WAŻNE: Co robimy dalej? Priorytety działania

Szanowni Państwo

Kończy się etap kierowania wolontariuszy do komisji jako ich członków. Wiem, że w skali Polski były z tym ogromne problemy a bardzo wiele zależało od lokalnych znajomości. Bardzo dziękuję wszystkim za włożony w to wysiłek, niezależnie od efektów tych działań; niestety zbyt dużo zależy od kalkulacji i nastrojów liderów partii i ich pełnomocników.

Co dalej?

Przede wszystkim- naszym celem nie jest zapewnienie ludziom miejsc w komisjach jako członkowie (to tylko jedno z narzędzi, chociaż oczywiście ważne), lecz kontrola wyborów. Pracujemy dalej i skupiamy się na priorytetach:

1. Mężowie zaufania przy komisjach okręgowych.
Niezwykle ważna sprawa. Musimy mieć mężów zaufania we wszystkich czterdziestu jeden okręgach. Ich zadaniem będzie dopilnowanie prawidłowości wszystkich procedur, uzyskanie kopii/scanów wszystkich protokołów i zapobieżenie potencjalnym próbom fałszerstw.
Muszą być to osoby zaufane, zdolne do udźwignięcia zadania i zdeterminowane. Zapewniamy im szkolenie i wsparcie.
Proszę poszukać wśród osób z RKW, znajomych… Czasu jest niewiele- oprócz szkolenia musimy wszystkim zapewnić również skierowania. Potrzebne dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu; zgłoszenia należy kierować na adres koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Jak zapewne Państwo wiecie, w dniu 28 września 2015 r., w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przy ul. Wiejskiej odbyło się spotkanie w którym uczestniczyła delegacja Ruchu Kontroli Wyborów w składzie: Hanna Dobrowolska – Koordynator Krajowy RKW, Krystyna Łazor – Koordynator Prawny RKW, Ireneusz Czmoch – Koordynator Szkoleń RKW oraz Jozef Orzeł – Koordynator Krajowy RKW.
W ponad godzinnej rozmowie przedstawiono Przewodniczącemu PKW sędziemu Wojciechowi Hermelińskiemu, z-cy Przewodniczącego PKW sędziemu Sylwestrowi Marciniakowi oraz Beacie Tokaj Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej podstawowe zagrożenia uczciwości i transparentności wyborów do Sejmu i Senatu w 2015r. – możliwe do likwidacji (jeszcze przed wyborami) przez KBW i PKW.
Z ubolewaniem stwierdzamy, że – poza ogólnymi stwierdzeniami o woli uwzględnienia naszych opinii i sugestii – PKW nie ma zamiaru dokonać faktycznej, głębokiej naprawy procesu wyborczego w żadnej z powyższych kwestii, pomimo że proponowane zmiany pozostają wyłącznie w jej gestii.

Całe spotkanie było oficjalnie nagrywane- szczegółowa relacja poniżej:
http://ruchkontroliwyborow.pl/rkw-9-komunikat-ruchu-kontroli-wyborow/

Kontrola pracy komisji okręgowych i PKW w tej sytuacji jest absolutnym priorytetem- proszę o pełną mobilizację w tej sprawie.

Współpraca z Prawem i Sprawiedliwością oraz Klubami Gazety Polskiej

Ruch Kontroli Wyborów będzie kontynuował współpracę z Prawem i Sprawiedliwością oraz Klubami Gazety Polskiej.

Prezentujemy komunikaty sygnowane przez Józefa Orła z ramienia Ruchu Kontroli Wyborów oraz Marka Kuchcińskiego (PiS) i Ryszarda Kapuścińskiego (Kluby GP)

Kluby GP - Ruch Kontroli Wyborow

Kluby GP – Ruch Kontroli Wyborow

RKW: 8 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów

Drodzy wolontariusze RKW, koordynatorzy, członkowie komisji i mężowie zaufania!

