Do wpisujących wyniki do siepoliczymy.pl

System przyjmuje zdjęcia w formie JPG, nie w PDF.
Proszę użyć konwertera https://www.konwerter.net/pl/grafika// albo wpisać dane, a zdjęcia wysłać na sekretariat RKW.
Liczba kart ważnych, to LICZBA KART WAŻNYCH z pola oznaczonego numerem 11 Liczba głosów ważnych wylicza się sama i musi być ustawowo zgodna z sumą wszystkich głosów ważnych. Ostrzeżenie, które się pokazuje, służy przyciągnięciu waszej uwagi i sprawdzeniu czy ta pierwsza liczba jest równa liczbie głosów ważnych.
Proszę nie wysyłać zawiadomienia o błędzie!

Nadal prosimy o fotografie protokołów, jeżeli ich nie ma wywieszonych, należy się ich domagać, a o nieprawidłowościach informować RKW.