Komunikat Krajowego Koodynatora d/s Sieci RKW

Szanowni Państwo
Olbrzymia ilość zgłoszonych nieprawidłowości wykazuje skalę patologii, mających miejsce podczas przygotowania i przeprowadzania wyborów w Polsce 21.10.2018r.

Nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na każdą wiadomość, jednak zgłoszenia zostały dołączone do raportu i będą stanowić podstawę do dalszych działań. Niezależnie od Państwa zgłoszeń planujemy jako RKW złożenie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa w konkretnych przypadkach oraz rozważamy inne dostępne kroki prawne. Nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, ponieważ prace nad tym są w toku.

Jutro [28.10.] na stronie ruchkontroliwyborow.pl ukaże się artykuł zawierający szczegółowe informacje, jak skutecznie złożyć zawiadomienie do prokuratury – proszę uważnie śledzić stronę!

Niewątpliwie Ruch Kontroli Wyborów kolejny raz pokazał potrzebę swojego istnienia- tak naprawdę stanowiliśmy jedyną szansę dla tysięcy obywateli, którzy dostrzegali nieprawidłowości i nie mieli gdzie ich zgłosić. Mam nadzieję, że wszystkich z Państwa zmotywuje to do dalszej pracy- nie liczmy na szybki sukces i spektakularne efekty. To ciężka, mozolna praca, w której przywracanie normalności trzeba wywalczać krok po kroku, okupując to dużym wysiłkiem a czasami goryczą porażki. Dziesięciolecia komunizmu i postkomunizmu wywarły destrukcyjny wpływ na praktykę działania organów państwowych, świadomość obywatelską, schematy postępowania. My żądamy tylko przestrzegania prawa i stworzenie normalnych procedur- przeszkody pokazują tylko, jak ambitne jest to zadanie.

Przed nami druga tura wyborów. Proszę wszystkich zainteresowanych uczciwością wyborów o ponowne włączenie się do działań Ruchu Kontroli Wyborów. Członkowie komisji, mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni kolejny raz będą potrzebni. Walka wyborcza w drugiej turze będzie jeszcze bardziej nasilona, co zwiększa ryzyko fałszowania wyborów. Należy również kolejny raz domagać się przestrzegania procedur, wytykać błędy członkom komisji, zbierać wnioski i przesyłać je do RKW.

Apeluję również do wszystkich Państwa o starania na rzecz dalszego rozwoju struktury RKW. Tworzenie nowych komórek, schodzenie na poziom gmin, rozwijanie wzajemnej komunikacji– to podstawy, dzięki realizacji których będziemy gotowi na zadania czekające nas w przyszłym roku. Zgłoszenia należy kierować na adres koordynator.krajowy@ruchkontroliwyborow.pl

Wszystkich z Państwa, którzy ze względu na miejsce zamieszkania nie włączą się do działania w drugiej turze wyborów, proszę o analizę w wolnych chwilach oficjalnych protokołów. Analizować je trzeba pod kątem oczywistych sprzeczności – szczególną uwagę warto zwrócić na liczbę kart wydanych i wyjętych z urny. Wszelkie spostrzeżenia kierujemy oczywiście na adres sekretariat@ruchkontroliwyborow.