Za dwa dni, 6 września odbędzie się referendum. To dzień „próby generalnej” naszej mobilności, dyscypliny i zaangażowania przed wyborami parlamentarnymi. To także sprawdzian dla naszych przeciwników – wykorzystają go na pewno dla lepszej orientacji w naszej strategii i naszych możliwościach. Już pokazali, że nie cofną się przed fałszerstwami! Odbieramy sygnały, że na etapie powoływania komisji referendalnych znów doszło do istotnych nieprawidłowości podczas losowań, skutkujących – niekiedy – pozbyciem się niewygodnych osób RKW. Oczywiście, osoby te pełnić będą rolę mężów zaufania i wyciągając naukę z tej lekcji, dobrze przygotują się do losowań przed 25.10!
Pamiętajmy, że niezależnie od tego, co postanowimy osobiście w kwestii udziału w referendum i naszego stanowiska wobec pytań referendalnych, naszą rolą jako RKW jest zapewnienie uczciwości jego przebiegu tym, którzy pójdą do urn w najbliższą niedzielę.

Niech każdy z Was, którzy weźmiecie udział z ramienia RKW w pracach komisji referendalnych, postara się przekazać swoją wiedzę i umiejętności kolejnym pozyskanym do współpracy wolontariuszom w ciągu następnego miesiąca po referendum!
System siepoliczymy.pl jest gotowy na przyjęcie Waszych raportów i zdjęć! Zachęcajcie Wasze środowiska do przesyłania wyników do siepoliczymy.pl oraz do rejestracji na forum ruchkontroliwyborow.pl !

Uczyńmy z naszego niezależnego systemu liczenia głosów w wyborach siepoliczymy.pl stałe narzędzie kontroli PKW i KBW, dopóki nie będziemy pewni, że instytucje te wiarygodnie wypełniają swoją rolę w życiu publicznym.

Policzmy się w dniu 6 września, pamiętając o 25 października!
Walka o wolność w Polsce trwa!

Hanna Dobrowolska Koordynator Krajowy RKW
Józef Orzeł Koordynator Krajowy RKW

RKW: 7 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów i relacja video z konferencji prasowej

W dniu 3 września w Centrum Prasowym SDP w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Ruchu Kontroli Wyborów z udziałem Koordynatora Prawnego RKW Krystyny Łazor oraz Koordynatorów Krajowych RKW: Hanny Dobrowolskiej i Józefa Orla.

Więcej na:
http://solidarni2010.pl/31698-rkw-7-komunikat-ruchu-kontroli-wyborow-i-relacja-video-z-konferencji-prasowej.html

RKW: 6. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Dotyczy kampanii referendalnej

1. Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna się kampania informacyjna w mediach ogólnopolskich i regionalnych, związana z referendum. Stowarzyszenie Solidarni2010, jako podmiot uprawniony do prowadzenia kampanii i reprezentowania społecznego RKW, przygotowało kilkanaście spotów telewizyjnych i radiowych na temat uczciwości wyborów referendalnych i roli systemu siepoliczymy.pl .
Informacje o czasach emisji w mediach ogólnopolskich i adresowanych do Polonii znajdują się na ruchkontroliwyborow.pl oraz solidarni2010.pl, FB RKW www.facebook.com/rkw2015 oraz TT, na temat emisji w mediach regionalnych – informacje o koordynatorów terenowych RKW i na stronach radiostacji regionalnych TVP oraz PR.

