne osoby na członków OKW!
„Lista mieszkańców czeka na Ciebie!”

RKW: 10 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów – pilnie do rozpowszechniania!

Misja OBWE, oddelegowana do obserwacji wyborów w Polsce, przyjmuje uwagi RKW; pilnie wzywamy PKW do upublicznienia protokołów wyborczych.
1. Informujemy, że na zaproszenie Misji OBWE [OSCE/ODIHR] delegacja RKW w osobach: H.Dobrowolska, K.Łazor, E.Stankiewicz, J.Orzeł,
odbyła w dn. 20.10.2015 rozmowę z przedstawicielem misji OBWE w Polsce, p. Simeonem Apostolov –  analitykiem wyborczym.
Podczas spotkania złożyliśmy pismo adresowane do OBWE z prezentacją kluczowych oczekiwań wobec PKW oraz 30 str. naszego raportu wcześniej przekazanego do PKW oraz do wszystkich władz w Polsce.
Podczas rozmowy p. Simeon Apostolov przyznał rację, że nasze główne oczekiwanie wobec PKW, czyli publikacja skanów protokołów wyborczych ze wszystkich komisji niezwłocznie po ich zatwierdzeniu,  jest całkowicie zasadne, a transparentność procesu wyborczego jest fundamentem realnej demokracji.
Oto treść pisma:

PILNE pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy

 

 

Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej

Dr Andrzej Duda

 

 

W związku z nadchodzącymi wyborami do Sejmu i Senatu zwracamy się z prośbą do Pana Prezydenta o pilne wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej do natychmiastowego podjęcia następujących uchwał:

 

  1. uchwały nakładającej obowiązek na Okręgowe Komisje Wyborcze publikacji na ich stronach internetowych skanów protokołów z wszystkich komisji obwodowych, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu

 

  1. uchwały nakładającej obowiązek na Okręgowe Komisje Wyborcze i PKW udostępniania na stronach internetowych cząstkowych wyników, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego PKW. Tabele z wynikami powinny być aktualizowane co 15 min.

 

  1. likwidacji w Wytycznych PKW możliwości otrzymania kart do głosowania przez wyborcę bez złożenia przez niego podpisu w spisie wyborców.

 

Wobec realnego zagrożenia sfałszowania wyników wyborów, podjęcie przez Pana Prezydenta działań na rzecz transparentności w tej mierze uważamy za niezbędne i wielkiej wagi.

Podkreślamy, że tak niewiele trzeba zrobić [i niemal bezkosztowo], a zależy od tego bardzo wiele.

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że  działalność PKW i Krajowego Biura Wyborczego  – odpowiedzialnego za organizację wyborów i przebieg liczenia głosów pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą społeczną i państwową.

 

Zwracamy się do Pana Prezydenta, jako Najwyższego Urzędu i Gwaranta demokracji, z prośbą o upomnienie się o przejrzystość procesu wyborczego w naszej Ojczyźnie.

 

Ruch Kontroli Wyborów

 

Ewa Stankiewicz

Hanna Dobrowolska

Józef Orzeł

 

13.10.2015 r.

 

Do wiadomości – Państwowa Komisja Wyborcza, Przewodniczący Wojciech Hermeliński

MOBILIZACJA: Manifestacja na rzecz uczciwych wyborów do Sejmu i Senatu – 10 października 2015, Warszawa

Ruch Kontroli Wyborów i Solidarni 2010 zapraszają na

Manifestację na rzecz uczciwych wyborów do Sejmu i Senatu

w dniu 10 października w godz. 17.00 – 18:45. 
pod Namiotem Solidarnych 2010 naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego
ul.Krakowskie Przedmieście w Warszawie, z udziałem prowadzących: Ewy Stankiewicz, Hanny Dobrowolskiej i Józefa Orła oraz zaproszonych Gości: Teresy Bochwic, Ryszarda Makowskiego, Marcina Pawlickiego, Marcina Wolskiego, wraz z koordynatorami i wolontariuszami RKW z całej Polski.
W programie happening – próba bicia rekordu Guinesa w kategorii: „skanowanie protokołów wyborczych na godzinę”.
Domagamy się od Państwowej Komisji Wyborczej  publikacji na bieżąco w internecie cząstkowych wyników wyborów oraz skanów wszystkich protokołów komisji obwodowych. 
Jawność gwarancją uczciwości!

Bardzo proszę o mobilizację koordynatorów i wolontariuszy RKW. Wciąż istnieje możliwość zmiany przepisów a odkładanie tego na „po wyborach” jest dużym błędem, stwarzającym ogromne zagrożenie. Musimy wykorzystać wszystkie możliwe formy nacisku, żeby jak najszerzej nagłośnić postulaty Ruchu Kontroli Wyborów

Ruch Kontroli Wyborów

Manifestacja RKW (1)

List otwarty RKW do PKW z apelem m.in. o publikację cząstkowych wyników wyborów

W liście otwartym Ruch Kontroli Wyborów apeluje do Państwowej Komisji Wyborczej o transparentność przebiegu wyborów! W piśmie złożonym 5 X w PKW pojawia się istotny akapit: „Po skandalach i protestach społecznych związanych z wyborami samorządowymi w 2014 r. nowy skład PKW nie podjął wystarczających działań, aby przywrócić zaufanie społeczne co do transparentności i wiarygodności najbliższych wyborów.
Domagamy się wprowadzenia przed wyborami parlamentarnymi 25.10.2015 r. następujących rozwiązań w organizacji wyborów… ” [po czym następuje wyliczenie kluczowych działań naprawczych oraz załącznik z propozycją sukcesywnej publikacji cząstkowych wyników głosowania w OKW ]. Poniżej cała treść pisma.

