Komisja Okręgowa – raport MZ

Mąż Zaufania Okręgowej Komisji Wyborczej- J.W.

(czas pobytu; 6:50-11:45 – zmiana Męża Zaufania, p. Joanny).

  1. Do punktu odbioru protokołów wyborczych zostałam wpuszczona bez problemu. Pani Pełnomocnik wyjaśniła mi zasady organizacji pracy. Poprosiła informatyków o współpracę.
  2. Informatycy objaśnili mi zasady działania systemu informatycznego WOW. Mogłam spisywać dane spływające z Obwodowych Komisji Wyborczych i sledzić proces zmian w systemie.
  3. Dane wprowadzane do systemu przez komisje obwodowe miały status „uwierzytelnienie”, który zmieniał się po weryfikacji w punkcie na status „potwierdzony”. Dane w pełni zweryfikowane przez Okregową Komisję Wyborczą zmieniały swój status na „zatwierdzony”.
  4. Dane w systemie mogły być dobierane w grupy pod kątem zainteresowania np. „dane już zatwierdzone przez Okr. KW” lub na niższym poziomie np. „dane potwierdzone w punkcie odbioru protokołów” i generowane do arkusza Excel, który mogł także pełnić rolę weryfikatora. Informatyk zasugerował, że taki plik mógłby być zgrany przez MZ i weryfikowany z danymi np. RKW. Niestety nie dostałam zgody na zgranie takiego pliku.
  5. Dane sprawdzane były przez paru urzedników. Nie było walidacji niektórych danych, tym samym nie zapewniono spójności danych, a w konsekwencji nie uniknięto błędów w logice systemu. Dane pomiędzy „papierem” a „systemem” sprawdzane były jedynie arytmetycznie. W sytuacji, gdy system generował raport ostrzeżeń, np. w przypadku większej ilości kart wyjętych z urny niż wydanych, urzędnik nie sprawdzał już w treści raportu ostrzeżeń, jaka w ocenie komisji była tego przyczyna lub jakie karty znalazły się w urnie, ponad wydaną ilość kart.[i]
  6. Zauważyłam niespójność danych pomiędzy dwoma komisjami obwodowymi na Mokotowie nr 181 i 182 mieszczącymi się tym samym budynku[ii]. W obu komisjach nie było Mężów Zaufania. Informację przekazałam osobie koordynującej MZ (pani Zuzannie) i osobie pełniącej dyżur w Okręgowej Komisji Wyborczej (panu Stanisławowi).

Uwagi i spostrzeżenia