2. Zawiadamiamy, że w czasie referendum, czyli w dniach 5-6-7.09 czynne będą ponownie telefony interwencyjne RKW : sekretariat: +48 534 569 592 oraz +48 883-198-661

3. Informujemy z żalem, że list z 12 sierpnia b.r. dotyczący nieprawdziwego obrazu sieci koordynatorów RKW popularyzowanego na portalu niezależna.pl, który to portal z uporem ogranicza się do wymieniania jako koordynatorów RKW jedynie osób ze Stowarzyszenia 3XRKW, a nie wszystkich koordynatorów, czyli również ze społecznego Ruchu Kontroli Wyborów, skierowany do Redakcji oraz osób decyzyjnych, pozostał bez echa. Wobec rozżalenia lokalnych koordynatorów, którzy nie znajdują siebie i osób, z którymi współpracują, na liście koordynatorów z niezalezna.pl informujemy o podjętej próbie interwencji oraz o tym, że przez wiele tygodni publikowaliśmy na portalu ruchkontroliwyborow.pl i solidarni2010.pl listy wspólne, które skrzętnie łączyliśmy w jedną, pomimo ignorowania naszej dobrej woli przez drugą stronę. Obecnie nie jest to możliwe, wobec braku aktualnych informacji i chęci podtrzymania kontaktu ze strony Stow. 3xRKW.
Informujemy więc, że publikujemy listy koordynatorów współpracujących ze społecznym Ruchem Kontroli Wyborów tu: http://ruchkontroliwyborow.pl/koordynatorzy/, zaś listy koordynatorów na niezależna.pl zatytułowane :
„Ruch Kontroli Wyborów – lista koordynatorów w całym kraju” są nieprawdziwe i powinny nosić tytuł: „Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy- lista koordynatorów w całym kraju”.

Rusza nasza kampania referendalna w TVP i PR – video

W imieniu Stowarzyszenia Solidarni 2010 informujemy o rozpoczęciu w dniu jutrzejszym – 21.08 – kampanii referendalnej Ruchu Kontroli Wyborów – Solidarnych2010 w mediach ogólnopolskich i lokalnych!

Kilkanaście różnych klipów referendalnych w reżyserii Ewy Stankiewicz
będą mogli obejrzeć widzowie publicznej telewizji w ciągu nadchodzących 2 tygodni w TVP 1, TVP 2, TVP Polonia i kilkunastu ośrodkach regionalnej TV!
Kilka różnych audycji radiowych – w programach Polskiego Radia w programach: 1, 2, 4 i w lokalnych rozgłośniach radiowych!

Audio do odsłuchania
Audycja referendalna RKW-Solidarni2010

Materiał filmowy
Klip referendalny Solidarni2010 v.4

Informujemy w nich przede wszystkim o naszym niezależnym systemie liczenia głosów siepoliczymy.pl!
Posłuchaj i zobacz!
Poleć audycje referendalne z naszym udziałem!

RKW-Solidarni2010

RKW: 5. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborow

Dotyczy zbierania podpisów poparcia dla Komitetów Wyborczych i ich kandydatów.

4. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

Stanowisko Ruchu Kontroli Wyborów w sprawie zbierania podpisów poparcia dla Komitetów Wyborczych i ich kandydatów

Ruch Kontroli Wyborów jest społeczną i niepartyjną organizacją, której celem jest zapewnienie zgodnego z prawem (prawidłowego), rzetelnego przebiegu wyborów tak, aby ich wynik w pełni odzwierciedlał wolę wyborców wyrażoną w demokratycznie przeprowadzonym głosowaniu.
Dlatego RKW nie prowadził i nie będzie prowadzić  akcji zbierania podpisów na rzecz jakiegokolwiek kandydata w żadnych wyborach, natomiast chce współpracować ze wszystkimi zarejestrowanymi komitetami wyborczymi (referendalnymi) na rzecz prawidłowych wyborów, w tym  na rzecz przestrzegania praw tych Komitetów (i poszczególnych kandydatów) na wszystkich szczeblach komisji wyborczych. W tym celu i ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące zgłaszania członków komisji wyborczych i mężów zaufania, RKW podejmuje przed wyborami współpracę z Komitetami Wyborczymi (referendalnymi) na rzecz uzyskania od nich odpowiednich upoważnień dla wolontariuszy RKW.
RKW nie jest organizacją hierarchiczną i nie wpływa na ewentualną działalność polityczną jego wolontariuszy, w tym na zbieranie podpisów poparcia dla kandydatów czy Komitetów Wyborczych w ich imieniu.

