Niezbędnik członka komisji wyborczej, męża zaufania i obserwatora

OBOWIĄZKOWO zapoznaj się z kluczowymi przepisami zawartymi w uchwałach PKW, zanim rozpoczniesz pracę w komisji [w charakterze jej członka, męża zaufania lub obserwatora]. Istotne przepisy wydrukuj, by podczas pracy komisji dysponować nimi na bieżąco.
Przestrzegaj tych zasad i pilnuj ich przestrzegania przez innych!
W razie łamania zapisów uchwał PKW – wnieś uwagi do protokołu OKW, zgłoś fakt komisarzowi wyborczemu, pełnomocnikowi komitetu wyborczego, RKW lub w razie potrzeby – wezwij policję!

 Uchwała – wytyczne dotyczące sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej

wraz ze zmianą:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 163/2020 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (M.P. poz. 521) w pkt I.1. uchyla się ppkt 11.

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1593009515_uchwala-wytyczne-w-sprawie-zgodnosci-arytmetycznej-zmiana.pdf

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-p20-r/uchwala-nr-1342020-pkw-z-dnia-3-czerwca-2020-r-w-sprawie-wzorow-protokolow-glosowania-i-protokolu-o-