KOMUNIKAT RKW: Samodzielnie zliczyliśmy głosy w Wyborach Prezydenckich 2020

Samodzielnie zliczyliśmy głosy od poziomu Obwodowych Komisji Wyborczych  w Wyborach Prezydenckich 2020. Porównaliśmy je z danymi opublikowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą – informujemy o zgodności naszych obliczeń z przedstawionymi przez PKW. Jednocześnie – ze względu na publikację niemal wszystkich skanów protokołów z Obwodowych Komisji Wyborczych przez PKW – zachęcamy do porównywania wyników poprzez stosowanie naszej aplikacji https://www.sprawdzpkw.pl/ 

 Komunikat Ruchu Kontroli Wyborów

W związku ze zgłaszaną od lat potrzebą kontroli systemu zliczania głosów w kolejnych wyborach zarządzanych w Rzeczpospolitej Polskiej –  Ruch Kontroli Wyborów uruchomił własną aplikację, która zlicza głosy na podstawie danych liczbowych z protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Pozwala to na kontrolę ewentualnych błędów lub potencjalnych fałszerstw na poziomie okręgów, na poziomie centralnym czy też na poziomie funkcjonowania systemu Państwowej Komisji Wyborczej zliczającego głosy. Jest to możliwe dzięki znowelizowaniu prawa, o które Ruch dopominał się od lat, by na stronach Państwowej Komisji Wyborczej był obowiązek publikowania skanów protokołów z wyników podliczania głosów w Obwodowych Komisjach Wyborczych – czyli najmniejszych jednostek zliczających głosy.

Pozostaje do zrealizowania drugi postulat – utworzenia obowiązującego we wszystkich europejskich krajach – Państwowego Centralnego Rejestru Wyborców – scalonego z procesem wyborczym, aby uniemożliwić wielokrotne głosowanie lub nieuprawnione głosowanie „za kogoś”– na bazie danych posiadanych przez urzędy gmin co do osób od lat nie głosujących lub niedawno zmarłych.