Hanna Dobrowolska Krajowy Koordynator RKW
Józef Orzeł Krajowy Koordynator RKW

Warszawa, 15 sierpnia 2015

4. Komunikat społecznego Ruchu Kontroli Wyborów

1. Informujemy , że po wyborach prezydenckich, licząc od dnia 20 czerwca do dnia

dzisiejszego,  bardzo dynamicznie rozwinęły się struktury społecznego RKW, przyjmując  do

grona  koordynatorów 74 nowe osoby chętne do pełnienia funkcji koordynatorów

wszystkich poziomów. Dziękujemy za zgłoszenia i okazane nam zaufanie.

Cały czas zapraszamy do współpracy nowych wolontariuszy – chętnych do pracy w komisjach

lub chcących podjąć się trudu koordynowania określonego obszaru. Przypominamy, że

społeczne RKW nie stawia żadnych warunków wstępnych podjęcia aktywności przy

pilnowaniu wyborów referendalnych i parlamentarnych. Jedynym warunkiem jest Państwa

zaangażowanie i uznanie systemu siepoliczymy.pl za narzędzie mające zapewnić uczciwy

przebieg liczenia głosów, do którego należy przekazać wyniki i zdjęcia protokołów z komisji.

Rejestracja na forum www.ruchkontroliwyborow.pl lub przez zgłoszenia na

sekretariat: sekretariat@ruchkontroliwyborow.pl

Kontakt do krajowego koordynatora sieci: koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Telefon informacyjny sekretariatu: +48 534 569 592

2. Zapraszamy na Konferencję „Nieprawidłowości wyborcze – stan badań i propozycje zmian

prawnych na wybory parlamentarne 25.10.2015” z udziałem: prof. Józefa Oleńskiego, prof.

Kazimierza Rzążewskiego, Marcina Palade i Krystyny Łazor, która odbędzie się 8 sierpnia

(sobota), w Warszawie – SDP, Foksal 3/5, w godzinach: 11.00 – 14.00.

Po zakończeniu wystąpień uczestników konferencji przewidujemy możliwość dyskusji wokół

przedstawionych zagadnień.

3. Informujemy o istotnych, z punktu widzenia pracy w komisjach referendalnych i

wyborczych, zmianach Kodeksu wyborczego;  polecamy zapoznanie się z ich wykazem

http://main.ruchkontroliwyborow.pl/rkw-nowelizacja-kodeksu-wyborczego-kluczowe-zmiany/

oraz całym dokumentem :

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2015 nr 0

WYDARZENIE: RKW organizatorem konferencji naukowej na temat nieprawidłowości wyborczych – 8. 08 w Warszawie

Zapraszamy na Konferencję „Nieprawidłowości wyborcze – stan badań i propozycje zmian prawnych na wybory parlamentarne 25.10.2015” z udziałem: prof. Józefa Oleńskiego, prof. Kazimierza Rzążewskiego, Marcina Palade i Krystyny Łazor.  

Konferencja „Nieprawidłowości wyborcze – stan badań i propozycje zmian prawnych na wybory parlamentarne 25.10.2015”  odbędzie się 8 sierpnia (sobota), w SDP, Foksal 3/5, w godzinach: 11.00 – 14.00.
Po zakończeniu wystąpień uczestników konferencji przewidujemy możliwość dyskusji wokół przedstawionych zagadnień.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyborami oraz wolontariuszy Ruchu Kontroli Wyborów – w ramach wyjątkowej możliwości szkolenia specjalistycznego z zakresu prawa wyborczego, procedur oraz zagrożeń nieprawidłowościami.

 

Ruch Kontroli Wyborów