Konferencja prasowa RKW 4.01.2017r. – nasza relacja wideo

Współtwórca Koncepcji, a zarazem twórca systemu siepoliczymy.pl, Piotr Wolter (członek Krajowej Rady Koordynatorów RKW) skupił się na kwestii systemu informatycznego, jego zabezpieczeń i dostępności oraz na kwestiach technicznych, dotyczących samego glosowania: kart i urn. Według Ruchu Kontroli Wyborów głosowania powinny odbywać się w sobotę, z ciągłą rejestracją przez przynajmniej dwie kamery w każdym lokalu wyborczym, natomiast liczenie głosów powinno odbywać się publicznie w niedzielę w komisjach okręgowych, z udziałem przedstawicieli komisji obwodowych i być dostępne dla szerokiej publiczności. Piotr Wolter szczegółowo opisał postulaty RKW dotyczące bezpieczeństwa urn, w tym przede wszystkim zabezpieczenie ich wlotów, trwałe połączenia półprzezroczystych ścian (a nie, jak wprowadzono ostatnio na wniosek PKW, całkowicie przezroczystych, pozwalających na dostrzeżenie z zewnątrz, jak głosuje wyborca, co ewidentnie narusza tajność wyborów lub wymusza stosowanie powiększających koszty wyborów kopert), wyliczył też ciężar urn – oddalając zgłaszane podczas dyskusji obawy o kłopoty z ich transportem do komisji okręgowych.

Paweł Zdun, Przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów RKW, stwierdził, że na Koncepcję zmian systemu wyborczego złożyła się praca tysięcy wolontariuszy, których propozycje zbierał, opracowywał i szeroko dyskutował przez wiele miesięcy powołany przez RKW zespół. Następnie poinformował, że Ruch Kontroli Wyborów postanowił upublicznić list do prezydenta RP Andrzeja Dudy, ponieważ dotychczasowe apele i propozycje RKW nie znalazły żadnego odzewu wśród obozu rządzącego i Pana Prezydenta. „Jako Ruch Kontroli Wyborów do obecnych władz zwracamy się od ponad roku i dotychczas nie było żadnej odpowiedzi” – powiedział.