MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI I SOLIDARNOŚCI- Warszawa, Plac Trzech Krzyży, 13 grudnia, godz. 13

Komunikat 11 RKW:
Realizując uchwalę 7. podjętą na Zjeździe RKW w dn. 22.11.2015 w Warszawie w brzmieniu:
„7. Zjazd RKW zwraca się do wszystkich Rodaków, w tym do wolontariuszy RKW oraz do innych organizacji społecznych, o poparcie reform podjętych przez Prezydenta i Rząd dla naprawy Państwa. Protestujemy przeciw rozpętaniu oszczerczej kampanii nienawiści dyskredytującej obecną władzę oraz przeciw szkalowaniu obywateli, którzy w wolnych wyborach prezydenckich i parlamentarnych dokonali swego wyboru. Wzywamy do uczestnictwa w Marszu Poparcia dla Prezydenta i Rządu w dniu 13 grudnia w Warszawie oraz do organizacji marszów solidarności w innych miastach”.
WZYWAMY  WOLONTARIUSZY RKW  Z TERENU CAŁEJ POLSKI DO UDZIAŁU W MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI I SOLIDARNOŚCI ORGANIZOWANYM PRZEZ PIS W DNIU 13 GRUDNIA W WARSZAWIE.
MARSZ WYRUSZY O GODZ. 13.00 Z PLACU TRZECH KRZYŻY.
 
Hanna Dobrowolska
Ewa Stankiewicz
Józef Orzeł
6.12.2015r.