Warszawa, 05 października 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW
Sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Pan Wojciech Hermeliński
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Do wiadomości
Pan Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie,

Dziękujemy za spotkanie przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego z delegacją Ruchu Kontroli Wyborów, jakie odbyło się 28 września br., podczas którego omówiliśmy pakiet postulowanych przez nas zmian przy organizacji i przebiegu wyborów w Polsce.

Z niepokojem przyjęliśmy jednak informację PKW o braku możliwości wprowadzenia najpilniejszych zmian przed wyborami parlamentarnymi 25 października. Zwracamy uwagę, że postulowane przez nas działania leżą wyłącznie w kompetencjach PKW i KBW, nadto nie wymagają znaczących nakładów, ani sprzętowych, ani finansowych, ani personalnych. Do realizacji naszych postulatów potrzebna jest jedynie dobra wola PKW i lepsza organizacja pracy. Ustrojowa rola wyborów parlamentarnych zobowiązuje.

Nie możemy przyjąć argumentu o braku czasu na wskazane przez nas działania, w sytuacji wcześniejszego wykazania przez Ruch Kontroli Wyborów wielu przypadków nieprawidłowego i nieudolnego działania organów wyborczych. Przypominamy, że postulaty odnośnie transparentności i prawidłowości wyborów składamy do PKW i KBW od lutego 2015 r.

Zwracamy uwagę, że organizacja bezpiecznych, uczciwych i zgodnych z prawem wyborów jest obowiązkiem wszystkich organów wyborczych (głównie PKW i KBW), wynikającym z art. 7 Konstytucji RP. Obywatele mają prawo i obowiązek domagać się bezpieczeństwa i transparentności procedur wyborczych zgodnie z art. 82 i art. 83 Konstytucji RP.

Po skandalach i protestach społecznych związanych z wyborami samorządowymi w 2014 r. nowy skład PKW nie podjął wystarczających działań, aby przywrócić zaufanie społeczne co do transparentności i wiarygodności najbliższych wyborów.

Domagamy się wprowadzenia przed wyborami parlamentarnymi 25.10.2015 r. następujących rozwiązań w organizacji wyborów:

  1. Nałożenie obowiązku na wszystkie komisje okręgowe sukcesywnego wywieszania na stronie internetowej komisji okręgowych (lub Delegatur KBW) skanów wszystkich protokołów przekazanych przez komisje obwodowe, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez komisję okręgową (wzór: Strona Delegatury KBW w Zielonej Górze podczas referendum).
  2. Niezwłocznego udostępniania na stronie internetowej każdej komisji okręgowej wyników głosowania z komisji obwodowych, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego PKW. Tabele winny być aktualizowane co 15 min., aby każdy zainteresowany mógł na bieżąco śledzić, które komisje obwodowe zakończyły prace i jaki wynik głosowania ustaliły. Załącznik do niniejszego pisma przedstawia technicznie możliwe działania, nie wymagające żadnych nakładów pracy i pieniędzy.
  3. Uznanie protokołu papierowego, wypełnionego ręcznie i podpisanego na każdej stronie przez wszystkich obecnych podczas liczenia członków komisji obwodowej za dokument wiążący prawnie. Wydruki z systemu komputerowego należy traktować jako dokumenty wtórne – odpisy.
  4. Likwidacja możliwości odmowy złożenia podpisu wyborcy przy odbiorze kart do głosowania, tzn. dostosowania wytycznych, poradników i materiałów szkoleniowych PKW / KBW do art. 52 Kodeksu Wyborczego.
  5. Publikacji w internecie listy kandydatów i członków OKW ze wskazaniem podmiotu kierującego, niezwłocznie po powołaniu OKW.

Przypominamy, że te i inne kwestie poruszyliśmy w obszernym piśmie z dnia 4.09.2015 r.

Jednocześnie deklarujemy wolę współpracy nad wdrażaniem powyżej opisanych rozwiązań.

Hanna Dobrowolska            Krystyna Łazor

Ireneusz Czmoch               Józef Orzeł

================================================================
Załącznik
Propozycja sukcesywnej publikacji cząstkowych wyników głosowania w OKW
Na stronie pod adresem:
• http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Ponowne_glosowanie
dostępne są wyniki ostateczne głosownia w II turze.

W górnym prawym rogu strony jest przycisk z napisem:

Ponowne głosowanie
WYNIKI WYBORÓW xls

Po naciśnięciu tego przycisku przechodzimy do opcji: otwarcia lub zapisania
pliku Excel pod tytułem: wyniki_tura2.xls
Powyższy plik Excel został wygenerowany z pomocą systemu informatycznego.
Zatem bez żadnych nakładów finansowych, z niewielkim nakładem pracy, wystarczy, żeby co 15 min został wygenerowany plik Excel (lub 2 pliki, gdyż wybierany jest Sejm i Senat) z wynikami z OKW, wpisanymi do systemu informatycznego.
Po prostu, tam gdzie wyniki na poziomie OKW nie zostało jeszcze wpisane, tam plik Excel będzie zawierał zera lub nic (brak danych).
Pliki Excel powinny mieć nazwy, np.
• Wyniki_Sejm_godz_0115.xls
• Wyniki_Senat_godz_0230.xls
czyli zawierać informacje o godzinie ich utworzenia.
W celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień nad przyciskiem z tytułem WYNIKI WYBORÓW powinien być napis CZĄSTKOWE.